เริ่มได้แล้ว..ไม่มีคำว่าสาย ถ้าอยากเป็นนายตัวเอง ทุกคนมีสิทธ์

1. ถ้าอยากเป็นนายตัวเอง เริ่มจากทำเงินเดือนให้เหลือเก็บ ให้ได้ก่อน

ถ้าอย ากเป็นนายตัวเอง ในเร็ววัน เรื่องเงินสำคัญที่สุด เพราะการเป็นนายตัวเองนั้นรายได้ไม่แน่นอนไม่เหมือนมนุษย์เงินเดือน

คุณจะต้องจัดการบริหารการเงิน ของคุณให้ดี

ถ้าวันนี้คุณ ยังทำรายได้ที่แน่นอนของคุณให้เหลือไม่ได้อย่ าฝันว่าจะเป็นนายตัวเองได้นาน

เพราะ สุดท้าย หลายคนก็ต้องกลับไปเป็นมนุษย์เงิ นเดือนเหมือนเดิม ดังนั้นจงฝึกสร้างสภาพคล่องให้ตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

และลดการสร้าง ห นี้ สิ น ที่จะเป็นภาระเพิ่ม

2. ขายอะไร ไม่เท่าขายตัวเอง

การขายตัวเองเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ในการเป็นนายตัวเอง ในโลก อ อ นไ ลน์นั้น การขายตัวเองได้มีความหมายมากกว่าการขายสินค้าได้

เพราะ การขายตัวเอง คือ การเปิดโอกาส ให้คนอื่นได้เรียนรู้ สินค้า หรือ บริการของเรา

ดังนั้นคุณจำเป็นจะต้องดูแลตัวเองให้ดูดีในสไตล์ของคุณพรีเซนต์ความเป็นตัวเอง

งัดความสามารถ ออกมาให้โลกดู ยิ่งคนรู้จักคุณมากเท่าไหร่ยิ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่คุณอย ากจะขายสินค้ามากเท่านั้น

แล้วโอกาสเป็นนายตัวเองที่ร่ำร วยก็มีมากขึ้นเช่นกัน

3. ใช้งานประจำ ฝึกแก้ไขปัญหา

หากงานประจำ ที่คุณทำอยู่ ต้องเกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าอยู่แล้ว ก็ถือว่าคุณได้เปรียบ

และจงใช้ข้อได้เปรียบนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะธุรกิจคือ การแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาของลูกค้าการฝึกแก้ปัญหาและให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ

จึงเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ เมื่อออกมาเป็นนายตัวเองแต่หากคุณไม่ได้อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ก็จงฝึกแก้ปัญหาให้ผู้ร่วมงานแทน

เป็นการปลูกฝังหัวใจของการทำธุรกิจและยังทำให้เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

4. งานเสริม คือ ทางรอด

สมัยก่อนงานเสริม คือทางเลือก แต่สมัยนี้งานเสริมคือทางรอด การสร้างอาชีพเสริมควบคู่ไปกับงานประจำ

คือ หลักประกันของชีวิต ที่สามารถรองรับในวันที่คุณต กต่ำ หรืออาจมีปัญหากับงานประจำ

และยังเป็นประโยชน์หากงานเสริมของคุณจำเป็นต้องสร้างแบรนด์ การเริ่มเร็วย่อมได้เปรียบ

และยังทำให้คุณไม่เค รียดกับงานจนเกินไป เพราะมีรายได้เข้ามา 2 ทาง

5. สร้าง Connection ระหว่างงานประจำ

การออกมาทำธุรกิจ หรือเป็นนายตัวเอง จำเป็นต้องแนะนำตัวกับลูกค้า หากคุณมี Connection ที่ดีอยู่แล้ว

การเข้าถึงลูกค้าก็ไม่ใช่เรื่องย าก หรือหากงานที่ทำอยู่ไม่เอื้อต่อการสร้าง Connection ก็สามารถ

ใช้ Socialให้เป็นประโยชน์ด้วยการแนะนำตัวกับเพื่อนในโลกออนไลน์ หรือลองหาอะไรมาขาย

ก็ยังได้วิ ธีการทำเงิ นในโลกที่ไม่ใช่มนุษย์เงิ นเดือนมีมากมาย แค่มองหาโอกาสให้เจอ

6. ลงมือทำลุยทันที

บางคนอาจไม่กล้าลุย เพราะไม่มั่นใจ แต่อย่ าลืมว่า.. ความมั่นใจเกิดมาจาก “การเรียนรู้” หากไม่ทดลองทำ

คุณจะรู้ได้อย่ างไร ว่าคุณทำได้ หรือไม่ได้ดังนั้นถ้าสิ่งที่คิดจะทำเพื่อเป็นนายตัวเอง

สามารถ ทำเป็นอาชีพเสริมได้โดยไม่ต้องใช้เงิ นมากมายก็ควรลุยเลย

ถ้ามันยังไม่ดีอย่ างที่คิดเราจะได้เรียนรู้ปัญหาก่อนที่จะได้เจอปัญหา

และออกมา เป็นนายตัวเอง เมื่อไม่มีเ งินเดือนจริง ๆ

7. ค้นหา Idol ที่เป็นคนธรรมดา

สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่พลาด คือการมองหา Idol ที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จจนทำให้คุณรู้สึกว่า

คุณเอื้อมไม่ถึงดังนั้นเคล็ดลับคือ ลองค้นหา Idol จากคนธรรมดาที่ไม่ได้มีชื่อเสี ยงอะไร มากมาย

แต่มีชีวิตในแบบที่คุณอย ากได้ จากนั้นจึงเข้าไปถามและขอคำแนะนำ การถามไม่ใช่เรื่องน่าเก ลียด

จำไว้ว่า “อย่ าเป็นห่วงหน้าตามากกว่าอนาคต”

ขอบคุณข้อคิด “อย ากเป็นนายตัวเอง”