ข้อคิด

อย่าทำ3 สิ่งนี้ ในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดี ไม่งั้นจะลำบากแน่ๆ

การที่เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีนั้น อาจจะขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานอยู่ในสายงานไหนอุตสาหกร ร มอะไร ธุรกิจประเภทไหน

ด้วยเช่นกัน เพราะบางธุรกิจก็เติบโตเอา ๆแต่บางธุรกิจก็ซบเซาลง ถึงขั้นที่ต้องได้ปิดกิจการไปเลยก็มี สิ่งที่สำคัญมากก็คือ

การเอาตัวรอดให้ได้ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้ เพราะส งค ร ามทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีน

ที่เขย่ าขวัญเศรษฐกิจไปทั่วโลก และยังส่งผลกระทบกับประเทศไทยของเราด้วย ตัวเลขการส่งออกของไทยที่ลดลง

จากผลกระทบของส งคร ามทางการค้า เ พ ร า ะไทยเป็นคู่ค้าสำคัญกับจีน แถมตอนนี้ยังมีเรื่องโ ค วิ ด

และสงครามราคาน้ำมันอีก ตอนนี้หวังว่าพอจะรู้ภาพรวมกันแล้ว งั้นเราไปดูกันเลยะว่า3 สิ่งที่ต้องห้ ามทำเรื่องการเงิน

ในสถานการณ์เช่นนี้นั้น จะมีอะไรบ้าง

1 .อย่ าไปค้ำประกันให้ใครเ ด็ ดข าด

ไม่ว่าคุณจะรักกันแค่ไหนก็ตาม ก็อย่ าไปค้ำประกันให้ใครเชียว เพราะหลายคนต้ อ งเจอกับบทเรียนอันแสบ

และเจ็ บสุด ชีวิตต้องสะดุดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นนี่แหละเข้าข่ายเนื้อไม่ได้กินแต่เอากร ะดู กมาแขวนคอ

เพราะการค้ำประกันให้คนอื่นคือการสัญญาว่าบุคคลหนึ่งสัญญาว่าจะชดใช้หนี้แทนลูกหนี้ หากลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้

หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ ในย ามที่เศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้ โอกาสที่ลูกหนี้จะเบี้ ยวหนี้ก็มีสูง นั่นหมายความว่า

หากเราหลวมตัวไปค้ำประกันให้ใคร โอกาสที่จะต้องรับชำระหนี้แทนนั้นก็จะมีสูงไปด้วยนั่นเองะ

ควรตั ดไ ฟตั้งแต่ต้นลม อย่ าค้ำประกันให้ใครเ ด็ ดข าดส่วนใครที่จำเป็นต้องทำจริง ๆ แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้

ก็ให้อ่านดูสัญญาดูให้ดีอย่ างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจเซ็นค้ำประกันให้ใคร อย่ าไปเซ็นให้ใครสุ่มสี่สุ่มห้า

แม้ว่าอดีตหรือวันนี้เขาอาจจะยังไม่เคยมีประวัติหรือมีปัญหามาก่อน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตเขาจะไม่มีวันเบี้ยวหนี้

2.อย่ านำเงินสำรองออกมาใช้โดยไม่จำเป็น

หลักๆของเงินสำรองก็คือ เป็นเงินที่นำมาเยียวย าความฉุ กเ ฉิ นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นต กงาน

ปร ะส บอุ บั ติเห ตุ ธุรกิจมีปัญหา เป็นต้น บางคนไม่ได้มีปัญหาการเงินหรือธุรกิจ หรืออาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตน

ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ช ะล่ าใจควักเงินสำรองฉุ กเฉิ นออกมาใช้โดยที่ไม่จำเป็น

จนสุดท้ายในย ามที่เศรษฐกิจไม่ดี หรือเกิดเหตุฉุ กเ ฉิน ขึ้นในชีวิต อาจจะไม่มีเงินไว้ใช้ในย ามที่ฉุ กเ ฉิ นก็ได้

3. อย่ าโ ล ภ

อย่ าลงทุนในอะไรที่หวือหวาโดยไม่ศึกษาความเป็นไปได้ก่อน เพราะมันอาจจะทำให้คุณติดกับดักมิ จฉ าชี พ

ก็เป็นได้ เช่น พวกแชร์ลูกโซ่ หรือการหลอกให้นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนที่สูง

เย้ ายวนใจผู้ลงทุน มันไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆหรอกนะ ควรดูให้ดีก่อนที่คิดจะตั ดสินใจทำอะไรนั่นเอง

 

ขอบคุณ : k i a d t i k u n