เกร็ดความรู้

3 เทคนิค ช่วยเก็บเงินสำหรับคนที่ใช้เงินเก่ง โดยเฉพาะผู้หญิง

เชื่อว่าคนเราเวลามีเงินติดตัวแล้วอย ากใช้จ่ายมันอยู่ตลอด

คิดว่าหลายๆ คนคงจะเป็นเหมือนกัน ที่คิดจะซื้ออะไรก็ซื้อ อย ากได้อะไรก็จัดเลยแบบง่ายดาย

โดยเฉพาะสาวๆ จะสามารถหาทางเก็บเงินอย่ างไรให้อยู่..

1. อย่ าพกแหล่งเงินไว้กับตัวให้มาก

อย่ างเช่น พวกบั ตร A T M ต่างๆ ให้เอาไปเฉพาะบัตรที่ผูกกับบัญชีสำหรับใช้จ่ายประจำวันก็พอ และเร าก็อย่ า

คิดว่าไม่สำคัญ เพราะมีสาว ๆ หลายคนที่ตะแต กจากการ

พกบัตร สุดท้ายก็กดเงินออกมาเพื่อเอาไปซื้ อของ S a l eฉะนั้นแล้ว นอกจาก A T M ของบัญชีสำหรับใช้จ่าย และ

ที่เหลือก็เก็บไว้ที่บ้านเลย เพราะการมีเงินเก็บนั้นจะเป็น

ใบเบิกทางสำคัญที่จะทำให้ชีวิตก้าวผ่านวิก ฤติ ต่างๆไปได้

2. ควบคุมตัวเองให้ใช้จ่ายเท่ากับที่จำกั ดเอาไว้

เช่น เลือกที่จะใช้วิธีกดเงินออกมาให้ครบ 3,000 แต่ไม่ได้ใช้วิธีกดให้ได้แบงค์พันออกมา 3 ใบ

แบบธรรมดานะแต่ให้เธอกดครั้งละ 400 บาท ไปเรื่อย ๆจนครบจำนวน

3,000 บาท เพื่อให้ได้แต่แบงค์ร้อยมาไว้ใช้ จากนั้นก็ ให้บังคับตัวเองให้ใช้แค่วันละ 100 บาทก็พอ วิธีนี้อาจ

ง่ายสำหรับผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง แต่จะย ากสำหรับคนที่จิตใจไม่เข้มแข็งเช่นเดียวกัน

3. แบ่งเงินเดือนไว้ใช้เป็นส่วน ๆ

วิธีนี้นั้นจะช่วยให้เราสามารถจำกั ดงบประมาณได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย โดยเฉพาะสาว ๆ ที่ใช้เงินเก่งเป็นชีวิตจิตใจ

ทางที่ดีนั้น เราควรแบ่ งเงินเดือนที่เหลือหลังจากหักค่าภ า ษีและใช้จ่ายออกมาบางส่วน จากนั้นก็เอาส่วนที่แบ่ง

ออกมาแบ่งย่อยไปอีกให้เป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนให้โอนเข้า

บัญชี 3 บัญชี ต่อไปก็กำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนว่าบัญชีนี้สำหรับใช้จ่ายอะไร และอย่ างไรบ้างนั่นเอง

 

ขอบคุณ : the – w a y o f l i f e