ข้อคิด

5 เคล็ดลับที่ต้องทำตามก่อนอายุ30 ปี ถ้าไม่อย ากทำงานไปจนแก่

1. ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองได้แล้ว

หลายๆ คนเรียนจบเมื่ออายุ 20 ต้นๆ จบมาหางานทำหาเงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปวันๆ โดยไม่ได้คิดถึง

วันข้างหน้าใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายเผลอแปปเดียวอายุจะขึ้นเลข 3 แล้วแต่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย

คิดแต่จะเฮฮาสังสรรค์ไปวันๆ หันไปดูเพื่อนๆ รอบข้างอีกทีเริ่มมีบ้าน มีรถ สร้างครอบครัว มีฐานะการงาน

ที่มั่นคง บางคนออกไปเปิดกิจการเป็นของตัวเองด้วยแล้ว กว่าจะคิดได้แล้วเริ่มตั้งตัวก็อาจจะสายเกินไป

2. ต้องเตรียมเงินเก็บไว้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น

นับตั้งแต่เราเกิด ก็คือการนับเวลาถอยหลัง ดังนั้นเมื่อ “อายุเพิ่ม” ก็เหลือเวลาหาเงิน “ลดลง”

การสร้างเป้าหมายในการเก็บเงินและมีวินัยในแต่ละเดือนตั้งแต่อายุ 30จะทำให้คุณประหลาดใจ

กับเงินก้อนที่เก็บได้ นอกจากการเก็บเงินแล้วคุณควรหาวิธีทำให้เงินเก็บงอกเงยขึ้นเพื่อต่อยอด

ต่อไปซึ่งเมื่อถึงภาวะคับขัน เช่น เ จ็ บ ป่ ว ยเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ หรือ ครอบครัวกำลังเผชิญความลำบาก

คุณก็พร้อมรับมือ และช่วยเหลือคนใกล้ตัวได้ทันท่วงที

3. ต้องเริ่มรู้จักการบริหารหนี้

ความไม่มีหนี้ คือ ลาภอันประเสริฐ ซึ่งหากพูดถึงคำว่าหนี้แล้ว หนี้จะมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกันคือ

“หนี้ดี” กับ “หนี้ไม่ดี”การบริหารหนี้ ถือเป็นทักษะที่คุณควรสนใจศึกษาและมีวินัยตั้งแต่เนิ่นๆ

และเป็นหนี้ “เมื่อพร้อมมีภาระใน ร ะ ย ะ ย า ว เท่านั้น”ซึ่งหนี้ที่ก่อก็ควรเป็น “หนี้ดี” เท่านั้น

เช่น บ้าน ที่ดินหรือ ซื้ อ ธุรกิจเพื่อต่อยอด ซึ่งภาระหนี้ควรสอดคล้องกับรายได้ของคุณ นั่นคือ

ไม่ควรเกินกว่า 50% ของรายได้ประจำ

4. ต้องมีที่มารายได้ที่แน่นอนและต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ งานอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว อย่างน้อยต้องเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ประจำให้คุณ

ได้อย่างสม่ำเสมอการมีที่มาที่ไปของการเงินที่แน่นอนนั้นทำให้คุณเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในแง่ของหลักฐาน

การเงินโดยเฉพาะเมื่อต้องยื่นกู้สินเชื่อต่างๆ กับธนาคารเพื่อการสร้าง เ นื้ อ สร้างตัวเมื่อคุณมีอายุ 30

และมีความมั่นคงทางการงานและการเงินแล้ว คุณจะมีรากฐานชีวิตที่แน่นเพียงพอและพร้อมก้าวเดินสู่

วัยเลข 4 อย่างมั่นคง

5. ต้องคิดคูณสองเรื่องครอบครัว

ปัจจุบันแม้จะเป็นเทรนด์ที่คนอาจจะแต่งงานมีครอบครัวกันช้า แต่การบริหารการเงินและชีวิตมากกว่า 2 คน

ขึ้นไปโดยเฉพาะเมื่อมีบุตรด้วยแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนั้น การเตรียมพร้อม

เรื่องการเงินจึงควรวางแผนตั้งแต่คุณอยู่ตัวคนเดียว วิธีคิดคือ คุณควรใช้ชีวิตก่อนวัย 30 ปี

ด้วยการคิดคูณสองในทุกๆ มิติเช่น การเก็บเงินการ ซื้ อ ที่อยู่อาศัย การ ซื้ อ รถและการก่อหนี้

เพราะเมื่อถึงวัย 30 และคุณมีการวางแผนชีวิตในด้านต่างๆ ที่ดีคุณก็พร้อมที่จะดูแลคู่ชีวิต

และเลี้ยงดูครอบครัวด้วยความมั่งคง

 

ขอบคุณ : r o o n g e e