ข้อคิด

5 มารย าทในที่ทำงานอย่ามองข้าม ถ้าไม่อย ากเป็นที่รังเกียจของเพื่อนร่วมงาน

เราจำเป็น ต้องทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อ ทุกคนที่ทำงานร่วมกับเรา

เกิดความเคารพในตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่ผู้จัดการ

แม้ว่าชีวิตการทำงานจะพบกับความ เ ค รี ย ด แต่เราก็ต้องควบคุมอารมณ์ของเราให้ดีที่สุด

เพราะเมื่อเราแสดงความโกรธ และระบายความไม่พอใจของเราออกไป คนรอบข้าง

จะเกิดความรู้สึกไม่ดี และรู้สึกอึดอัด ที่จะพูดคุยติดต่อกับคุณทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝัง

ในเรื่องการรู้จักตนเอง เพื่อให้เราสามารถ ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น

ด้วยหลัก 5 ประการในการสร้างมารยาทในการทำงาน ดังนี้

1. ไม่ควรนินทาลับหลังเพื่อนร่วมงาน เพราะมันไม่ส่งผลดีต่อตัวคุณเลย

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และไม่ลงรอยกัน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกัน

2. ไม่ควรให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานโดยที่เขาไม่ได้เรียกร้อง

และไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผู้อื่น

3. ไม่ควรพูดคุยถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานในเวลางาน

เจ้านายของคุณอาจมองว่าคุณเอาแต่คุย และไม่เป็นอันทำงาน

ดังนั้น ควรเก็บเรื่องส่วนตัวของคุณไว้คุยในช่วงพักกลางวัน หรือหลังเลิกงานจะดีกว่า

4. ในยุคที่ social network กำลังแพร่หลาย คุณควรระวังการโพสต์ข้อความต่างๆ

ใน เ ฟ ซ บุ๊ ค หรือ บ ล็ อ ก ของคุณ และควรมั่นใจว่าข้อความ

หรือรูปที่อัพโหลดขึ้นไป จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อหน้าที่การงานของคุณ

5. ไม่ควรพูดถึงปัญหา สุ ข ภ า พ ของตนเอง เพราะมันอาจส่งผลกระทบ

ต่อโอกาสในการเลื่อนขั้นของคุณ หากจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องปัญหา สุ ข ภ า พ

ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน คนเดียวที่คุณจะพูดด้วยก็คือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

มารยาท ในการทำงานที่ดีนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อชีวิตการทำงานของทุกคน

คงไม่ใช่เรื่องยากเกินไป ที่คุณจะรักษามารยาททั้ง 5 ข้อนี้ไว้ให้มั่น

เพื่อให้ชีวิตการทำงานของคุณนั้นราบรื่นและยาวนาน

 

 

ขอบคุณ : w i n n e w s