เกร็ดความรู้

3 เหตุผลหลักๆ เมื่อมีใครสักคนไม่ขอบคุณ และให้ทำแบบนี้กับเขาแทนจะดีมาก

1. คุณเป็นภาพสะท้อน ของสิ่งที่เขาอย ากเป็น แต่เขากลับเป็นไม่ได้

2. การที่เขาจะรู้สึกดี คือคอยหา ข้อบ ก พ ร่ อ ง ของคุณ เพราะเขาเทียบกับคุณไม่ได้

3. เขาไม่ได้ไม่ชอบคุณหรอก ใครที่ได้ดีกว่าเขา ก็ไม่ชอบสักคน เพราะลึกๆ แล้วเขาไม่พอใจในตัวเอง

มันจึงไม่สำคัญเลย หากเขามองคุณยังไง อย่ าไปสนใจ

จำไว้เพียงว่า “คนที่ดีกว่าคุณ” จะไม่มีเวลา “มาคอยจับผิ ด คุณ มาคอยอิจฉ าใครเลย” การรับมือกับคนที่เขา “ไม่ชอบคุณ” แล้วเรายังมีความสุขได้

2. เมินเฉยใส่ ไม่ต้องสนใจ

พูดอะไร หรือทำอะไรให้ พวกเขาก็ยังไม่ชอบเราอยู่แล้ว

ดังนั้นทางที่ดีคือเราอย่ าไปสนใจคำพูดหรือเก็บมันมาคิดดีกว่า ทำชีวิตของเราให้มีความสุขจะดีกว่า

เพราะท้ายที่สุดพวกเขาก็จะเห็นเอง ว่าคุณเก่งจิตใจดีแค่ไหน ไม่มีใครทำอะไรได้

1. อวยพรให้ให้เขา ด้วยความจริงใจ

ทุกคนไม่ว่าสูงส่งแค่ไหนก็ มันก็ไม่มีใครห นีคำวิจ ารณ์พ้นหรอก ฉะนั้นคุณอย่ าคิดมาก

เมินเฉยใส่พวกเขาและถ้าอวยพรให้พวกเขาได้ก็จงทำ คำพูดร้ ายๆ ก็จะย้อนกลับ ไปหาผู้พูดเอง

หรือหากอวยพรให้แล้วไม่รับคำอวยพรนั้น สิ่งดีๆ ก็จะกลับมาหาคุณเอง

3. จงทำความเข้าใจ

ผู้ที่ทำตัวอย่ างนี้ส่วนใหญ่ มักจะมีปัญหาและปฏิเส ธที่จะแก้ไข สาเหตุที่พวกเขาไม่ชอบคุณอาจก็เพราะ พวกเขาไม่พอใจ

ในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่จริงๆ แล้วมันคือสิ่งที่เขาแอบชื่นชอบในตัวคุณไงล่ะ

ดังนั้น พอพวกเขา มีปัญหา กับคุณ ให้รู้ไว้มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณหรอกนะ แต่มันเป็นปัญหาของพวกเขาเอง

“อย่ าเกลี ยด คนที่อิ จ ฉ าคุณ

แต่จงให้เกี ยรติ..ที่เขาอิ จฉ าคุณ

เพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่คิดว่า

คุณดีกว่าเขา..”

 

ขอบคุณ : คุณ เฌอมาณย์ รั ตนพงศ์ตระกูล