เคล็ดลับ 7 วิธี ของคนฉลาด ทำงานที่ไหนก็ไม่ลำบากใจ

คงไม่มีใคร ที่ทำงานแล้วไม่ประสบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ เลยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่ถนัด

หรือเป็นงานที่ชื่นชอบขนาดไหนก็ย่อมต้องมีเวลาที่รู้สึกว่าปัญหาที่ประเดประดังเข้ามานั้นช่างเยอะ

จนเหนื่อยและท้อเสียเหลือเกิน วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่าง่ายและผ่านทุกอุปสรรค

ได้อย่างสบายใจไร้กังวล

1. ทำงานแบบคิดบวก

เรื่องของทัศนคติเป็นสิ่งสำคันพื้นฐานแรก ที่จะทำให้ทุกการทำงานของคุณไปได้สวยเพราะการคิดบวก

จะทำให้คุณกล้าที่จะเริ่มคิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาและยังช่วยเติมกำลังใจให้คุณสามารถก้าวข้ามปัญหาที่เข้ามา

ได้อีกด้วย

2. ยอมรับ ในตัวเพื่อนร่วมงาน

แม้จะเป็นเพื่อนร่วมงาน แต่คุณก็ควรจะมีขอบเขตอย่าให้ความสนิทสนมมา ‘ลบ’ ความเกรงใจที่เคยมีอยู่

และไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาเพราะนอกจากจะไม่เป็นผลดีต่องานแล้วยังอาจทำให้

คุณต้องเสียเพื่อนไปอีกด้วย

3. ฝึกทักษะ ด้านการสื่อสาร

การสื่อสารเป็นทักษะที่จำเป็นไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพในสาขาใดเพราะการสื่อสารที่ดีทำให้คุณ

สามารถส่งสารให้อีกฝ่ายได้อย่างเข้าใจง่ายมีลำดับขั้นตอนและง่ายต่อการที่เขาจะทำตามที่

คุณต้องการหรือการรับสารที่ดีจะทำให้คุณเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

ได้อย่างครบถ้วน

4. แยกแยะ ความสัมพันธ์ออกจากงาน

การทำงานให้ออกมาดีคุณควรรู้จักแยกแยะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนออกจากการทำงาน

เพราะหากคุณมัว แต่เกรงใจเพื่อนจนไม่กล้าแย้ง หรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ออกมานั่น

อาจทำให้งานชิ้นนั้นถูกจำกัดตัวเลือกที่อาจใช้ต่อยอดให้งานก้าวหน้าได้

5.ไม่ตื่นตูม จนขาดสติ

ในการทำงานการรู้จักวิเคราะห์แยกแยะ และประมวลผลเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรขาด และการจะทำอย่างนั้น

ได้คุณต้องมีข้อมูลที่มากพอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนจะสรุปผลออกมาไม่ควรตื่นตูมเมื่อเจอปัญหา

เพราะจะทำให้คุณขาดสติและนำไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดในที่สุด

6. ยอมรับ ความแตกต่าง

การเข้าไปทำงาน ก็เหมือนการเปลี่ยนสังคมคุณต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของสังคม

ที่คุณเข้าไปอยู่ทั้งกับการวางตัวในออฟฟิศและการวางตัวกับเพื่อนร่วมงานแต่ละคนคุณไม่ควรเหมารวมว่า

กับเพื่อนจะวางตัวแบบนี้ แต่ให้พิจารณาเป็นรายบุคคลไปว่าคนไหนควรปฏิบัติอย่างไร

ถนนแห่งความสำเร็จ มักเต็มไปด้วยอุปสรรคบางทีการฝ่า ฟั น อุปสรรคแบบพุ่งชนอาจไม่ใช่ทางออก

ที่ดีเสมอไปการรู้จักปรับตัวเปิดใจ แล้วลื่นไหลไปตามเกม อาจช่วยให้คุณไปถึงเส้นชัยได้โดย เ จ็ บ

ตัวน้อยที่สุด

7.ไม่ดองปัญหา

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นคุณควรรีบหาวิธีแก้ไขหรือรับมือกับมันเพราะการปล่อยปัญหาทิ้งไว้ให้ค้างคาอยู่

เป็นเวลานานจะทำให้งานไม่เดินไปด้วยหากเป็นปัญหาที่ยากที่จะหาทางออกด้วยตัวเองก็ควรปรึกษา

กับเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อช่วยกันระดมความคิดหาวิธีรับมือ

 

ขอบคุณ : t v p o o l o n l i n e