เกร็ดความรู้

ใช้เงินจนเหลือเงินเก็บนิดเดียวมีอยู่จริง 15 ทริคเริ่มทำวันนี้เพื่อความมั่นคงกับชีวิต

ปัญหาที่คนส่วนใหญ่มีเงินไม่พอใช้ ก่อนจะพูดถึงวิธีแก้ปัญหา ควรจะดูที่ต้นเหตุของปัญหาก่อนว่าทำไมถึงมีเงินไม่พอใช้ เชื่อว่าหลาย ๆ คนเมื่อได้เงินมาแล้ว
ก็นำมาจับจ่ายใช้สอยไปโดยไม่มีการวางแผนก่อน อีกทั้งยังไม่ทันคิดถึงเรื่องเผื่อเงินไว้สำหรับการเก็บออม แค่เข้าช่วงกลางเดือนเงินก็เริ่มทยอยใช้สอยจนหมด

15 ทริคที่ควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต

ใครๆ ก็อย ากมีเงินเหลือ แต่พอถึงขั้นลงมือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน บางครั้งรู้ตัวอีกทีก็เผลอ

ใช้เงินจนเหลือเงินเก็บนิดเดียวเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต กับ 15 วิธีเก็บเงินดีๆ ที่คุณควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้

1 : ค่าอาหาร รายจ่ายประจำที่ลดได้

การประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนนี้ให้มากขึ้นสำหรับการลดรายจ่ายค่าอาหารมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น ทำอาหารทานเองการทำอาหารทานเอง

ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าซื้อทานโดยเฉพาะถ้าเป็นครอบครัวหลายคน ราคาต่อหัวก็จะประหยัดมากขึ้น

2 : ลดรายจ่ายเรื่องเสื้ อผ้า

เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้แล้วเป็นเงินเข้ากระเป๋า รวมไปถึงเสื้ อผ้าที่กำลังล้นตู้อยู่หลายคนมีเสื้อผ้าเยอะมาก แต่ใส่ไปไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของ

ทั้งหมด แนะนำว่าให้ตัดใจแล้วนำไปขายต่อ

3 : ตั้งต้นด้วยเงินออม

หล ายคนคิดว่าเงินเก็บหรือเงินออม คือเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย รายได้ – รายจ่าย = เงินออม ซึ่งถูกต้อง แต่ไม่ใช่แนวคิดตั้งต้นที่ดีสำหรับคนที่อย ากเก็บเงินให้ได้อย่ างมีวินัย

เราไม่ควรมองเงินออมเป็นเงินเหลือ แต่ควรมองเป็นเงินที่ถูก “จัดหมวดหมู่”เอาไว้ว่านี่คือเงินออมโดยเฉพาะเราควร แยก เงินออมเก็บเอา

ไว้ก่อน แล้วค่อยใช้จ่ายตามงบประมาณที่มีนั้นเอง

4 : ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

ร้านค้าหลายร้านมักมีสิทธิพิเศษให้เมื่อเราไปช้อปปิ้ง ก็ขออย่ าละเลยสิทธิพวกนี้เ พ ร า ะบางทีคุณอาจได้รับเช็ คของขวัญบัตรกำนัลดีๆ

ที่ทำให้ประหยัดเงินไปได้อีกเยอะเลย

5 : ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ

เป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ที่ควรลงทุนเพื่อความสะดวกสบาย และควรตระหนักถึงการประหยัดพลังงานด้วย เ พ ร า ะการประหยัดค่าไฟก็ช่วยคืนเงินในกระเป๋าได้

6 : งบประมาณควรแบ่งประเภทและลำดับความสำคัญ

จากข้อที่แล้วจะช่วยให้เราเห็นงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดหลัง แยกเงินออมที่คาดหวังทั้งนี้เมื่อลงมือจริง หลายครั้งก็จ่ายไม่ได้จริงตามที่ตั้งใจเ พ ร า ะมักจะจ่ายให้กับ ‘สิ่งที่

ไม่สำคัญแต่เกิ ดขึ้นก่อน’ เช่น จ่ายให้กับค่าอาหารที่อย ากทานในแต่ละวันก่อนจนลืมคิ ด ไปว่ามีส่วนที่สำคัญที่จะตามมาในช่วงปลายเดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ

ค่าผ่อนสินค้า เป็นต้น

7 : ยกเลิ กการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้

อย่ างฟิตเนสที่สมัครไว้เ พ ร า ะอย ากหุ่นดีอย่ าลืมว่าคุณสามารถต่ออายุการเป็นสมาชิก

