ข้อคิด

5 เหตุผล ของคนที่รักบริษัทมากเกินไป

หล า ย ๆ คนกำลังเป็นอยู่ ที่คิดว่าหากเราตั้งใจทำงาน ทุ่มเททำเพื่อบริษัทแล้วบริษัทจะรักเรา

แต่ก็ไม่ใช่เสมอไปหากเราลองมองดูเพื่อนร่วมงานหล า ยคน บางครั้ง เราทำงานดี แต่มีอยู่วันหนึ่ง

เกิดล้มป่ ว ยขึ้น มา ต้องพักรั กษ าตัวนานหล า ยวันหรืออาจจะเป็นเดือนบริษัทจะหาคนใหม่มาทำงานแทนเรา

บางครั้งอาจจะปลดเราออ ก หรือ ลืมเราไปเลย แต่คนที่อยู่ดูแลเราจริง ๆ คือ คนใน “ครอบครัว”

ข้อคิดเตือนใจพนักงานที่ กำลังทำงานอย่ างหามรุ่งหามค่ำให้กับบริษัท รักงานได้แต่อย่ ารักบริษัท

เพราะบริษัทไม่ได้รักคุณ หรือ คุณจะคิดว่าไม่จริง

งั้นลองฟังเห ตุผล 5 ข้ อนี้ ดูก่อนดีมั้ย

1. ชีวิตไม่ได้มีแค่งาน ลูกค้า และหัวหน้าเท่านั้น

แต่การเข้าสังคม พบปะผู้คน พักผ่ อ น ออ กกำลังกายก็เป็นส่วนสำคัญในชีวิตเช่นกัน

อย่ าปล่อยให้ชีวิตของคุณ ต้องว่างเปล่าบริษัทไม่เคยคิดจะอยู่ข้างคุณ นอ กเวลางานอยู่แล้ว

2. งาน และ หน้าที่ความรับผิ ดชอบของเราต่อบริษัท เป็นอะไรที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด

ถึงคุณจะพย าย ามทำมันให้หมดทั้งคืนพรุ่งนี้คุณก็จะต้องเจอ กับงานอื่นๆอีก

รางวัลสำหรับคนที่ทำงานเก่ง คือ คุณจะได้รับงานใหม่ที่หนักกว่าเดิม

3. เมื่อคุณมีปัญหาในชีวิต

บริษัท,ท่านประธานก ร ร มการ,C E O, D i r e c t o r หรือ ลูกค้าสุดที่รักของคุณ ไม่สนใจที่จะช่วยเหลือ

คุณในเรื่องชีวิตส่วนตัวแต่คนที่ช่วยอยู่เสมอคือครอบครัว และ เพื่อนๆ ของเราปัญหาบริษัทคือปัญหาของเรา

แต่ ปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของบริษัท

4. บริษัทไม่ได้มองคนที่ทำงานถึงดึกๆ ทุกคืนว่าเป็นคนขยัน

แต่บริษัทจะมองว่าคุณเป็นพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถทำงานให้เสร็จภายในเวลางานได้

เวลาการทุ่มเทให้กับงานไม่ได้บ่งบอ กถึง “คุณภาพ” ในตัวคุณแต่การทำงานให้เสร็จแบบมีประสิทธิภาพที่สุด

โดยใช้เวลาน้อยที่สุด นั่นคือตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพในตัวคุณ

5. จงอย่ าทุ่มเทให้กับบริษัทจนลืมให้เวลากับครอบครัว

การเอาใจใส่ลูกค้าที่มีอยู่มากมายของคุณเป็นเรื่องที่ดีสำหรับบริษัท แต่การเอาใจใส่ครอบครัว

และ คนรักของคุณ ก็สำคัญมากเช่นกัน และมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่ทำหน้าที่ พ่อ แม่ สามี ภรรย า ที่ดีได้

สำหรับครอบครัวอย่ าลืมว่าเวลาที่คุณเ จ็ บป่ ว ย คนที่ ดูแลคุณคือ “คนในครอบครัว”

เพราะฉนั้นควรทุ่มเทให้ความสำคัญกับพวกเขาดีกว่าพวกเราไม่ใช่ เครื่องจักร ในชีวิตของเราต้องมีอะไร

มากกว่าแค่ทำงานให้เสร็จเพื่อแลกกับเ งิ นเดือน เท่ากันทุกเดือน ไม่ว่าคุณจะทำงานเยอะขึ้นแค่ไหน

จะอยู่ดึกแค่ไหนเมื่อถึงวันนึงที่ร่า งกา ยคุณเหนื่อยล้า เ จ็ บป่ ว ยไปทำงานไม่ได้ ใครกันแน่… ที่อยู่ข้างเรา

 

 

ขอบคุณ : คิ ด ดี ม า ก