ข้อคิด

อย่าทิ้งคนดีเพื่อไปตามหาที่คิดว่าดีกว่า สุดท้ายอาจไม่เหลือใครเลย

บางทีนั้นหากเราคบกับคนที่ดีอยู่แล้วเรา

ก็จงพอใจในสิ่งที่เขาเป็นจะดีกว่าอย่ าเสี่ ยง

และคิดว่าจะทิ้งคนที่ดีคนนั้นเพื่อไปหาอีกคน

ที่เราไม่รู้เลยว่าเขาจะดีกับเราแค่ไหน

เพราะเราไม่รู้ได้เลยว่า จริงๆแล้ว

ที่เขาทำดีกับเรานั้นเขาแค่เ สแ ส ร้ งเพื่อ

ให้เราประทับใจเฉยๆ หรือเปล่าเพราะคนบางคนนั้น

ตอนที่เจอกันแรกๆ ก็มักจะชอบ

ทำให้อีกฝ่ายเกิดความประทับใจในตัวของเขา

ของแบบนี้ต้องดูกันไปนานๆ อย่ าดูแค่ระยะสั้น

เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าธ าตุแท้จริงๆ

ของเขานั้นเป็นยังไง ต้องดูกันไปนานๆ

อย่ าตัดสินใจอะไรแค่เพียงอารมณ์ชั่ ววูบ

อย่าทิ้ งคนดี

เพราะมั วแต่ตามหาสิ่งที่ดีกว่า

สุดท้ายอาจไม่เหลือใครเลย..

ขอบคุณ : b o h a t t o