5 วิธีดัดนิสัยการใช้เงินเก่งของตัวเอง ดัดนิสัยตัวเองให้เริ่มมีเงินเก็บ

1. แบ่งเงินใช้เป็นเดือนๆ ไป

ณ ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์การเก็บเงิน พอเงินเดือนออกก็ใช้จ่ายไม่สนแต่ละเดือนแทบจะไม่ได้

คำนวณเลยว่าหมดมากน้อยแค่ไหน และเมื่อทำแบบนี้เรื่อย ๆ การออมคงไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเราควรแบ่งเงินตาม

สัดส่วนที่พอเหมาะอาจแบ่งเป็นบัญชีเงินออมบัญชีจ่ายบัญชีเก็บแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรที่ควรประหยัด

อะไร ที่จำเป็นต้องจ่ายบ้าง

2. อะไรที่ไม่จำเป็น ตั ดออก ให้เงินเหลือมากขึ้น

ก็ในเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะเก็บเงินแล้วก็เท่ากับว่าคุณมีจุดมุ่งหมายและวิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

มันจะช่วยให้มีเงินเหลือเช่นในแต่ละเดือนต้องการเก็บเงินแค่ไหนเท่าไหร่จากนั้นจึงค่อยลดการใช้จ่าย

กับสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้เงินเก็บถึงที่กำหนดหากคุณไม่มีการตั้งเป้าหมายในการเก็บ คุณก็จะไม่มี

หลักให้ยึด อาจพลาดโอกาส ในการออมเงินก็ได้

3. เก็บเงินสำหรับออมเงิน

เช่นเก็บเงินจำนวนสามสิบเปอร์เซนต์ที่ได้รับในแต่ละเดือนแล้วมันทำให้ คุณมีเงินเก็บแต่ทว่าหากเราคำนวณ

ดีๆ แล้วรายจ่ายเยอะ อาจจะลดเหลือสักยี่สิบเปอร์เซนต์ก็ได้เพราะนอกจากจะมีเงินเหลือและเราเองยัง

ไม่เดือดร้อนด้วยถ้าต้องการใช้เงินในเวลาที่จำเป็นมากๆ

4. หยอดกระปุก ให้สม่ำเสมอ

บางคนไม่รู้จะเริ่มยังไงและการหยอดกระปุกมัน เป็นการเริ่มต้นที่ง่ายที่ใครก็ทำได้นอกจากจะสามารถเก็บเงิน

ให้ลูกน้อยได้แม่ๆ ยังสามารถแยกเก็บเงิน ในส่วนต่างๆ ได้อีกนะแล้วเป้าหมายจะเป็นแรงจูงใจให้การเก็บเงิน

สำเร็จเร็ว ในยุคนี้วิธีนี้ก็ยังใช้ได้ถ้าการใช้จ่ายของคุณแม่ไม่ได้เดื อดร้อนอะไรก็จะทำให้เงินเก็บงอกเงยขึ้น

เรื่อย ๆ เมื่อเก็บเงินได้จำนวนนึงฝากธนาคาร เอาไว้เพื่อกิน ด อ ก

5. จัดการเงินออมให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น

เราอาจจะตั้งเป้าสำหรับการออมไว้ก่อนจากนั้นก็ปรับไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับเงินที่เหลือจนเป็นนิสัยเราในแต่ละ

เดือนนั้นจะทำให้คุณเก็บเงินได้ไม่ย าก เลยและคนส่วนใหญ่จะคิดว่าควรหักรายจ่ายทุกอย่างจึงค่อยออม

ในเมื่อคิดเช่นนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่หลายคนมักจะใช้จ่ายจนเงินเก็บเหลือไม่ถึงตามเป้าและวิธีการนี้จะช่วยให้

คุณประหยัด และรู้ว่าเดือนๆ หนึ่งคุณใช้จ่ายได้แค่ไหนกัน

 

ขอบคุณ : e – y h a n g w a