5 ค่านิยมผิดๆ ที่พ่อแม่ปลูกฝังใส่ลูกแบบไม่รู้ตัว

คุณแม่คุณพ่อ เป็นตัวอย่างที่ลูกคอยเฝ้ามองและประพฤติปฏิบัติตาม ค่านิยมของพ่อแม่จะซึมซับ

และฝังลึกในตัวของลูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่าง เรื่องความสามารถ และอีกหลายๆ เรื่องที่ลูกได้เห็น

และทำตามจากการเลียนแบบคุณพ่อคุณแม่ การให้รางวัลและการลงโทษไม่ใช่การสอนที่ดีที่สุด

แต่การสร้างค่านิยมทางบวกรวมทั้ง การเป็นตัวอย่างที่ดีต่างหากที่เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเพราะ

จะทำให้ลูกมีทั้งความสุข และความพอใจในสิ่งในกำลังมาถึงในอนาคต ลองมาดูกันว่าค่านิยมใดบ้างที่ไม่ควรสร้างให้แก่ลูก

1. ทานอาหารโดยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง เราคงเคยได้ยิน หลายคนพูดว่า “วันนี้โมโหคนหมดอารมณ์กินเลย”

อย่าใช้อาหารเป็นเครื่องต่อรอง หรือใช้ความรู้สึกเศร้าหรือผิดหวัง มาคู่กับการทานอาหาร

เพราะนั่นคือสิ่งที่เรากำลังส่งข้อความหรือพูดกับลูกว่า อาหารคือสิ่งที่ทำให้มีความรู้สึกดีขึ้น

ให้เราเติมอารมณ์ที่ ห ด หู่ โดยวิธีอื่น เช่นแทนที่จะใช้อาหารเป็นเครื่องต่อรอง เราลองใช้วิธีออกไปเดินเล่น

หรือคุยระบายกับเพื่อนแทน เพราะลูกจะเก็บนิสัยที่ดีและไม่ดีจากพ่อแม่ไปปฏิบัติตาม

2. ชอบส่งข้อความ ตรวจอีเมล คุยโทรศัพท์ เล่น เ ฟ ซ บุ๊ ก ตลอดเวลา เป็นการไม่ยุติธรรมกับลูกที่จะส่งข้อความ

หรือโทรศัพท์เป็นเวลานานในระหว่างช่วงเวลารับประทานอาหาร

หรือเมื่อกำลังใช้เวลากับลูก เรากำลังสร้างลักษณะนิสัยบางอย่างที่มีอิทธิพลต่อลูก เราต้องมีกฎประจำบ้าน

สำหรับตัวคุณ พ่อคุณแม่เองและตัวลูกด้วย เด็กที่ใช้เวลาเล่นเกมหรือจ้องจอภาพมากเกินไปมักมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ

ขาดสมาธิในการเรียนและเรื่องน้ำหนัก

3. มีค่านิยมเรื่องวัตถุนิยมและความสวยงาม เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ ชอบแต่งตัว รักสวยรักงาม

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอย่า ให้เรื่องพวกนี้มามีอิทธิพลมากเกินไปต่อลูก การจัดงานปาร์ตี้ สนุกสนาน

สร้างเรื่องวัตถุนิยมเป็นคุณค่าที่มากกว่า ความงามภายในเป็นการส่งเสริมลูก ในทางที่ไม่ถูกต้อง แทนการแต่งหน้า

ทาปากตลอดเวลา พาลูกให้ออกไปเดินเล่น เล่นกีฬาลูกจะเรียนรู้ว่าเราสามารถเป็นผู้ที่เข็มแข็ง

แข็งแรงและเป็นสุภาพสตรีได้ในเวลาเดียวกัน

4. ทำทุกอย่างเป็นการแข่งขัน โดยการเปรียบเทียบลูก กับเพื่อนคนอื่น พี่น้อง หรือเพื่อนบ้านตลอดเวลา

แทนที่จะใช้การเปรียบเทียบ ให้เสริมค่านิยมทางบวก ชมเชยเมื่อลูกทำได้ดี

และมีความพยายาม ให้ลูกได้สนุกมากกว่า การแข่งขัน สร้างแรงจูงใจที่ดี หรือให้ลูกแข่งกับตัวเอง

แทนการแข่งขันกับคนอื่น ช่วยลูกหากิจกรรม ในการแสดงความมีน้ำใจต่อผู้อื่น เช่น การเป็นอาสาสมัครดูแลน้อง เป็นต้น

5. ชอบทะเลาะและพูดจาประชด หากคุณพ่อคุณแม่ชอบ ทะเลาะกันและพูดประชดประชันกัน

ลูกจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทำได้เมื่อโมโหและทุกครั้งเมื่อ เ ค รี ย ด ลูกจะแสดงอารมณ์เช่นนี้ออกมาด้วย

ดังนั้น การทะเลาะกันต่อหน้าลูกเป็นการสร้างค่านิยมที่มีผลทางลบ และเป็น อั น ต ร า ย ในอนาคตของลูกอีกด้วย

 

ขอบคุณ : m g r o n l i n e