ข้อคิด

5 ลักษณะนิสัย ของคนที่ไม่ควร “เป็นหัวหน้าคน”

“หัวหน้า” เป็นตำแหน่ง ที่หลายคนใฝ่ฝัน เพราะได้ทั้งลาภยศ และความเคารพจากทีม แต่ก็มีหัวหน้าบาง

ประเภท ที่ขาดความเป็นผู้นำ จนไม่มีใครอยากร่วมงานด้วย

จะเป็นหัวหน้าที่ดีต้องสตรองแค่ไหน? เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นหัวหน้าแล้ว ย่อมได้รับการคาดหวังว่า

จะนำพา อ ง ค์ ก ร ให้เจริญก้าวหน้าได้ พร้อมๆ กับการดูแลพนักงานหลายชีวิตตำแหน่งหัวหน้า

ที่มาพร้อมกับภาระหนักอึ้งเอาการแต่ในความเป็นจริงบางคนอาจได้เป็นหัวหน้าตั้งแต่อายุยังน้อย

ยังไม่มีประสบการณ์มากพอในการบริหารงานและบุคคล

เพราะฉะนั้นลองสำรวจตัวเองว่าเป็นหัวหน้าที่ดีหรือเป็นหัวหน้ายอด แ ย่ กันแน่ จะได้ปรับปรุงตัว

แล้วเลิกพฤติกรรมแบบนี้เสียที

1. ไม่กล้าตัดสินใจ

หัวหน้าบางคนมีคุณสมบัติดีเลิศทั้งการศึกษาและการทำงาน แต่กลับขาดภาวะผู้นำ ไม่กล้าตัดสินใจ

บริหารงานไม่เด็ดขาดกล้าๆ กลัวๆ มีบุคคลิกไม่มั่นใจแล้วแบบนี้จะเป็นแบบอย่างในการทำงานให้ลูกน้องได้

อย่างไร แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ เริ่มต้นจากการเชื่อมั่นศักยภาพของตัวเองและลูกน้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้

สิ่งใหม่ๆจากเด็กรุ่นหลังหรือผู้ที่อาวุโสกว่ามีการวางแผนงานล่วงหน้าที่ชัดเจน และไม่หยุดนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ตลอดเวลา

2. เลือกที่รัก มักที่ชัง

หัวหน้าลำเอียง เล่นพรรคเล่นพวก เข้าข้างลูกน้องคนสนิท ตลอดเวลา ทำผิดก็แก้ตัวให้ ตรงกันข้ามถ้าไม่ปลื้ม

ลูกน้องคนไหนก็ไม่สนใจจะให้คำปรึกษา หรือโยนงานเล็กๆแบบปิดทองหลังพระให้รับผิดชอบแบบนี้เรียกว่า

สองมาตรฐานชัดๆ จนทำให้ลูกน้องเกิด อคติกับหัวหน้าไปตลอด เพราะฉะนั้น คุณควรแยกเรื่องส่วนตัวกับการ

ทำงานให้ได้ไม่ให้ท้ายลูกน้องคนใดคนหนึ่งจนเกินงาม ปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

3. เจ้าอารมณ์

การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นคุณสมบัติ ของคนทำงานทุกคน โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้า

ควรควบคุมอารมณ์ให้ได้ ไม่ใช้อารมณ์นำเหตุผล ยิ่งอยู่ในตำแหน่งสูงๆ

ก็ควรระมัดระวังในการวางตัวเพราะไม่มีลูกน้องคนไหนอยากเป็นที่รองรับอารมณ์ จริงอยู่ว่ามนุษย์เรา

มีอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง ด้วยกันทั้งนั้น แต่เมื่อถูกทักท้วงควรอดทนอดกลั้น หยุดคิดสักนิดไม่พูดจา

โต้ตอบแบบ ห ย า บ ค า ย หรือวีนเหวี่ยงโดยไม่มีเหตุผล

4. บ้ า อำ น า จ

อย่าหลงระเริง กับอำนาจที่มีอยู่ ใช้ตำแหน่งบังคับให้อื่นคนทำตามใจตัวเองหรือใช้ อำ น า จเพื่อผลประโยชน์

ส่วนตัว จะทำให้ลูกน้องกดดัน ทำงานด้วยความหวาดกลัวถ้าอย ากให้ลูกน้องเคารพจากใจจริง ก็ควรฏิบัติกับ

พวกเขาด้วยความเคารพเช่นกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่มีอีโก้ถือตัวเหนือกว่าผู้อื่น หัวหน้าที่ดีควรส่งเสริมทีม

คอยให้กำลังใจและให้คำปรึกษาได้แบบนี้ถึงจะได้ใจลูกน้องจริงๆ

5. โลกแคบ

นี่มันปี 2023 แล้ว คนเป็นหัวหน้า ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตามยุคสมัยให้ทัน คอยเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ตลอด

ทั้งความรู้ในการทำงานและมุมมองการใช้ชีวิต คงไม่มีใครอยากทำงานร่วมกับคนโลกแคบ ที่จำกัดความคิดอยู่

ในกรอบของตัวเองโดยไม่ฟังใคร ในบางองค์กร ที่มีพนักงานหลายเจเนอเรชั่นหัวหน้าต้องเปิดใจยอมรับความ

แตกต่าง ทางความคิดและรูปแบบการทำงานให้ได้ แล้วคุณล่ะเป็นหัวหน้าแบบไหน? ถ้าอยากเป็นหัวหน้าที่มี

ความเป็นผู้นำ ได้รับการยอมรับจากลูกน้อง ลองนึกถึงตอนที่คุณยังเป็นลูกน้องคุณเคารพหัวหน้าแบบไหน

ก็ควรจะปฏิบัติตัวให้น่าเคารพแบบนั้นเช่นกันเมื่อรู้ว่าเรามีข้อเสียตรงไหน ก็รีบแก้ไขให้เร็วที่สุด ส่วนใครที่กำลัง

จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้า หรืออยากเติบโตในสายอาชีพของตัวเอง

 

ขอบคุณ : t h j o b s d b