Uncategorized

เมื่อวัย 50 มาถึง จงใช้ชีวิตให้มีความสุข ข้อคิดดีๆ ให้คุณทำตัวแบบนี้นะ.

ในปัจจุบันโลกของเรา เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในหลายๆ ประเทศ เริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุและเราคงจะพึ่งพาลูกหลานได้

ตลอดไป เมื่อเราแก่ตัวลงทุกคนต้องเผชิญกับความแก่ชรา และเราจะทำอย่างไร

เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ด้วย ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยเริ่มจาก

1. ใจกว้างแก่แล้วไม่ต้องเ ค ร่ งครั ดกับตัวเองมากนัก เปิดใจให้กว้างอย่างกินอะไรก็กิน (ระวั งปัญหาสุขภ าพด้วย) อย ากใส่อะไรก็ใส่อย่าถาม คุณค่าไม่ต้องกลั ว

การใช้เงินเป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงิน เพื่อตัวเองถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเองหน่อย สุดท้ายเมื่อคุณจากไปเงินก็ไม่ได้ไปด้วย

2. ชีวิตที่มีสีสันทำให้ชีวิตของเรา มีสีสันและมีชีวิตชีวาทำให้ชีวิตเต็มไปด้วย

เสียงเพลง หากิ จ ก ร ร มที่น่าสนใจฟังเพลงที่คุณชื่นชอบเต้นรำ

อย่าทำให้ตัวเองรู้สึกแ ย่ ผ่อนคลายอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใส ทิ้งปัญหาและความทุ กข์ออกไป ทำตัวเองให้มีความสุข

3 อยู่ด้วยตัวเองคนเราเมื่อแก่ตัวลง ก็ยังต้องพึ่งตัวเองลูกๆ ไม่สามารถอยู่กับเราได้ ตลอดไป

ห้ามเอาความหวังที่จะให้ลูกดูแลเราตอนแก่ตัวไปฝากไว้กับเขา

ลูกๆ ก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบก็เปรียบเสมือน ไปเพิ่มความกดดัน

ให้แก่พวกเขาคุณไปอยู่กับลูก ก็มักจะพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดทำให้ไม่มีความสุข

สู้อยู่ที่บ้านของคุณเอง ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข เรียบง่ายไปในแต่ละวันด้วยเงินเก็บของคุณ

ตั้งแต่หนุ่มสาวอย่าแบ่งสมบัติให้ลูกเร็วเกินไป จำไว้ของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูก

แต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ เมื่อถึงเวลาคุณแบมือขอเงินลูกก็จะรู้ว่ามันย ากแค่ไหนเอง

4 สุขภ าพที่ดีการมีสุขภ าพที่ดีและร่างก ายแข็งแร ง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งแก่ตัวยิ่งสำคัญเพียงแค่สุขภ าพแข็งแร งกินอาห ารที่มี

ประโยชน์นอนหลับเพียงพอ เดินได้เองเมื่ออายุมากขึ้นต้องรักษ าสุขภ าพดูแลตัวเองให้มากขึ้นสนใจ

เรื่องของผู้อื่น ให้น้อยลงออกกำลังกายและเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภ าพที่ถูกวิธี

5 ไ ร้ความกั ง ว ลใช้ชีวิตอย่างไ ร้กั ง ว ล เรื่องของลูกๆ อะไรที่คุณพอที่จะช่วยได้ ก็ให้ความช่วยเหลืออะไร ที่อยู่นอก

เหนือหรือลูกๆ ไม่ต้องการให้คุณช่วยก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเดี๋ยวจะกลายทำดีไม่ได้ดีทำให้ลูกๆ รำคายไปเสี ยอีก

เรื่องของพวกเขาอย่าเข้าไปก้าวก่าย คนเราแก่แล้วจัดการเรื่องของเราก็เพียงพอ ไม่ต้องไปยุ่งปัญหา ของผู้อื่นยิ่งยุ่งมากยิ่งทำให้ตัวคุณเองลำบ าก

6 ไม่ทวงบุญคุณคนเราเราเมื่อแก่ตัวไปแล้ว อย่าเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มาพูดตลอดเวลา คุณเคยช่วยเหลือใครคนอื่นทำดีกับคุณไหมก็ปล่อยผ่านไป

คุณแค่รู้เพียงตัวคุณ ก็พอเช่น ถ้าลูกขอให้คุณไปช่วยดูแลหลานก็อย่าหงุดหงิดทั้งวันแล้วบ่นต่อหน้าหลาน

ว่าลำบ าก ถ้าตัวคุณอย ากทำก็ทำถ้าไม่เต็มใจที่จะทำก็เพียงหา ข้ออ้างหาวิธีปฏิเสธก็พอ

พอใจในสิ่งที่ได้รับ และยินดีกับสิ่งที่มีอยู่

ใช้ชีวิตให้สนุกขณะที่ยังทำได้

จงใช้ชีวิตอย่างเจี ย มเนื้ อเจี ย มตัวและเรียบง่าย

อย่าแสดงตัวว่า เก่งเพราะคิดว่า มีประสบการณ์สูงและผ่าน อะไรๆ มามาก

เมื่ออายุยิ่งมาก เรายิ่งต้องให้ความสำคัญกับการอ่อนน้อมและเคารพให้เกียรติผู้อื่น

ชีวิตคนเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมช าติ ควรปล่อยวาง จงใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบ สุขุม พอเพียงกับการเป็นผู้สูงวัย

ขอขอบคุณ : d e e j a i p l u s