เกร็ดความรู้

อะไรๆ ก็ต้องใช้เงิน 12 สัญญาณ ที่บอกกับเรา ว่าควรต้องมีเงินเก็บแล้วนะ

1. และใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถูกป ลดเพราะระบบใหม่ของ

ธนาคารเน้นใช้แอพ มากกว่าการที่ไปธนาค ารแล้ว

2. การที่ค่าเงินบ้านเราเร ทดี แข็งกว่าประเท ศอื่นๆ ก็อย่ าเพิ่งดีใจไปนะ

เพราะเขาต้องการถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่ างนั่นแหละนะ

3. แล้วก็หนี้สินที่มีตอนนี้ เป็นหนี้สินที่ด อ กเบี้ ยต่ำสุด หากด อ กเบี้ ย นโยบ ายขึ้น

แค่หลักสตางค์ บาทสองบาท ความลำบ ากจะเกิดต่อคนที่ เป็นหนี้ทันที

เช่นบ้านเคยผ่อน หมื่น ด อ กเบี้ ย สองหมื่น ในยอดผ่อนสามหมื่น

กลับกลายเป็นด อ กเบี้ ยแทบทั้งหมดซะอย่างนั้น..

4. เริ่มเห็นกันแล้วว่า นักท่องเที่ยวไม่เหมือนเมื่อก่อน น้อยมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรป

ที่กระเป๋าหนัก มาถึงตอนนี้ ไม่มาเที่ยวบ้านเรากันแล้ว

5. หลายๆ บริษัท ปิดกิจการ โดยไม่ได้แจ้ง บางคนตกงานโดยแบบไม่ทันตั้งตัว

เมื่อวานยังทำงานอยู่ดีๆ เช้าวันต่อมาเดินทางไปที่ทำงาน รู้ข่ าวอีกทีก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงาน

6. บริษัทที่เปิดกิจการอยู่ ก็แทนที่พนักงานด้วยเครื่องจักร แย่ งกันทำงานหมดแล้ว

7. ปัจจุบันโลกแห่งหุ้ นพื้นฐานดี จะค่อยๆหมดไป เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจ

ที่ยั่งยืนในพื้นฐานโลกใหม่นี้ ที่กำลังจะดำเนินต่อไป

8. หลังสองสามปีมา เราจะเห็นการใช้พลังงานไฟฟ้า แทนน้ำมัน

และเมื่อเรา คิดจะลงทุ นในธุรกิจหุ้ นน้ำมัน พิจารณาคิดให้รอบคอบก่อนจะทำอะไรลงไป

9. อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เนี่ย เพิ่มขึ้นแต่คนจมทุ น โดยเฉพาะคอนโด

ที่เราเห็นว่าซื้ อเพื่อเก็ งกำไร และตอนนี้ก็เริ่มออกอาก ารชัดขึ้น

เนื่องจากหลายสาเหตุ ที่มีพวกแนะนำให้คนไปกู้เ งินเกิน แล้วทีนี้คนที่ลงทุ นตาม

คิดว่าจะเอาค่าเช่ ามาผ่ อน แต่ที่ไหนได้ไม่มีคนเช่า ลำบากตัวเองอีกทีนี้

10 ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจี น ที่เคยเข้ามา ช่วงนี้ก็เริ่มหายไป ไม่ใช่เพราะบ้านเราไม่น่าเที่ยว

แต่เพราะเค้าเองก็เจอปัญหาหนัก อย่ างโ ร คที่ทราบกันดี

ทั้งคนที่เที่ยวและออกมาลงทุ น หายไปด้วยปัจจัยที่ใหญ่ เกินที่เราจะกำหนดมันได้

11 คนมักฟุ้ งเฟ้อ มากกว่าร ายได้ที่มีไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า ขอให้อย่ าสร้างหนี้เพิ่มมากกว่าเดิม

เพราะดอ กเบี้ ย ทวีคูนอย่ าใช้จ่ายเกินตัว เพราะถ้าวันหนึ่งที่เกิ ดวิ ก ฤ ติ จะลำบากเอานะ

12 หลักการสำคัญ ที่ใช้ได้ทุกสมัย อย่างเศรษฐกิจพอเพียง ก็สามารถช่วยเราได้

หากเราไม่สร้างหนี้เกินตัว เพราะประเท ศเรา ดินดี มีแม่น้ำ ลำธ ารอุดมสมบูรณ์

ปลูกผักปลูกผลไม้ทานได้ พอให้เรามีกินมีใช้

เราอย ากให้ทุกคนอ่ า น และคิดดูสักพัก มองถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน

ตามหลักความเป็นจริง ที่เป็นกลางและเป็นธรรมปร าศจากอคติว่า ยุคปัจจุบันนี้

เราจะต้องปรับตัวกันจริงๆแล้ว และจะต้องใช้ชีวิตอย่ างไร ให้ไม่อดอย าก ไม่ลำบาก