25 ข้อ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ใช้ชีวิตให้ดีกว่าเดิม เริ่มที่ตัวคุณก่อน คุณไม่ต้องคิดที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่น อย่าหยุดอยู่ที่เดิม ต้องดียิ่งๆ ขึ้น

1. เขียนชื่นชมคนอื่น

Read more