ข้อคิด

ถ้าวันนี้แม่ยังอยู่ ทำดีกับท่านให้มากๆ..ในวันที่แม่หมดหน้าที่ (ลูกๆ ควรเข้าใจ)

ความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่ คำสั้น ๆ ที่ลึกซึ้ง คำว่า “แม่” เป็นข้อคิดที่ดี สำหรับคนที่เป็นแม่อะไรจะสำคัญที่สุดเท่าลูก

แม้ลูกๆ จะตัดพ้อ จะเถี ยง แค่ไหนพ่อกับแม่ก็รัก เพราะลูก คือหนึ่ง ในด วงใจ แต่ก่อนจะเถียงแม่ คิดก่อนว่า

หากลูก คิดจะเถี ยงแม่ได้นั้น มีข้อแม้ว่า ลูกทำได้ใน 10 ข้อ ลูกจึงจะเถี ยงแม่ได้ ตั้งใจฟังนะ!

1. อาเจี ย น หลังกินข้าวทุกมื้อ เป็นเวลา 3 เดือน

2. หัวน ม ถูกกั ด แต่ยอมอดทน

3. เอาลูกบอลใส่ท้อง และเพิ่ มขน า ดให้ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ทุกๆ เดือน เป็นเวลา 9 เดือน

4. เ จ็ บ ป ว ดเหมือนถูกแ ส้ เ ฆี่ ย น ตื ทั้งวัน

5. งดน้ำแข็ง ของชอบ ชา กาแฟ เป็นเวลาเก้าเดือน

6. เมื่อถึงเวลานอน พลิ กตัวไม่ได้ ห้าเดือน

7. งดเที่ยว งดกระโดด โลดเต้น เป็นเวลา 9 เดือน

8. ห้ามป่ ว ยเป็นอันขา ด เป็นเวลาเก้าเดือน แม้ป่ว ย ก็กินย าปฏิ ชี ว นะไม่ได้

9. เช็ ดอ้ ว ก เปลี่ยนผ้าอ้อม ซักผ้าอ้อม มากมายส ารพัด เป็นปี ๆ เลย

10. ตื่นทุก ๆ 2 ชั่ วโมง ในช่วงเวลา กลางคืน

ในการสอนลูก ๆ ทุกคนให้เป็นคนดี ให้เติบโตมา ไม่ว่าเราจะทำผิ ด เคยล่ วงเกิ นท่าน

เถียง โกห กพ่อแม่กันมา คนที่พร้อมจะให้อภั ยลูก เข้าใจลูกดีที่สุด นั่นคือ พ่อแม่ ผู้มีพระคุณของเรา

 

ขอบคุณ : s a n s a b a i