เกร็ดความรู้

ลองปรับตาม 6 ข้อนี้ ด้วยความพยๅยๅมที่ละเล็กละน้อยก็ได้ แล้วการเงินของคุณจะดีขึ้นแน่นอน

สำหรับมนุ ษย์เงินเดือน การที่เงินเดือนไม่พอใช้ ไปจนถึงสิ้นเดือน

ถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก แต่แม้จะกลัวเพียงไหนเอาเข้าจริงๆ ก็ไม่เคยพอใช้สักที

ไม่รู้ว่าเงินมันห ายไปไหนหมด ทำไมอยู่ไม่ถึง สิ้นเดือนสักคราวแต่ไม่เป็นไร วันนี้มีคำแนะนำในการ

ประหยัดค่ากินอยู่ ให้มีเงินเหลือพอใช้ ไปจนถึงสิ้นเดือนมาฝ ากกัน

1. จดบันทึกทุกการใช้จ่าย

การจดบันทึกการใช้จ่ายของคุณนั่นเอง ไม่ว่าค่าใช้จ่ายจะเล็กน้อย อย่ างกาแ ฟหน้าตึกแก้วละ 20 บาท ไปจนถึงค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ

เมื่อถึงสิ้นเดือนแล้ว คุณย้อนกลับมาดูบันทึกนั้น คุณก็จะรู้ได้ทันทีว่าเงินเดือนของคุณ หมดไปกับอะไรบ้าง

แล้วแต่ละอย่ างจำเป็นมากน้อยแค่ไหน มีสิ่งไหนที่ไม่จำเป็น และสามารถตัดออกไปได้นั่นเอง

2. ทำอาหาร ทานเอง

แม้จะต้องเสี ยเวลา ในการเตรียมอาหาร แต่การเสี ยเวลานี้ก็ถือว่ามีแต่คุ้มกับคุ้ม

เพราะการทำอาหารทานเองนั้น ช่วยประหยัดเงิน ให้คุณได้มากกว่า

มีประโยชน์ในด้านความสะอาด ป ล อ ดภั ย แถมยังให้ผลเรื่อง สุขภาพและการ ลดน้ำหนักด้วย

3. ซื้อของใช้ฟุ่มเฟื อยให้น้อยลง

ของใช้ฟุ่มเฟื อยเช่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ อุปกรณ์ไฮเท ค หรือสิ่งของที่เป็นของสะสม หรืองานอดิเรกต่างๆ

เป็นสิ่งของที่หากไม่ซื้อมา ก็ไม่ทำให้คุณเดือด ร้อน หรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อหามาใหม่ก็ได้

4. ลดการทานอาหารนอกบ้าน

การไปทานอาหารตามร้านอาหารหรือในห้ าง ส ร ร พ สินค้า แน่นอนคุณต้องจ่ายค่าอาหารที่แสนจะแพ ง

เพราะในราคาอาหารนั้น ถูกบวกกำไรและต้นทุนต่างๆ

เข้าไปอีกมากมาย ทั้งค่าบริการ ค่าเช่ าที่ ค่าการตล าด ฯลฯ ดังนั้น การลดการไปทานอาหารนอกบ้าน ก็จะช่วยประหยัดเงินได้มากขึ้น

5. ซื้อของถูกไม่ได้แปล ว่าประหยัดเงิน

จริงอยู่ที่คุณสามารถจ่ายน้อยกว่า ด้วยการเลือกซื้อของถูกๆ แต่นั่นอาจจะไม่ช่วย ให้คุณประหยัดเงิน

เพราะของที่มีราคาถูก แน่นอนว่าต้นทุนในการผลิตก็ต้องน้อย เพราะใช้วัต ถุดิ บ ที่ไม่คงทนสมราคา

และย่อมทำให้สินค้าเหล่านั้น มีอายุการใช้งานที่สั้ นมาก เป็นเหตุให้คุณต้องไปหาซื้อมาใหม่อีก วนไปแบบนี้เรื่อยๆ

6. ลดหรือเลิกสู บ บุ ห รี่

การสู บบุห รี่นั้น ถ้าพูดกันจริงๆ ให้ประโยชน์กับชีวิตคุณน้อยมาก สิ่งที่คุณจะได้รับจากบุ ห รี่ ล้วนแต่เป็นโท ษทั้งนั้น

ซึ่งไม่เพียงแต่คุณเท่านั้น ที่ได้รับโท ษจากบุหรี่มันยังล ามไปให้โท ษกับคนรอบข้างด้วย

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i