ข้อคิด

15 ลักษณะที่ดีของหัวหน้าที่ลูกน้องอย ากเข้าหา

1. คุณมักถามความเห็นของลูกจ้าง

ลูกจ้างต้องการความใส่ใจถึงแม่ว่าคุณมีอำนาจทั้งหมด ในการตัดสินใจ

แต่บางทีหากสถานการณ์ร้องขอหัวหน้าที่ดี ก็ควรถามความคิดเห็นในมุมมอง ของลูกน้องด้วย

2. คุณใส่ใ จกับ วิธีแก้ปัญหา

เมื่อเกิดปัญหาขึ้นหัวหน้า ที่แย่มักจะโทษผู้อื่น แต่หัวหน้าที่ดีมักเลือก

ที่จะโฟกัสกับวิธีแก้ไขปัญหาแทนที่จะหาคนผิด

3.คุณเข้าถึงลูกน้องคุณ

คุณควรเข้าไปพูดคุยกับลูกน้อง เพื่อที่จะเข้าใจและรับทราบว่า พวกเขาต้องการอะไร และมีปัญหาอะไรบ้าง

4. คุณใส่ใจเรื่องเป้าหมายและความฝันของลูกน้อง

หัวหน้าที่ดีมักลงทุนลงแรง ช่วยลูกน้องนั่น หมายความว่า

เขาจะให้ความสำคัญ กับ ความฝันและจุดมุ่งหมาย ในชีวิตของลูกน้องด้วย

5.ให้เกียรติพนักงานของคุณ

เป็นเรื่องที่แย่ที่หัวหน้าบางคนชอบดูถูกเหยียดหยามลูกน้องของตัวเองโดยคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้น

จะช่วยผลักดันพวกเขาแต่ส่วนใหญ่แล้ววิธีการแบบนี้มันใช่ไม่ได้ผลวิธีง่ายๆที่ได้ผลจริงก็คือคุณควรให้เกียรติ

พวกเขาเอาใจใส่พวกเขาเหมือนคนใกล้ชิดแล้วพนักงานของคุณก็จะปฏิบัติแบบนี้กับคุณเช่นเดียวกัน

6.คุณกล้าลองสิ่งใหม่ๆ

หัวหน้าที่ดีมัก เลือกใช้รูปแบบการทำงานหลัก ที่เป็นวิธีการที่ดีที่สุด แต่หัวหน้าที่ดีที่สุด

มักจะเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้ทดลอ งและสร้างรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ เพื่อทางเลือกที่ดีกว่า

7.ให้ทุกคนรับผิดชอบ

การให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ ในการผลักดันลูกน้อง

ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสังคมที่ดี ในที่ทำงาน

8.คุณพูดด้วยน้ำเสียงน่ารับฟัง เมื่อต้องสั่งงานลูกน้อง

หัวหน้าบางคน ชอบขึ้นเสียงใส่ลูกน้อง และพูดเสียงดัง เพื่อแสดงอำนาจข่มขู่

ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยวิธีการที่ดีคุณควรพูดด้วยน้ำเสียง ที่ไพเราะน่ารับฟัง

9.คุณให้คำแนะนำ ที่ดีกับลูกน้อง

หัวหน้าควรสร้างความไว้วางใจ กับลูกน้องด้วยการให้คำแนะนำ และแนวคิดอย่างเหมาะสม

คุณไม่จำเป็นต้องใส่ใจพวกเขาตลอด เวลาแต่คุณก็ไม่ควรละเลย ลูกน้องของคุณเช่นกัน

10.คุณช่วยพวกเขากำจัดอุปสรรค

หัวหน้าที่แย่มักโยนอุปสรรคต่าง ๆ มากมายให้ลูกน้องซึ่งทำให้ลูกน้องทำงาน ได้ลำบาก

แต่หัวหน้าที่ดีควรให้ความสำคัญ กับ ลูกน้องเพื่อ ให้พวกเขาทำงานได้สะดวกขึ้น

11.คุณให้ความคาดหวังได้อย่างเหมาะสม

หัวหน้าที่แย่มักทำให้ลูกน้องผิดหวัง หรือ สับสนโดยมักให้ความหวังที่ผิด ๆ

เกี่ยวกับสภาพของที่ทำงาน ยกตัวอย่างเช่นหัวหน้าบางคนที่บอกว่าบริษัทกำลังไป

ในทิศทางที่ดีแต่กลับไล่ลูกน้อง บางคนออก เสียอย่างนั้น

ซึ่งนายจ้างที่ดีจะต้องซื่อสัตย์จริงใจ และเป็นคนเปิดเผย

12.คุณทำดีกับลูกน้องไม่ใช่เพียงเพราะต้องการให้เขาชอบ

การทำดีกับลูกน้องมากไป อาจเป็นการทำร้ายพวกเขา ก็ได้หัวหน้าที่ไม่จริงใจ มักทำให้ลูกน้องชอบ

แต่เวลาแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมา ก็เหมือนการหักหลังกัน เพราะฉะนั้น อย่าทำดีเพียงเพราะ

ต้องการหนีความขัดแย้ง คุณควรแสดงความจริงใจ และเป็นตัวของตัวเอง เพียงแค่นี้คุณก็ได้ใจลูกน้องแล้ว

13.คุณเป็นผู้ฟังที่ดี

ลูกจ้างหลายๆคนมักมีหัวหน้าที่ เป็นคนพูดมากและน้อยนัก ที่จะมีหัวหน้าที่ เป็นผู้ฟังทีดี

ซึ่งหัวหน้าที่เป็นผู้ฟังทีดี มักได้รับการยกย่องมากกว่า เพราะการเป็นผู้ฟังที่ดีทำให้ลูกน้อง เห็นว่าคุณกำลังใส่ใจ ในสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆ

14. คุณให้ความสนใจ ในชีวิตของลูกน้อง ของคุณ

นายจ้างที่ดีจะไม่ล้ำเส้นมากเกินไป อย่างไรก็ตามเขาจะใส่ใจ สักถามถึงเรื่องราว ชีวิตทั่ว ๆ ไป

เช่น เรื่องแพลนวันหยุด ,เรื่องลูกและเรื่องพ่อแม่เป็นต้นการให้ความสนใจในสิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกจ้าง

เห็นว่านายจ้างของ เขาใส่ใจพวกเขาจริง ๆ ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีมิตรภาพที่ดี และสามารถทำงานร่วมกัน ได้ดีขึ้น

15.คุณปรับตัวเข้าหาลูกน้อง

ลูกน้อง แต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การวางตัวแบบเดียว กับทุกคน

อาจไม่ใช่ทางที่ดีนัก ในที่ทำงานหัวหน้าที่ดี จะสามารถปรับตัวเข้าหา ลูกน้องได้

ทำให้พวกเขาสามารถเติมเต็ม ความต้องการของลูกน้องได้ อย่างทั่วถึง

 

ขอบคุณ : s u m r e j