เกร็ดความรู้

หากรู้สึกไม่พอใจใคร เชื่อเถอะ เฉยๆ ไว้ก็พอ เพราะนั้นคืออารมณ์ชั่ ววู บที่เกิ ดขึ้นมาชั่ วครั้งชั่ วคราว

หากรู้สึกไม่พอใจใคร เชื่อเถอะ เฉยๆ ไว้ก็พอ เพราะความรู้สึกก็เป็นแค่เพียง

ทางที่ดีก็จงอย่ าเอาตัวเองเข้าไปเสี ยหายเพราะมันจะดีกว่า หลี กเลี่ ยงการทำให้สถานการณ์ย่ำแ ย่ลง

หากมองเห็นแล้วว่า สถานการณ์ที่ร้อนเป็นไ ฟตรงหน้าเริ่มเกิ ดความย่ำแ ย่ลง

จนสัมผัสได้ถึงความรู้สึกไม่พอใจที่มีอยู่ในตัวเอง ก็ควรทำใจให้เย็นมากขึ้น โดยใช้ความนิ่งเงียบที่มี เข้าสยบต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่กำลังเผชิญ

และห ลี กเ ลี่ ยงการพูดคุย หรือปะทะคารมกับคนอื่นๆ

หากกลั วว่าจะเผลอพูดอะไรที่รุ นแ ร งออกไป จงรอให้ใจเย็นขึ้นมากกว่านี้ก่อน แล้วถึงจะเริ่มคุยกันอย่ างตรงไปตรงมาด้วยเหตุและผลที่ดีพอ

สิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตของทุกๆ สังคม โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ในสังคมคนวัยทำงาน

ที่มักจะต้องพบเจอกับอุ ป ส ร รค และปัญหาต่างๆ รวมถึงผู้คนมากหน้าหลายตา

ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความขั ดแ ย้ งและความใ จ ร้ อ นที่อาจเกิ ดขึ้น ถ้าหากสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเอง รวมไปถึงสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่ างเหมาะสมอาจ

ทำให้ถูกมองด้วยความชื่นชมจากสายตาของคนรอบข้างได้ว่า เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมากพอเป็นตัวช่วยในการเรียกสติ

หลายครั้งที่ความนิ่งเงียบ มักเป็นตัวช่วยที่ดีในการใช้เรียกสติกลับคืนมาเพราะเปรียบเสมือนว่า

เรากำลังจมอยู่กับตัวเอง และได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆ

ภายใต้ความเงี ยบเหล่านั้น ซึ่งมีส่วนทำให้สามารถฉุ กคิดถึงอะไรบางอย่ างที่เคยมองข้ามไป

ทำให้กลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้น

เมื่อได้ฝึกให้ตัวเองได้หัดใช้สติภายใต้ความนิ่งเงียบที่มีอยู่มากขึ้น

ก็อาจมีส่วนทำให้เราได้กลายเป็นคนที่มีความใจเย็นอยู่ภายในตัวเองมากขึ้นด้วย

ซึ่งสิ่งสำคัญของความใจเย็นนี้

จะเป็นข้อดีที่ทำให้เราเกิ ดความผิ ด พล าดกับสิ่งต่างๆ

ได้น้อยลง และช่วยลดทอนการทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเสี ยความรู้สึกได้มากยิ่งขึ้นด้วย

โดยเฉพาะกับเรื่องที่มักใช้แต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง ไร้ซึ่งเหตุผลต่างๆ

ที่สมควร ทางออกที่ดีคือ ควรมองข้ามปัญหาด้านอารมณ์เหล่านั้นไปซะ

แล้วหันมาเปลี่ยนเป็นการมองหาสาเหตุ รวมไปถึงเหตุและผลที่เหมาะสม ว่าอะไรที่มีส่วนทำให้เกิ ดสถานการณ์แ ย่ๆ พวกนี้ขึ้นมาจะดีกว่า

เชื่อว่าใครต่างก็คงไม่อย ากสร้างความร้ าว ฉ าน

หรือจุด แ ต กหักระหว่างความสัมพันธ์ให้เกิ ดขึ้นกับใครอย่ างแน่นอนเพราะมันคงดูไม่น่าจะใช่เรื่องที่สมควรเท่าไหร่นัก