6 ข้อคิดดีๆ กับชีวิตในช่วงบั้นปลาย อยู่อย่างเป็นสุข และลูกหลานไม่ลำบาก

หากต้องเผชิญหน้ากับความชร าที่ กำลังก้าวเข้ามา

จำวิธีการใช้ชีวิต 6 ข้อนี้ไว้ แล้วต่อไปนี้ใช้ชีวิตวัยชร า อย่างมีความสุข จะไม่เป็นที่น่ารำค าญของลูกหลานอีกต่อไป

1. ใช้ชีวิตอย่าง มีความสุข และสงบ

จงทำให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยเสียงเพลง หากิจก ร ร มที่น่าสนใจทำ ฟังเพลงที่นิยม เต้นรำ อย่าทำให้ตัวเองรู้สึกแ ย่ อย่าเรียกร้องนั่นนี่ทั้งวัน

ผ่ อ น คลายอารมณ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส ขจัดปัญหาและความทุ กข์ออกไป ทำให้ตัวเองมีแต่ความสุข

2. ใช้ชีวิตอย่าง ไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆ

เรื่องของลูกๆ อะไรที่จัดการได้ก็ช่วยจัดการ ส่วนอะไรที่จัดการไม่ได้ หรือไม่ต้องการให้คุณจัดการ ก็ไม่จำเป็นต้องกังวล

เดี๋ยวจะกลายเป็นว่า ทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดี ทำให้ลูกๆ

รำค าญไปเสี ยอีก เรื่องของพวกเขาอย่าเข้าไปยุ่ง ควรเรียนรู้ที่จะยอมรับมัน

คนเราเมื่อแก่แล้ว จัดการแค่ตัวเองพอ ไม่ต้องยุ่งเรื่องของคนอื่น ยิ่งยุ่งมากตัวเองก็ลำบ ากมาก

3. ใช้ชีวิตอย่างใจกว้าง

ย ามแก่ชร าแล้ว ไม่ต้องเคร่งครัดกับตัวเองมากนัก เปิดใจให้กว้างๆ อย ากกินอะไรก็กินเลย อย ากใส่อะไรก็ใส่ อย่ามัวถามหาคุณค่า

ไม่ต้องกลั ว การใช้เงิ น มันเป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงิ นเพื่อตัวเอง

ถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเอง เงิ นก็จะกลายเป็นมรดก คุณเอ าไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียว

4. ใช้ชีวิตแบบ ไม่ทวงบุญคุณ

คนเราเมื่อแก่แล้ว ไม่ควรเอ า เรื่องเล็กน้อย เรื่องเก่าๆ มาพูดตลอดเวลา คุณเคยช่วยใครคนอื่นไว้ แล้วเขาดีกับคุณมั้ย

ควรปล่อยให้มันผ่านไป แค่คุณรู้ตัวเองก็พอ หากลูกต้องการ ให้คุณไปช่วยเลี้ยงดูหลานก็อย่าหงุดหงิดและบ่นต่อหน้าหลานๆ ว่าลำบ าก

ตัวเองก็ไม่ได้อย ากทำ แล้วก็หาข้ออ้างถ้าคิดว่าทุ่มเทมาก แต่ได้รับสิ่งตอบแทนน้อยเกินไป และไม่เต็มใจทำ

คุณก็จะลำบ ากฟรีๆ ลูกๆ ก็จะคิดว่าคุณเรื่องมาก และพูดถึงคุณในแง่ไม่ดี

5. มีชีวิตอยู่ ด้วยตัวเอง

คนเราเมื่อย ามชรา ยังต้องพึ่งพาตัวเอง บรรดาลูกๆอาจพึ่งพาไม่ได้ อย่าเอ าความหวังที่จะให้ลูกดูแลตอนแก่ชร า

เพราะลูกๆ เขาก็มีงานมีการของพวกเขา พวกเขามีความกดดันมา กพอแล้ว หากคุณไปอยู่กับลูกๆ อาจจะมีเรื่องที่พูดไม่ได้

ทำให้ไม่มีความสุข สู้อยู่บ้านเก่าตัวเองยังจะดีกว่า แล้วใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไปวันๆ

6. ใช้ชีวิตอย่างแข็งแร ง

การมีสุ ข ภ าพร่ างกายที่แข็งแรง คือสิ่งสำคัญที่สุด ยิ่งแก่ยิ่งสำคัญ เพียงแค่สุ ข ภ าพแข็งแรง กินอาห ารดีๆ

พักผ่อนเพียงพอ เดินเองได้ จึงจะไม่เป็นภาระคนอื่น อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เมื่ออายุมากขึ้นต้องหมั่นดูแล

รัก ษ า สุข ภ าพ ยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยลง ดูแลสุขภ าพ ตัวเองให้มากขึ้นออกกำลังกายบ้าง และเรียนรู้วิธีดูแลสุ ข ภ าพตนเอง

 

ขอบคุณ : h o n g m e m a n