ลูกดื้ออย่าด่า อย่าตี ให้ลองทำแบบนี้ดู (คนมีลูกเท่านั้นจะเข้าใจ)

เวลาที่ลูกๆ คุณทำผิ ด สิ่งที่เขากลัวคือ “การถูกพ่อแม่ตำหนิ ถูกลงโท ษ” สิ่งเหล่านี้ จะยิ่งทำให้ลูกๆ

ต่อต้ า นมากยิ่งขึ้น เพราะงั้นพ่อแม่สมัยใหม่ควรรู้จักวิธีสอนเค้าด้วยหลักการ

มากกว่าการใช้อารมณ์ และคำถามเหล่านี้ จะช่วยให้ลูกเชื่อฟังคุณมากขึ้น

1. เป็นอะไร เกิดอะไรขึ้นหรือลูก?

เพราะพ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีคอยให้โอกาสให้ลูก ได้พูดบ้างไม่ควรด่ วนตัดสินใจ

แม้ว่าเขาจะทำผิดจริงก็ตาม เขาจะยินดีที่จะยอมรับความผิดของเค้า

ที่สำคัญนั้น ก็ไม่ควรต่อว่าลูกแต่ให้ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

จากมุมมองของลูกๆ เพื่อให้เราได้เข้าใจ ได้ศึกษาเขามากขึ้น

2. หากพ่อแม่ทำแบบนี้ แล้วห นูจะเป็นยังไง?

เพราะเราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจ ในสิ่งที่จะตามมา หากแก้ปัญหาด้วยวิธี

ที่ลูกพูดมา เพื่อให้เขารู้ว่า…เขาทำแบบนี้จะได้รับอะไรแบบนี้

เขาจะสามารถรับผล ที่ตามมาได้มั้ย การทำเช่นนี้จะส่งผลให้ลูกๆ เชื่อใจคุณ

เมื่อเค้ามีปัญหาอะไร เขาจะมาปรึกษาคุณ แล้วคุณจะเข้าใจเขามากขึ้น

3. ห นูคิดว่าพ่อแม่ ต้องทำยังไงกับความผิ ดของห นูล่ะ

สามารถหาทางออกและคิดแก้ปัญหา ไปพร้อมๆ กับลูกได้

อาจจะเป็นการเสนอแนวทางให้เขารู้สึก ถึงการร่วมแก้ปัญหา

ไปพร้อมๆ กันกับคุณ และเราก็ต้องให้เกียรติ ความคิดของลูกให้มากขึ้น

4. หากห นูทำผิด ครั้งหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง

ให้เวลาลูก ให้โอกาสเขาได้ทบทวนตนเองให้เขาได้ตัดสินใจ หาวิธีแก้ไขปัญหาเอง

จากนั้นรอดูว่า เขาจะมีความสามารถ มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาหรือไม่

ผู้ใหญ่อย่างเราๆ อาจจะคิดว่าลูก ไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเอง

เพราะอายุยังน้อยแต่พอเอาจริงๆ นั้น พอถึงที่สุดลูกๆ จะมีความสามารถ และวิธีการ แก้ไขปัญหาได้เอง

5. ห นู ตัดสินใจได้มั้ยว่าควรทำอย่างไรดี

พอวิเคราะห์เรื่องราว ผลที่ตๅมมา ลูกจะเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม

จนได้ แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดไว้ แต่ต้องเคารพในการตัดสินใจของลูกๆ

เพราะหากคุณพูดกลับไปกลับมา มันยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อคุณ

และไม่อยๅกจะปรึกษาคุณ เขาก็จะเข้าหาเพื่อนแทน

 

ขอบคุณ : s a n – s a b a i