ข้อคิด

ข้อคิดสอนใจ เรื่องราวดีๆ จากเรื่องขนมหนึ่งห่อ “อย่ามองคน..แค่ภายนอก”

อ่ าน เรื่องที่ได้รับ การส่งต่อๆ กันมาทาง ไ ล น์ แล้วประทับใจมากตอนแรกๆ ที่อ่ านไป

ก็คิดไปพลางว่า ทำไมผู้หญิงคนนี้ช่างแ ย่ จัง และผู้ชายที่นั่งข้างๆ ก็กินขนม

อย่างไม่รู้สึกอะไรเป็นคนปกติหรือเปล่า ลองอ่ าน ดูแล้วจะรู้ว่าเราได้อะไรจากเรื่องเล่านี้

จากไลน์ที่สนามบินนานาช าติ ระดับโลก

มีนักธุรกิจหญิงแต่งตัวดี จำเป็นต้องรอเวลาถึง 3 ชั่ วโมง

ในการเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อไป จุดหมายปลายทางเธอตัดสินใจเดินไป ซื้อ หนังสือ 1 เล่ม

และคุกกี้ 1 ห่อ และเตรียมหาที่ นั่งเพื่ออ่ าน และกิน ฆ่ า เวลาไปพลางๆ

เธอสอดส่ายมองหา ที่นั่งได้ 1 แห่ง เมื่อนั่งลงก็เตรียมหนังสือ และคุกกี้ เพื่ออ่ าน

และกินไปพลางๆ เธอสังเกตเห็นว่า ข้างๆ

เธอมีชายหนุ่มซึ่งนั่งเหยี ย ด กายอย่างไม่สนใจใคร

ว่าจะมีใครนั่งอยู่ ข้างๆ เขาสักครู่หนึ่ง ขณะที่เธออ่ าน หนังสือ

ชายหนุ่มก็ หยิบขนมคุ๊กกี้ออกจากถุง

ซึ่งวางอยู่ระหว่างคนทั้งสอง แล้วกินมันทีละชิ้น

เธอมองด้วยความโ ก ร ธแต่ ไม่ต้องการทำเรื่องวุ่นวาย เธอจึงทำเป็นไม่สนใจ

เธอเริ่มรู้สึกเบื่ อที่จะกินคุกกี้และ เฝ้ามองนาฬิกาในขณะที่ชายหนุ่ม

ซึ่งเป็นผู้ ข โ ม ย ไ ร้ ย างอาย กำลังกินมันให้หม ด สิ้น

ไปเธอเริ่มโ มโ ห และคิดในใจ ว่า “ถ้าฉันไม่ใช่ผู้ดีมีการ

ศึกษาแล้วละก็ ฉันจะ ช ก หน้าเจ้าหม อ นี้ให้ แ ห ล ก ไปเลย”

ทุกครั้งที่เธอหยิบกิน 1 ชิ้น ชายหนุ่มก็หยิบมันกิน 1 ชิ้น ทั้งสองส่งสายตามองกัน

เมื่อคุกกี้เหลือเพียง ชิ้นสุดท้าย เธอหยุดและ

อย ากรู้ว่าชายหนุ่มจะทำอย่างไรชายหนุ่มค่อยๆ

หยิบคุกกี้ชิ้นสุดท้ายแล้ว หักออกเป็น 2 ชิ้น

ส่งให้เธอครึ่งชิ้นและกินเองครึ่งชิ้นเธอ

รับจากชายหนุ่มอย่างรวดเร็ว และคิดในใจว่า “เขาช่างเป็นคนไ ร้ ม าร ย าทสุดๆ

ช่างไ ร้การศึกษา ไม่มีแม้แต่พูดขอบคุณสักคำ”

เธอลุกขึ้น หยิบข้าวของทั้งหมดแล้วตรงไปยังประตู

ขึ้นเครื่องไม่แม้แต่เหลียวหลังกลับมามอง

หัวข โ ม ย ผู้ไ ร้ม ารย าท ซึ่งยังนั่งอยู่ที่เดิม ภายหลังจากขึ้นเครื่องและนั่งประจำ

ที่อย่างสบายแล้ว เธอก็หยิบหนังสือที่อ่ าน

ค้างอยู่ขึ้นมาอีกครั้งในขณะที่หยิบหนังสือจากกระเป๋า

ก็พบว่า มีขนมคุ๊กกี้ 1 ห่อ เธอตกใจมาก

ถ้าคุ๊กกี้ของฉันยังอยู่ที่นี่ ก็แปลว่า คุ๊กกี้ห่อนั้น

เป็นของชายหนุ่มที่แบ่งให้เธอกิน

เธอลุกขึ้นทันที แล้ววิ่งออกจากเครื่องบินไปยังที่นั่ง

ของชายหนุ่ม แต่คงเหลือแต่ที่นั่งว่างเปล่า

มันสายไปเสี ยแล้วที่จะได้ขอโท ษชายหนุ่ม

ระหว่างเดิน กลับเข้าเครื่อง เธอรู้สึกเจ็ บ ป วด หัวใจ

เธอนั่นเองที่ไ ร้ ม ารย าท เป็นหัวข โ ม ย

ที่ไ ร้การศึกษาตัวจริงมีกี่ครั้งในชีวิตของคนเรา ที่ค้นพบในภายหลังว่า

“สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มันไม่ใช่เรื่องจริง มันเป็นการเข้าใจผิด มีกี่ครั้งในชีวิต

ที่เราข าดความไว้วางใจผู้อื่น และทำให้

เราตัดสินผู้อื่นจากความคิดเย่อหยิ่งของเราเอง

เรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ควรคิดบวกเสมอเมื่อเจอปัญหา

จงใช้ชีวิตด้านการคิดบวก การคิดบวกนั้นคือ การไม่สนใจต่อ สิ่งที่ผิ ด พล าดในอดีต

แต่สนใจในเรื่องที่ต้องทำในปัจจุบัน และการวางแผนที่ดีเพื่ออนาคต..