ยามมีเงินต้องรู้จักเก็บออม เดือดร้อนมาจะได้ไม่ต้องหันหน้าไปพึ่งใคร

ย ามเล็ก พึ่งพาพ่อแม่เรียกว่า ได้รับการเลี้ยงดู ย ามโตยังพึ่งพา พ่อแม่เรียก ว่าชาวเกาะ พึ่งพาตัวเอง

ได้จึงชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่พึ่งพาตัวเองได้ จึงยิ้มได้อย่างภูมิใจ ทรัพย์สินไม่มากรู้จัก หาไม่มีบ้านไม่มีรถ

รู้จักสร้าง เหนื่อยแล้วท้อแล้วรู้จักลืมทุ กข์แล้วร้องไห้แล้วรู้จักปลอบตัวเอง คนอื่นให้คุณได้ก็แค่ต้นกล้า

ลงมือปลูกเอง จึงได้รับร่มเงา ย ามอับจนอย่ากล่าวโทษที่คนอื่น ไม่อุ้มชูย ามวิกฤติอย่าคับแค้น

ที่คนอื่นไม่ค้ำจุนหากคุณแข็งแกร่ง ปัญหาที่เจอก็คือแรงส่งหากคุณกล้าหาญ วิกฤติที่เจอก็คือโอกาสยึด

ในอัตตาอาจนำพาให้ตนหลงทาง ยึดในผู้อื่นอาจทำให้หมด ความเป็นตัวของตัวเอง มุมานะไว้นะพึ่งพา

ตัวเองได้ทุกสิ่งย่อมเป็นของคุณ เข้มแข็งไว้นะพึ่งพาตัวเองได้ แม้ไร้เสียงปรบมือจากผู้คน แต่ตัวคุณย่อม

ภูมิใจ พึ่งพาตัวเองได้คือคนจริง การหัดให้ตัวเองได้ลองอยู่ตัวคนเดียวดูบ้าง จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ

ที่ไม่ว่าใครต่า งก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือ

1.ไม่ต้องเป็นภาระหรือสร้างความเดื อดร้ อน ให้กับใคร

ในแง่ของความเป็นจริง คือคนเราควรหัดใช้ ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง หรือช่วยเหลือตัวเองให้ได้อย่างเต็มที่

เสียก่อนและเมื่อไม่ไหว หรือคิดว่า ทำไม่ได้แล้วค่อยหันหน้าไปพึ่งพาความช่วยเหลือ จากคนอื่นซึ่ง

การกระทำเช่นนี้ จะทำให้เรารู้สึกถึงได้ ถึงคุณค่า ที่มีอยู่ในตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะการหลีกเลี่ยงเป็น

ตัวภาระ หรือการสร้างปัญหาให้ กับคนรอบข้างลดน้อยลง

2.เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม

คนเราจะรู้สึกว่าตัวเอง สามารถมีชีวิตอยู่ได้ดี และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ก็ต่อเมื่อได้ก้าวผ่านอุปสรรค

และปัญหาต่างๆไปด้วยตัวเอง แค่เพียงลำพังบางที การอยู่ตัวคนเดียว หรือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้

จึงอาจจะ ไม่ใช่เรื่องที่ดูแย่มากเสมอไป

3.ไม่มีใครอยู่กับเราได้ ตลอดไป

ปฏิเสธไม่ได้ว่า“เวลา” มักพรากใครหลาย ๆ คนให้เดินออกไป จากชีวิตในแบบที่เราเองก็ไม่ทันได้

ตั้งตัวกันอยู่เสมอจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในบางที ความรู้สึกเคว้งคว้างทั้งหลาย จะก่อตัวขึ้นภายใน

จิตใจจนทำให้รับรู้ได้ถึงความอ่อนแอที่มี ดังนั้น การใช้ชีวิตคนเดียว ให้เป็นคือเรื่องสำคัญ

4.เอาแน่เอานอนไม่ได้กับใจของคนอื่น

เพราะใจคนเราสามารถเปลี่ยนไปอย่างเอาแน่เอานอนอะไร ไม่ได้ในทุกวินาที และเราไม่มี ทางที่จะรับรู้

ได้เลยว่าเมื่อถึงจุดๆหนึ่งของชีวิตใคร บ้างที่จะยังคงอยู่เคียงข้างกันไป ตลอดการเตรียมพร้อม รับมือกับ

ความเปลี่ยนแปลง หลาย ๆอย่างจึงอาจมีส่วนช่วย ให้สิ่งที่ต้องเผชิญหน้านั้น ไม่ใช่เรื่องย ากเกิน รับมือไหว

5.ทำในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเต็มที่

การได้ทำอะไรด้วยตัวเอง แค่เพียงคนเดียว มักจะทำให้เรารู้สึกได้ ถึงความเป็นอิสระและสามารถใช้ชีวิตใน

แบบที่ต้องการได้อย่างเต็มที่ และไม่ต้องเป็นห่วง หรือเป็นกังวลว่าใครจะรู้สึกอย่างไรถือเป็นการสร้าง

ความสุขง่าย ๆ ให้กับตัวเอง ได้อีกในอีกหนทางหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อน ใครอีกด้วย

 

 

ขอบคุณ : d e e d a y f a s h i o n