ข้อคิด

วิธีสังเกต “คนไม่จริงใจ” ว่าจริงๆ แล้ว คุณเป็นคนสำคัญ หรือแค่ยังมีประโยชน์

ในสังคมปัจจุบัน ที่คนเราต้องใส่หน้าก ากเข้าหากัน ต้องเสแสร้งทำเป็นดี

ต่อหน้าเพื่อหวังผลประโยชน์ บางอย่าง ในภายหลังบางครั้ง ก็ย ากที่จะดูออกว่าใครจริงใจ

ใครหน้าไหว้ หลังหลอกต้องอดทน ให้มากต้องรอบ

คอบและ ใช้เวลาเป็นเครื่อง พิสูจน์คนพวกนี้

มักมีเล่ห์เหลี่ยม แพรวพราวและมี ศิลปะในการโ น้ มน้าว

ใจคนแต่ไม่นาน คนพวกนี้ก็ต้องเผยธ าตุแท้

ตัวเองออกมาจนได้ เพราะถ้าเขาไม่ดีจริง เขาก็ไม่สามารถเ สแสร้ ง เป็นคนดี ได้ตลอด

เมื่อความจริงปรากฏเขา ก็จะถูกสังคมลงโท ษเอง ขอเพียงเรารักษาความดี

ของตนเองและอดทน ให้มากพอ ความอดทน คือวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะ

คนเสแ สร้ งไม่มีใคร แสดงเป็นคนอื่น

ได้นานหรอกสักวัน เขาก็ต้องแ พ้ภั ยตัวเอง เอาชนะใจ

ตัวเองให้ได้บอกตัวเอง ว่าอย่าแ พ้ทาง เค้าอย่าอ่อนแอ

ให้เค้าเห็นอย่าแสดง อารมณ์โ ก ร ธ

ให้เค้าได้สะใจอย่าเถี ยง อย่างที่ใจเราคิด

แต่ให้เงียบเข้าไว้ยิ้ม อย่างเดียวก็พอ ไม่ว่าเค้าจะมาไม้ไหนเราอย่าไป

หลงกลจะ มาดีมาร้ าย ก็ช่างเค้าอย ากด่า

อย ากดูถูกก็ชั่ งอย่าไป รับเอาเราไม่เจ็ บ

ไม่ป ว ด ตามปาก เค้าไม่นานคน พูดก็จะรู้สึก

เ จ็ บ ป ว ดเองไม่มีใครทำอะไร เราได้แค่เพียง คำพูดหรอกอย ากพูดอะไร

ก็ให้เค้าพูดไป ไม่เหนื่ อยเพราะพูดจนหายใจไม่ทัน

ก็ช่างเค้คำพูดจากคนที่โ ก ร ธจัด มันมีแต่แร ง กดดัน

ทางอารมณ์การแสดง ออกล้วนแต่ใช้แร ง มากกว่าปกติ นอกจาก

เค้าจะเหนื่ อยทั้งทางกายทางใจ ทางวาจาแล้วสุขภาพจิต ของเค้าก็จะเสี ยไป

ด้วยเพราะเค้ากลั วคนอื่น จะไม่เชื่อกลั วคนอื่น

จะไม่เห็นด้วยยิ่งออกแร ง พูดมากขึ้น

ท่าแท้ก็จะหลุดออกมาว่าลึก ๆ ของจิตใจ คิดก็ร้ ายพูด ก็ร้ายความคิดของ

ความทุ กข์ในจิตใจของเค้าจะเ ผ าใจเค้าให้ร้ อนเป็นไ ฟใคร อยู่ใกล้ก็จะรู้สึกร้อน

ตามไม่มีใคร อย ากอยู่กับความร้อน ทุกคนชอบความเย็นสบายทั้งนั้น

ตัวเค้าเองก็เถอะต่อให้ตัว อยู่ในห้องแอร์ ที่เย็นจัด

แต่ถ้าภายในจิตใจร้อน เป็นไฟสุดท้ายแล้ว

อย่าหวังว่าจะชนะใครได้เลยเพราะแม้แต่ใจของตัวเค้าเอง ยังควบคุมไม่อยู่เลย

ก็มีความอดทนคือ วิธีพิสูจน์ว่าใค ร จริงใจใคร ไม่จริงใจและ จงจำไว้ว่าคุณไม่สามารถ

ทำให้ทุกคนชอบคุณได้ หรอกบางคนชอบ

คุณบางคนก็ ไม่ชอบคุณ แต่ในท้าย ที่สุดแล้ว

คุณก็แค่ดำเนินชีวิตด้วย การเป็นตัวของตัวเอง และทำให้ตัวเอง มีความสุข

แยกให้ออก ว่าจริงๆ แล้ว คุณเป็นคนสำคัญ หรือแค่ยังมีประโยชน์ สำหรับเขา

 

ขอบคุณ : s t a n d – s m i l i n g