ข้อคิด

5 ประสบการณ์สอนลูกให้รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง

เพราะการเลี้ยงดูลูกของแต่ละครอบครัวมันต่างกัน ขึ้นอยู่กับความรู้

และประสบการณ์ของพ่อแม่ และนอกเหนือ จากการเรียนที่สำคัญกับลูกๆ แล้ว

นี่คือ 5 สิ่งที่ควรสอนลูก ให้เขารู้จักหน้าที่ มีส่วนช่วยพัฒนา ให้ลูกเติบโตอย่ างมีคุณภาพต่อไป

1.ฝึกลูกให้อยู่ได้ ด้วยตัวเอง พึ่งตัวเองเป็น

เพราะมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จัก รับผิดชอบช่วยเหลือ ตัวเองได้หากเขาโตขึ้น

ซึ่งทำได้โดยการ ให้เขาเรียนรู้จากความผิดพล าด และไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกรณี จะช่วยก็ต่อเมื่อ

ลูกขอความช่วยเหลือ เท่านั้น

2.สอนให้มีความรับผิ ดชอบ

แม้จะเป็นลูกคนเดียวแต่พ่อแม่ก็ไม่ควรตามใจ จนทำอะไรเองเป็นถึงวัยที่เหมาะ สมก็ควรสอนให้

รู้จักรับผิดชอบ มอบหมายง านบ้านให้ทำเพื่อให้ลูกเรียนรู้ การช่วย การรับผิดชอบ

3.สอนให้รู้จักวางตัว

สอนให้รู้จักวางตัว ไม่ก้าวล่วงเรื่องของคนอื่นมากไป พ่อแม่จำเป็นต้องขี ด เส้นแบ่ งให้ลูกได้เข้าใจว่า

จุดใดที่ลูก ไม่ควรเข้าไปยุ่มย่ ามการที่เด็ กได้เรียนรู้ถึงเรื่องเหล่านี้ จะทำให้เขาเข้าใจว่าชีวิตของคนอื่นๆ

ก็มีเขต และเราก็ต้องเคารพด้วยเช่นกัน

4.สอนให้รู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย

การที่พ่อแม่ซื้ อ ของเล่นให้บ่อยๆ ลูกต้องการอะไร ก็ซื้ อให้หมดอาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารัก

กลายเป็นเด็ กที่ไม่รู้จักพอ อย ากได้ของเล่นใหม่ๆฉะนั้น พ่อแม่จึงต้องระวั ง ไม่ให้ความรักความทุ่มเท

ของตนเองเป็นการเอาใจจน ทำให้เสี ยคน แบบไม่รู้ตัว

5.ให้รู้จักการเข้าสังคมให้เป็น

เพราะในช่วงก่อนเข้าเรียนอาจจะต้อง พาลูกไปรู้จักกับเด็ ก ๆ ในวัยเดียวกันสักหน่อยก็ดี

เพราะจะให้ลูกได้ปรับตัวเข้า กับสังคมได้ง่าย เช่น อาจจะพาไปเล่น ที่สนามเด็ กเล่น

ไปพบปะเพื่อน ๆวัยเดียวกับเรา แล้วพอโตเข้าโรงเรียนก็จะทำให้เขา ปรับตัวได้ง่าย

พ่อแม่เองก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาจะมีเพื่อน ๆ มากขึ้นเองตามวัยของเขา

เพราะงั้น ควรสอนลูกให้รู้จักหน้าที่ ทั้งต่อตนเองและสังคม ตั้งแต่ยังเล็กๆ

จะได้ไม่ต้องมาตามแ ก้ไขกันทีหลัง เพราะถึงตอนนั้นคุณอาจต้องป ว ดหัว มากกว่าเดิม

“การเลี้ยงลูกของแม่ คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง
ถ้าลูกทำได้ก็ควรชื่นชม แต่ถ้าไม่ได้ดั่งหวัง
ก็ต้องยอมรับและไม่ทุ่มความผิดหวังไปที่ลูก
และไม่ตัดสินใจว่าลูกเป็นคนที่ใช้ไม่ได้”

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a