ข้อคิด

“ความจนจ้าฉันลาก่อน” 10 ข้อคิด เดินก้าวไปให้หลุ ดพ้ นจากความจน ออกจากชีวิตที่เป็นอยู่ก้าวสู้ความสุขที่ยั่งยืน

1. เลือกเป็นมิตร ให้ถูกคน

คนรวยมักคบกับคนรวยนั่น ก็จริงพวกเขาเชื่ อว่า เมื่อพวกเขาอยู่ในกลุ่ม คนที่ประสบความสำเร็จ จะสามารถเรียนรู้

อะไรได้มากกว่า แล้วสักวันความสำเร็จจะเป็นของเขา แต่ว่าคนอย ากรวย

ชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าคุณอย ากหาร ายได้เพิ่ม

ไปเที่ยวกับคนที่มีร ายได้สูงๆ ดูสิ จะทำให้เราเปลี่ยนความคิดให้เป็นแบบเดียวกับเขาได้

2. อย่ าไต่บันได แต่จงเป็นเจ้าของบันไดเอง

การทำงานเพื่อ เลื่อน ตำแหน่ง คนเราเชื่อว่าจะได้มีร ายได้มากขึ้นไง แต่เดี๋ยวก่อนนะ เหล่าคนรวยนั้น

เขาเป็นเจ้าของธุรกิจไง ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของ ตำแหน่ง ต่างๆ พวกเขาเป็นเจ้าของบันได

ที่เหล่าคนอย ากรวย ทำงานจนหัวหมุนอยู่ทุกวัน

3. ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่กว่าเดิม

คนอย ากรวยก็มีเป้าหมายอยู่หรอกนะ แค่ขนาดของเป้าหมายทำให้คนรวยและคนอย ากรวยนั้นต่างกัน

คนอย ากรวยสร้างเป้าหมายที่ปลอดภั ย ง่าย สะดวก ส่วนคนรวย จะสร้างเป้าหมายจากความตั้งใจที่มี

4. อย่ าคิดทำงานไปวันๆ ไม่คิดพัฒนาตน

คนอย ากรวยหลายคนเปลี่ยนงาน ต้องการได้เงิน ที่ดี ส่วนคนรวยรู้ ว่าการทำงานไม่ใช่แค่เงิน

แต่มันคือชีวิต คือการพัฒนาทักษะมากกว่า ที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จ

5. สะสมเงิน ทอง ไม่สะสมสิ่งของ

คนอย ากรวยหลาย คนสะสม บ้าน รถ คนรวยพวกเขาเชื่อว่า

สิ่งที่พวกเขาต้องการ ไม่ใช่ สิ่งเหล่านี้ แต่เป็นเงิน ยิ่งคุณซื้อของมากแค่ไหน

เงินของคุณก็จะหายไปมากขึ้น จงหยุดซื้อของและให้ความสำคัญ กับการประหยัดจะดีกว่า อาทิ การออม การลงทุ น

6. ออกไปหาความลำบ าก เพื่อหาประสบการณ์ให้ชีวิต

ข้อนี้ คงย ากเพราะใครหลายๆ คนต่างก็ชอบความสบายจะมีใครบ้าง มีเงินแล้วไม่ใช้

ง่าย ๆเลยที่คนอย ากรวยชอบทำงานสบาย ๆ ก็เพราะ ‘ปลอ ดภัย’

และหลายคนคิดว่า การทำงานสบาย มันเป็นเรื่องที่มีความสุขมาก

7. เน้นหา มากกว่าเก็บ

การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญก็จริง หลายคนคิดว่าแค่ การเก็บออมกับการล งทุ น ก็เพียงพอ

แต่เพื่อให้บรรลุ สิ่งที่ตั้งใจไว้ เราต้องหาร ายได้ให้มากขึ้น สร้างหนทาง

ให้ตัวเองหาร ายได้เพิ่ม ไม่ใช่ แค่การเก็บหรือลงทุ นเท่านั้นนะ

8. สร้างหนทางร วย

การทำงานหนักเป็นสิ่งจำเป็น เพราะมันจะทำให้ถึงฝันได้ แต่ปัญหาก็คือการทำงานหนักเพียงคนเดียวนั้น

แทบจะไม่ทำให้ คุณรวย ได้เลยนะ คุณไม่สามารถ รวยได้ แค่ตัวคนเดียวคุณต้องอาศัย

การกระจายงาน การจ้ าง มาทำงาน กระจายงานได้มาก ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัส ในสิ่งสำคัญๆ มากขึ้นไง

9. ศั ต รู ของการลงทุ น คือ

คนรวยกับคนอย ากรวย ต่างกันคือคนอย ากรวยใช้เงินตามใจตัวเอง ส่วนคนรวย จะใช้เงินเพราะเหตุผล และการลงทุ น

มันเป็นการควบคุมอารมณ์ ของตนเอง ให้เราซื้อของแพ ง ข ายถู ก

และอารมณ์ก็ทำให้ธุรกิจล้ มเหลวได้เช่นกัน

10. หาร ายได้เพิ่ม คุ มรายจ่าย

หากคุณมีร ายได้ปีละ ล้านบาท คุณจะใช้ทำอะไร คนรวยหลายๆ คนเขา

จะนำไปลงทุ นใน สินทรัพย์ ที่จะช่วยเพิ่มร ายแ ก่ตัวเอง และคุ มรายจ่าย ให้ต่ำกว่าร ายได้

อย ากเป็นคนรวย ก็จงคิดแบบคนรวย ปฏิบัติเหมือนๆ ที่คนรวยทำนั่นแหละ

“จงตั้งเป้าหมายให้ตัวเองทุกวัน

เพราะการทำมันให้สำเร็จนั้น

จะฝึกให้คุณ มีวินัย

และมีความสม่ำเสมอ..”

 

ขอบคุณ : a o m m o n e y