เกร็ดความรู้

10 ข้อ ความคิดที่สร้างรวยได้ แค่ทำได้เกินครึ่ง ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้

1.อย่ ามีข้ออ้าง

หากคุณหาแต่ข้ออ้าง หรือมัวแต่หาวิธีที่จะไม่ทำสิ่งนั้น ๆ เลย นั่นคือคุณไม่พ ย ายามที่จะหาหนทาง ทั้ง ๆ ที่คุณก็รู้ว่าตัวคุณ

เองนั้นสามารถทำได้ และต้องทำมันให้ได้ด้วย เพราะคนที่เขา

ประสบความสำเร็จในชีวิตเขานั้น เขาจะไม่มีวันคิดแบบนี้หรอกนะ

2.อย่ าขี้เกียจ

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราสามารถเดินไปข้างหน้าได้ นั่นก็คือ ความขี้เกี ย จ เราจงสบัดความขี้เกียจที่อยู่ในตัวออกไปให้หลุด

พ้นให้หมด เพราะถ้าหากเราไม่มีความขี้เกียจนี้แล้ว การใช้ชีวิต ของเราและการวางเป้าหมายในชีวิตจะชัดเจนยิ่งขึ้น หากคุณ

ยอมแลกช่วงชีวิตหนึ่ง เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่ างเต็มที่มันก็คุ้มค่ามาก ๆ เลยนะ

3.อย่ าปิดกั้นตัวเอง

การปิดกั้นตัวเองไม่ยอมเข้าหาผู้คน ไม่ยอมเข้าพบปะสังคมนั้นก็เหมือนกับคุณไม่วิ่งเข้าหาโอกาสที่มีนั่นแหละ จงจำไว้นะว่าคุณ

จะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้ คุณจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เพราะจะไม่มีแรงกร ะตุ้ น และแรงสนับสนุนนั่นเอง

4.อย่ าลืมอนาคต

หากในหัวของคุณมีแต่งาน แต่ไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับอนาคต

ของคุณเลย คุณควรจำไว้ว่าหากคุณมีงานที่ดีมีเงินที่ดี แต่ไม่มีอนาคต ไม่มีการวางแผน นั่นก็จะทำให้ตัวคุณเองจมปลักอยู่แต่งาน

5.อย่ าฟังคนอื่นมากกว่าตัวเอง

ไม่มีใครที่จะหวังดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปหรอกนะ หากคุณเชื่อในคำพูดของคนอื่นที่เป็นสิ่งที่ติดลบ ที่มันเข้ามากระทบ

ภายในจิตใจของคุณ ก็จะทำให้ตัวคุณเกิดความกลั วและแคร์

ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าตัวเอง แคร์ในสิ่งที่คนอื่นมองนอกจากตัวคุณมองตัวเอง การที่คุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง นั่นคือ

สิ่งที่แย่ที่สุด จะเป็นสิ่งที่ทำลายคุณและอนาคตของคุณในที่สุด

6.อย่ ายอมจำนน

การยอมรับกับชีวิตที่เป็นอยู่โดยที่คุณไม่คิดจะยอมต่อสู้กับชีวิตไม่คิดจะยอมต่อสู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีกว่า เพื่อการมีงานที่ดี มีราย

ได้ที่มั่นคง หากคุณยังจมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆ นั่นหมายความว่า

ชีวิตของคุณไม่มีทางเดินไปข้างหน้าได้

7.อย่ าเสี ยความเป็นตัวเอง

การพย ายามเอาใจใส่ทุกคน หรือคอยทำให้ทุกคนพึงพอใจในตัวเรา ทำให้ทุกคนยอมรับในตัวเราเป็นนั้นคือสิ่งที่ย ากมาก

จำไว้ว่า คุณไม่มีทางที่จะทำทุกอย่ างให้ถูกใจและเป็นไปได้ตามที่งคนรอบข้างเขาต้องการได้หรอกนะ ทางที่ดี อย่ าเสี ย

ความเป็นตัวเองจะดีกว่า และกล้าที่จะลงมือทำตามสัญช าต

ญา ณของตัวเอง นั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

8.อย่ าเอาแต่เพ้ อเจ้ อ

คนเราถ้ามัวแต่พูด แต่ไม่ยอมลงมือทำสักที สิ่งที่พูดไว้ก็เป็นเพียงลมปาก หากเราลงมือทำแล้วก็จะได้เห็นเป้าหมายที่ชัด

เจนมากยิ่งขึ้น หากลงมือทำแล้วล้มเหลวก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย

9.อย่ ารีบกับผลลัพธ์

คุณคงคิดว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ผลลัพธ์ที่ออก

มาจะต้องเกิดความสำเร็จตามที่เราตั้งหวังเอาไว้ แต่ความจริงแล้ว ความสำเร็จไม่ได้ได้มาจากภายใน 1 ครั้งที่เราทำหรอกนะ

แต่ความสำเร็จที่ดีนั้น มาจากหนึ่งในสิบหรือหนึ่งในร้อยครั้งที่

เราลงมือทำต่างหากหล่ะ

10.อย่ ากลัวล้ มเหลว

หากคุณคิดว่าว่าทำอะไรลงไปแล้วแล้วจะล้ มเหลว จะเสี ยเวลาชีวิต จะเสี ยเงินเสี ยทองในสิ่งที่ลงทุนไปแสดงว่าคุณกำลังคิดผิด

เพราะการที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลย นั่นคือความล้ มเหลวอย่ างหนึ่งเลยก็ว่าได้ เราสังเกตดีๆ คนที่เขาไม่ทำอะไรเลยนั้นมักจน

และชีวิตจะล้ มเหลวมากกว่าคนที่ลงมือทำนะ