ข้อคิด

ทำไมคนเราถึงมีเวลาอยู่กับลูกได้แค่ 10 ปีแรก (อย ากให้พ่อแม่ลองอ่าน)

ลูกนั้นเราจะมีเวลากับเขามากที่สุดก็เพียงระยะ 10 ปีแรกเท่านั้นเองพอหลังจากนั้นเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันจะเริ่มลดลง

ซึ่งในปีแรกนั้นเราจะได้อุ้ ม ลู กนอน 6 เดือนแรกแล้วพอจากนั้น “ลูกจะนอนได้เอง”

เวลาในการอุ้ ม ลู กก็มีแค่ 1 ปีเท่านั้น เพราะว่า…หลังจากนั้น “เขาก็เดินได้เอง” เราก็มีเวลาในกอด

เล่นกับลูกได้เพียง 2 ปีเท่านั้น พอหลังจากนั้น “เขาก็ไม่ยอมให้กอดนานๆ”

แล้วเราก็จะมีเวลาพูดให้ลูกฟังเพียงแค่ 3 ปีแรกเท่านั้นเพราะ… หลังจากนั้น “เขาจะเริ่มไม่ฟังเราแล้ว”

เรามีเวลาอยู่กับลูกตลอดเพียง 10 ปีเท่านั้นเอง เพราะ…หลังจากนั้น “เขาจะไม่ยอมอยู่บ้านกับเราแล้ว”

และอย ากจะอยู่กับเพื่อนมากกว่า เราก็จะดูแลลูกได้อ ย่ า งดีที่สุดก็เพียง 15 ปีแรกเท่านั้นเอง เพราะ…หลังจากนั้น

“เขาก็ไม่อย ากให้เราดูแล เขาเองก็มีชีวิตของเขา”และบางคนก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้วไม่อ ย า กจะเป็นภาระของใคร

ลูกเองเขาก็ต้องการจะมีใช้ชีวิตของเขา มีแบบแผนชีวิตของตัวเอง หลังจากนั้น “เราอาจจะไม่ได้เจอลูกเลย”

เวลาอาจจะไม่ตรงกันแล้ว เวลาของใครสักคนก็หมดลงเหมือนกัน

ในวันที่ลูกยังอยู่กับเราก็ควรจะใช้เวลาอยู่กับลูกค้าให้คุ้ม พอเขาโตแล้ว เขามีครอบครัว มีภาระหน้าที่ มีเป้าหมาย

มีความฝันเป็นของตัวเอง

เขาเริ่มทำงานและเริ่มมีเวลาน้อยลงแล้ว วันนั้นมันมาถึงแน่นอนก็อ ย่ าได้ยึดติดอะไร เพราะ… นั่น “มันชีวิตเขา”

คุณเองก็มีชีวิตของคุณไม่ควรจะวางความคาดหวังอะไรไว้กับลูก เพราะ… ถ้าคุณรักลูก

“คุณจะไม่เอาภาระเอาความคาดหวังอะไรของตัวเองไปให้เขาแบก”ในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 15 ปี

เรายังอยู่กับเขาได้เต็มที่ก็จงกอบโกยช่วงเวลานั้นไว้ให้ดี

“เวลาคือสิ่งที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้
ทุกวันนี้ทำงานแทบทุกวัน ลูกก็โตขึ้นทุกวัน
แต่มีงานมีเงินมากแค่ไหนก็ซื้อเวลาของลูกกลับมาไม่ได้”

 

ขอบคุณ : k r u s t o r y