ในภายหลังได้ถ้าไม่ได้ไปจริงๆก็ยกเลิกไปก่อนก็ได้

8 : ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเสี ยบ้าง

การโดยส ารด้วยรถสาธารณะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มาก และยังช่วยประหยัดพลังงานแทนการขับรถยนต์ส่วนตัวด้วยหรือลองซื้อบัตร

รายเดือนของรถไฟฟ้า รถเมล์ ก็จะพบว่าค่าโดยสารยิ่งราคาถูกลงไปอีก

9 : หยุดใช้บัตรเ ค รดิ ต ‘จ่ายล่วงหน้าโดยที่ยังไม่มีความจำเป็น’

เ พ ร า ะ ค ว ามสะดวกของบัตรเครดิตก็ทำให้ใช้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้จนทำให้เก็บเงินได้ไม่ถึงเป้าหมายเทคนิคง่ายๆ ในการยับยั้งชั่ ง

ใจ เขียนข้อความเตือนตัวเองบนกระดาษเล็กๆแปะบนบั ตรเ ค รดิ ตเอาไว้เลย เป็นข้อความเตือนใจให้คิดก่อนซื้อ

10 : อย่ าซื้อเสื้ อผ้าราคาถูก

อีกจุดสำคัญที่ช่วยอุดรอยรั่วจากรายจ่ายในการซื้อเสื้ อผ้าก็คือการเลือกเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุคุณภาพดีเ พ ร า ะเมื่อคุณซื้อเสื้อผ้าราคาถูกที่เนื้อผ้าไม่ดี หรือการตัดเย็ บไม่ดีจะทำให้

เสื้ อผ้าเหล่านั้นเสื่ อมสภาพเร็วหลังจากซักไปเพียงไม่กี่ครั้ง

11 : อย่ าบ้ าสะสม

ของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจ แต่อย่ างไรก็ตามใครที่เป็นนักสะสมก็มักจะเต็ม

ไปด้วยรายจ่ายที่รั่ วไหลถ้าคุณไม่หยุดตัวเองเลย เมื่อมองย้อนกลับมาอีกทีอาจพบว่า

มีของสะสมอยู่เต็มบ้านไปหมด แต่เงินในบัญชีกลับว่างเปล่า

12 : สนุกกับความบันเทิงง่ายๆ

ก า รไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า หรือเที่ยวข้างนอกจะทำให้พบกับสิ่งล่อตาล่อใจมากมายจนจ่ายเงินไปในจำนวนมากกว่าที่ตั้งใจเอาไว้ ลองมีสักวันที่คุณสร้างความสุขและ

ความบันเทิงง่ายๆ ได้ที่บ้าน อย่ างฟังเพลง ดูโทรทั ศน์ อ่ านหนังสื อเป็นอีกเทคนิค

เล็กๆ น้อยๆ ในการลดรายจ่ายเรื่องความบันเทิง

13 : เลือกบัญชีธนาคาร ด อ กเบี้ ยดีๆ

เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการฝากเงินทั่วไป แบบการเลือก แยก บัญชีแบบ

อั ต โนมัติบัญชีก็สามารถสร้างวินัยการออมได้เหมือนกันจะได้ไม่ต้องกั ง ว ลว่า

เดือนนี้ได้ออมเงินหรือยัง

14 : อย่ ามีเฉพาะออมทรัพย์

ลองฝากประจำ หรือลงทุนแบบ แยก อัตโนมัติบัญชีเพื่อสร้างวินัยการออมจะได้ไม่ต้อง

กังวลว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือฝากเงินเข้าธนาคารแล้วหรือยัง ซึ่งวิธีนี้ง่ายต่อการไปถึงเป้าหมายการออมที่วางไว้ด้วย

15 : อย่ าเพียงแค่ประหยัดเงิน

การออมเป็นสิ่งทีดี โดยควรตั้งเป้าหมายในการออมระยะสั้น เช่น ออมให้ได้ 300 บาทห รื อ มากกว่านั้นต่อสัปดาห์จะทำให้ไม่ รู้สึกหนักเกินไปและมีกำลังใจในการเก็บเงิน

และควรวางแผนการเกษี ยณให้เร็วที่สุดอย่ าเพียงแค่ทำงานไปทุกๆ เดือน ทางที่ดี

ให้ลงทุนในกองทุนเอาไว้บ้างเพื่ออนาคต