5 แนวทาง ออมเงินง่าย ๆ ใช้เก่งยังไงก็เก็บเงินอยู่!

การออมเงิน เป็นสิ่งที่เราควรทำ มันเป็น“วินัย” ที่ควรทำทันทีไม่ว่าจะมีเงินมาก น้อยแค่ไหน

ถ้ายังมีรายได้น้อย ก็ออมน้อยตามกำลัง ถึงจะถูกต้องไม่ใช่ไม่ออมเลย หากเราต้องการจะปรับนิสัย เพื่อสร้างวินัยการออมเงิน ให้เกิดขึ้นวันนี้เราแนวคิดมาฝากกัน

1. แบ่งเงินใช้ เป็นเดือนๆ ไป

เพราะเราควรแบ่งเงิน ตามสัดส่วนที่พอเหมาะ อาจแบ่งเป็นบัญชีเงินออม

หรือบัญชีจ่ายบัญชีเก็บ จากนั้นจะรู้ว่าอะไร ที่ควรประหยัด

หรืออะไร ที่จำเป็นต้องจ่ายบ้าง จะได้มีเหลือเก็บ

2. เก็บเงินสำหรับออมเงิน

เช่นเก็บเงิน จำนวนสามสิบเปอร์เซนต์ ที่เราได้ในแต่ละเดือน จากนั้นทำให้คุณมีเงินเก็บ

แต่ทว่า ถ้าเราคำนวณดีๆ นั้นถ้ารายจ่ายเยอะอาจจะลดเหลือ

สักยี่สิบเปอร์เซนต์ก็ได้ มันจะได้ไม่ลำบากมาก

3. หยอดกระปุกอย่างสม่ำเสมอ

เพราะการหยอดกระปุก เป็นการเริ่มต้นที่ง่าย นอกจากสามารถเก็บเงินให้ลูกน้อยได้

เหล่าคุณแม่ยังสามารถ แยกเก็บเงินในส่วนต่างๆ ได้อีก ทั้งเป้าหมายจะเป็นแร งจูงใจ

ให้การเก็บเงินสำเร็จเร็ว เพราะเรามีเป้าหมาย

4. อะไรที่ไม่จำเป็น ไม่ต้องซื้อ เพราะให้เงินเหลือมากขึ้น

การลดรายจ่าย ที่มันไม่จำเป็น เงินจะเหลือเก็บมากขึ้น

เช่นในแต่ละเดือน เราต้องการเก็บเงินแค่ไหน เท่าไหร่จากนั้น

จึงค่อยลดการใช้จ่าย กับสิ่งที่ไม่จำเป็นนั้น เพื่อให้เงินเก็บถึงที่

กำหนดถ้าคุณไม่มีการตั้งเป้าหมายในการเก็บ บั้นปลายชีวิตก็จะไม่มีหลัก

ให้ยึด ดังนั้นก็อาจ พล าดโอกาส ในการออมเงิน สร้างความมั่งคั่งในอนาคตได้

5. จัดการเงินออม ให้เป็นระบบ

เราควรหักรายจ่ายทุกๆ อย่างจึงค่อยออม ในเมื่อคิดแบบนี้

มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ส่วนมากมักจะใช้จ่ายจนเงินเก็บไม่เหลือให้เก็บ

และวิธีการนี้นั้น มันจะช่วยให้คุณประหยัด และรู้ว่าเดือนๆ หนึ่ง คุณใช้จ่ายได้เท่าไหร่

จริง ๆ การใช้เงินให้เหลือเก็บในแต่ละเดือนไม่ใช่เรื่องย าก แต่สิ่งสำคัญ คือ คุณต้องมีใจจะทำ ตั้งเป้าหมาย และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติ ก ร ร ม ของตัวเอง

ที่ข าดไม่ได้เลย คือ คุณจะต้องมีวินัยในการเก็บเงินทำให้เป็นนิสัย เท่านี้คุณก็จะมีเงินเก็บ บอกลาสถานการณ์ใช้เงินเดือนชนเดือนแน่นอนค่ะ