สุขภาพ

5 แนวคิด จากคนอยู่เป็น ที่เขาปฏิบัติกัน อะไรทำแล้วมีความสุขนั้นละชีวิตที่สมบูร์ณแบบ

1. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็จงก้าวต่อไป

ก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผิดหวัง สู ญเสี ยเราต้องก้าวต่อไปข้างหน้า

ได้เสมอ ไม่มีเสี ยเวลา จงมุ่งไปที่สิ่งที่เราต้องการในชีวิตต้องไม่มีอะไร หยุด เราได้ เราต้องตั้งมั่น

2. อะไรที่ไม่จำเป็น ปล่อยมันไป

อย่าเสียเวลากับสิ่งที่ผ่านมา อะไรผ่านแล้ว ให้แล้วไป อย่าจมปลัก กับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว

และเวลาก็ยังเดินต่อไปไม่เคยหยุด จบไปแล้วทิ้งเป็นอดีต ไปเลย เพราะเราต้องอยู่กับปัจจุบัน

จะได้ทำอนาคตให้ดีที่สุด เพราะทุกวินาทีที่เรา จมอยู่กับอดีตจมอยู่กับทุ กข์ เราเพียงห ายใจทิ้งไปวันๆ มันไม่เรียกว่าการใช้ชีวิต

แต่การใช้ชีวิตคืออยู่แล้วต้องอยู่แบบ มีความสุข แบบนี้สิ เขาจึงเรียกว่าการใช้ชีวิต

3. ทำตามความต้องการตัวเอง ไม่ใช่ความคาดหวังของคนอื่น

จงทำตามหัวใจเรียกร้อง อย ากเป็นแบบไหน อย ากประกอบอาชีพอะไร อย ากกินอะไรอย ากเที่ยวที่ไหน ก็จงทำในสิ่งที่ตนเองชอบซะ

ไม่ใช่สิ่งที่คนรอบข้างบอกว่าดี เพราะบางอย่างดีกับคนอื่นแต่ไม่ใช่สำหรับเรา

4. เลิกแคร์คนอื่น

บางสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่แคร์ อะไรที่ไม่จำเป็นบ้างนะ เพราะคนจะมองเรายังไง คิดว่าเราเป็นยังไง วิจารณ์การใช้ชีวิตของเราอย่างไร

ไม่จำเป็นต้องแคร์ เพราะชีวิตมันสั้นเกินกว่าเราจะเสี ยเวลา ไปกับอะไรที่ไม่มีประโยชน์ ทำให้ไม่มีความสุข

จงใช้ชีวิตให้เป็น อย่าเสี ยเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ คนที่ไ ร้ค่า

5. จงคิดบวก

เชื่อมโยงทุกอย่างเข้ากับความคิดบวก ในทุกๆ เรื่อง ทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนเอาความคิดบวก มาเชื่อมโยงได้เสมอ

จงหาเหตุผลที่ทำให้เราขอบคุณมันที่เกิดขึ้น มองให้ท ะลุ ถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะเรียนรู้ได้

ต่อไปนี้ คือ 7 ความสุขที่แท้จริงในชีวิต

สิ่งที่เรียกว่า ความสุข ไม่ใช่รถคันหรู แต่เป็นการขับรถถึงบ้านปล อดภัย

สิ่งที่เรียกว่า ความสุข ไม่ได้อยู่ที่การมีบ้านหลังใหญ่ แต่อยู่ที่บ้านนั้น มีเสียงหัวเราะแค่ไหน

สิ่งที่เรียกว่า ความสุข ไม่ใช่ยศฐาบรรดาศักดิ์ แต่เป็นใครๆ ก็บอกว่าคุณเป็น คนที่น่าเคารพนับถือ

สิ่งที่เรียกว่า ความสุข ไม่ใช่การได้กินอาหารดี หรือของแพงๆ แต่คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแร งต่างหาก

สิ่งที่เรียกว่า ความสุข ไม่ใช่การมีเงินเยอะ แต่เป็น การมีเวลาได้ ทำในสิ่งที่รัก

สิ่งที่เรียกว่า ความสุข ไม่ใช่คนรักเรา แต่เป็นการได้เห็นรอยยิ้ม ของคนที่เรารักบ่อยแค่ไหน

สิ่งที่เรียกว่า ความสุขไม่ใช่ตอนประสบความสำเร็จแล้วมีคนยินดี

แต่เป็นตอนผิดหวัง มีคนคอยให้กำลังใจต่างหาก

“อะไรทำแล้วมีความสุขก็ทำไป ไม่ต้องคิดว่าทำแล้วจะได้อะไร เพราะหากสิ่งสิ่งนั้นทำแล้ว มีความสุข นั้นคือ กำไรชีวิตแล้ว”

 

ขอบคุณ : b i t c o r e t e c h