ข้อคิด

10 นิสั ยดีๆ พัฒนาตัวเองให้ฉลาดตามทันโลก เป็นคนน่าคบน่าเคารพขึ้น

1. ปันความรู้ สู่ผู้อื่นการสอนผู้อื่น

มันเสมือนเป็นการทบทวน ความรู้ และเสริมสร้าง ความรู้ของคุณ ทั้งมันยังทำให้ คุณดูฉลาดขึ้น ดูดี ขึ้นมาด้วย

2. หาเรื่องที่สนใจ แล้วศึกษาให้ถ่องแท้

ค้นหาตัวเอง ให้เจอว่าเราชอบอะไร สนใจเรื่องไหน แล้วจงค้นคว้าอย่ างจริงจัง ทำให้เต็มที่เลย

3. อ่ านหนังสื อ

การอ่ านเป็นหัวใจ สำหรับการออกกำลังกายของส ม อ ง ได้ดีเชี ยวล่ะ มันจะพอกพูนความรู้ไปเรื่อย ๆ

ควรให้เวลากับการอ่ านบ้าง แล้วสิ่งดีๆ จะตามมา

4. เอาชนะความกลั ว

อย่ ามั วคิดแต่ว่ากลั วนั่นนี่ อย่ าผลั ดวันประกั นพรุ่ง เอาชนะความขิ้เกียจเถอะ เพื่อความเร็จในอนาคตของคุณ

5. สร้างความเห็น ที่ต่างกัน

พย าย ามแสดงความเห็น ที่ต่างออกไปจากคนอื่น เพราะคิดนอกกรอบ มันจะช่วย ให้คุณเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ

แต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับ ความเห็น ของผู้อื่นด้วยนะ

6. อ่ านข่ าวหนังสื อพิ มพ์ ไม่ก็โ ซเชี ยล

นั่นเพราะ คุณจะได้รับข่ าวส ารที่แปลกใหม่ มันโลกอยู่เสมอเวลาเข้าสังคม คุณจะได้คุยกับเ พื่อนๆ เขารู้เรื่อง

7. คิดไอเดียใหม่ ๆ

การเริ่มต้นคิดอะไรใหม่ ๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดที่ดีเสมอไปหรอก แค่ลองคิดก็พอแล้ว

อนาคตข้างหน้า ใครจะไปรู้ล่ะ ว่าเงินร้อยล้ าน อาจมาจากความคิด ของคุณเอง

8. หาบุคคลที่ เป็นแร งบันดาลใจให้เรา

จะเป็น ใครก็ได้ แค่มีแนวคิด ที่เจ๋ง ๆ แปลกใหม่ มีวิถีชีวิตที่น่าเป็นแบบอย่าง ถ้าคิดไม่ออกบอ ก g o o g l e ก็ได้

9. คบบัณฑิ ต บัณฑิ ตพาไปหาผล

คนที่มี ความรู้ ความฉลาดกว่าคุณ เขาจะสอนสิ่งใหม่ ๆ ให้ เวลาที่คุณเห็นพวกเขา

พู ดถึงความรู้ใหม่ๆ มันจะช่วยสร้างแ ร งบันด าลใจให้ได้

10.บันทึก สิ่งที่คุณเรียนรู้ไว้

จดใส่กระดาษ เขียนเป็นบล็ อ ค สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณ เป็นคนมีความรับ ผิ ดชอบมากขึ้น

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i