ข้อคิด

20 วิธีทำตัวเองไม่ให้แก่ แม้อายุจะมากขึ้นแต่เราทำตัวให้ดูดีได้

1. ทำฟั นตัวเองให้สะอาด และสวยอยู่เสมอ ดูแลสุขภาพฟั นตัวเองดีๆ

2. ควรดื่มน้ำสะอาด ทาครี มกันแดดบ้าง กางร่มให้ตัวเองบ้าง

3. จงดูแลตนเองให้ดูดีอยู่เสมอ อย่ า ดู ถู ก ว่าตัวเองแ ก่แล้ว ไม่สำคัญอะไร

4. อ่ านข่ าว หรือติดต ามข่าวสาร อัพเดทข้อมู ลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

5. ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน อย่ านิ น ทาว่าร้ า ยใคร ไม่ต้องไปใส่ใจคนอื่นขนาดนั้น

6. อย่ าพูดจาซ้ำๆซ ากๆ จนทำให้ตัวเองดูน่าเบื่ อ

7. อย่ าหม กมุ่น ในเรื่องที่มันผ่านมาแล้ว

8. ถ้าอยู่กับใครแล้วรู้สึกเ ค รี ย ด เรื่องมาก ไม่สบายใจ ก็ให้ถอยห่างออกมา

9. จงสูดห ายใจเข้าลึกๆ ห า ยใจอ อ ก ย าวๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

10. จงมีความฝัน มีความหวัง มีความคิด และมีจินตนาการ

11. อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอน าค ต และจงลืมอดี ตเ สี ย

12. อย่ าจี บปาก จี บคอ เพราะจะทำให้ริมฝิป ากเราย่ น

13. ไม่เข้าสังคมที่ทำให้ตัวเองรู้สึกอึดอัด แม้สังคมนั้นจะดี มีชื่อเสี ยงขนาดไหนก็ตาม

14. เวลานั่งหรือเดิน ให้ตัวตรงๆ จงมั่นใจในตัวเอง

15. จงหัวเราะให้ดังๆ หัวเ ร าะให้มากๆ

16. เวลาที่ไม่มีอะไรทำ ก็อย่ าฟุ้งซ่ าน ให้นอนพัก แล้วตื่นมาคุณจะสดชื่น อารมณ์ดี

17. อย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ป้า มนุษย์ลุง หรือเฒ่ าหั วงู

18. ทำอะไรที่ตัวเองนั้นอย ากทำ เช่น ถ้าอย าก ยิ ง ปื นให้ไป หั ด ยิ ง ปื น

อย ากเป็นหม อดูให้ไปเรียนดูหมอ อย าก เต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ

19. เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจตัวเองได้แล้ว ใครไม่เข้าใจเราก็ปล่อยเขาไป

เพราะเราไม่มีเวลาว่างสำหรับเรื่องพวกนี้

20. หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ไม่ต้องเก่งก็ได้ แต่เอาที่ทำแล้วสบายใจก็พอ

 

“เกิดมาเป็นผู้หญิง ทำตัวให้สวยไม่พอ
ต้องทำตัวให้มีสมองด้วยคือคิดเองให้เป็น
ตัดสินใจเองให้ได้รู้จักรักตัวเองให้เป็น
และเข้มแข็งให้มากพอ ผู้หญิงสวยสมัยนี้หาไม่ย าก
แต่ผู้หญิงที่ทนลำบากสมัยนี้หาย ากกว่าเยอะ”

 

ขอบคุณ : k i a d t i k u n