เกร็ดความรู้

5 พฤติ กร รมพังๆ ที่อาจทำให้คุณเป็นหนี้ โดยไม่รู้ตัว! มันก็ทำให้ชีวิตผลิกผันจากความสบาย มาเป็นความเครี ยดอย่างยาวนาน.

เคยสงสัยกันบ้างมั้ยว่าทำไมตอนนี้คุณถึงเป็นหนี้ เชื่ อว่าหลายๆ คนก็คงจะตอบว่า เพราะจำมีเหตุเป็นต้องใช้เงิน

หรือไม่ก็ตอบว่า เพราะหมุนเงินไม่ทัน แต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆ แล้วสาเหตุที่ทำให้เป็นหนี้นั้น

ส่วนใหญ่มาจาก พ ฤ ติ กร รม พังๆ ที่เราอาจทำไปโดยไม่รู้ตัว

วันนี้ เราจึงมี 5 ข้อสำคัญ ที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน ที่คนชอบทำด้วยความไม่รู้ มันคือความจริงหรือไม่ อย่างไร

1. ฉันต้องมีรถ เมื่อเรียนจบ

คุณควรคิดใหม่เลย มู ลค่ารถยนต์นานวันไปก็มีแต่ “ลดลง” และกลายเป็นสาเหตุความจน วัยทำงานช่วงเริ่มต้น

เป็นวัยที่มีภาระการเงินไม่มาก คุณควรนำเงินไปลงทุ นในสิ่งที่มันงอกเงย เงินคุณไม่ควรจะลดลง

เพราะถูกหั กผ่ อ น จ่ายรถ แต่หลายคนก็เลือกความโก้หรู ความสะดวกสบายกันทั้งนั้น

3. ออมเงิน แต่ อม หนี้

หลายคนทำคือ การเที่ยวเล่น ใช้จ่ายเงินแบบไม่คิด บางคนที่คิดได้ก็มีการแบ่งเป็นเงินออมไว้นิดหน่อย

บางคนมองเห็นคุณค่าการเงินมากกว่านั้น

จึงไม่ใช่แค่ออม แต่นำเงินนั้น ไปลงทุ นหาผลตอบแทน

ดูเหมือนจะดีอยู่นะ แต่หากขณะนั้นคุณกำลังมีหนี้ อย่ าลืมนึกถึง การจ่ายเพื่อลดภาระด อ กเบี้ ยด้วย

4. เพิ่มวงเงิน ใช้แบบเพลินๆ

คนจำนวนไม่น้อยเลย ที่คิดว่า การซื้ อ บ้ า นสักหลัง เพียงเก็บออมแค่

เงินวางด าวน์ก็พอ แล้วค่อยไปกู้สิ นเชื่ อบ้ า น ผ่ อ น

จ่ายธนาคารไป มากไปกว่านั้นมีความคิดว่าเงินก้อนโต คือ “เงินฟ รี” ไม่มีต้นทุ น

กลายเป็นการกู้เกินความจำเป็น เพื่อนำส่วนต่าง ไปหมุนทำอย่ างอื่น

2. ปล่อยบั ตรเค รติด ทำล ายเค รดิ ตตนเอง

มันเสมือนเป็นการใช้จ่ายเงินอนาคต วัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการซื้ อ ของ

หรือใช้จ่ายเพื่อการพักผ่ อ น ตามอัธย าศัย ไม่ใช่เป็นเงินทุ นสำรองจ่ายห นี้ก้อนอื่น ที่เรารู้กันคือ

บั ตรเค รดิตมีอัตร าด อ กเบี้ ยสูง มันคือหนึ่งสาเหตุความจน

5. อยู่ไปวันๆ หาเช้ากินค่ำ

ถ้าใครอยู่ในวงจรนี้นะ แนะนำให้ถามตัวเองว่า

จะหาส่วนต่ างรายรับ-รายจ่ายให้กลายเป็น เงินเก็บได้ยังไง

ควรหาวิธีเพิ่มร ายได้ ลดรายจ่าย เพื่อระบายความเ ค รี ย ดซะ ก่อนชีวิตจะเครี ย ดไปมากกว่านี้

 

ขอบคุณ : s a n o o k