ฝากถึงผู้หญิงทุกวัย ให้เรื่องนี้เตือนสติคุณ อย่ าฝากทั้งชีวิตไว้ที่สามี

ฝ่ายหญิงมีเงินหนึ่งแสน และฝ่ายชายนั้นมีเงินหนึ่งแสนห้าหมื่น ก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานกันผู้ชายนำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปด าวน์บ้านส่วนผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสนไปตกแต่งบ้าน

และซื้อของ เครื่องใช้ ต่างๆ หลังแต่งงาน ฝ่ายชายผ่อนส่งค่า ง วดบ้าน สามพันหยวนทุกเดือน

เงินเดือนของเขาคงเหลือหนึ่งพันหยวน ส่วนผู้หญิงเงินเดือนสามพันหยวน และทั้งสองใช้ร่วมกัน

และสามปีต่อมา ผู้หญิงตั้งคร รค์ จากนั้นคลอดลูก ฝ่ายชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานของตน เงินเดือนของเขาได้เพิ่มเป็นเจ็ดพันหยวน

และตอนนั้นเด็ กต้องการคนดูแล ถ้าจ้างพี่เลี้ยง

ต้องจ่ายเดือนละสองพันหยวน และชายหญิงทั้งสอง ได้ปรึกษากัน และได้ตกลงกัน

ให้ผู้หญิงลาออกจากงาน เพื่อมาดูแลลูก อย่ างนี้แล้วผู้หญิงเลยกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัว..

สิบปีต่อมา ผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ผู้หญิงอยู่แต่กับลูก ดูแลลูกทุกวัน อยู่บ้าน ทุกๆวัน ร าศีห ม่ นหมอง ตอนนั้นผู้ชายรู้สึกว่า

ภรรย าตนไม่สามารถพาเข้าสังคมอีกแล้ว สิ่งยั่ ว ยวน ภายนอกก็ ช่างร้ อนแร งเหลือเกิน สุดท้ายก็ได้มีภรรย าน้อย

หลังจากภรรย ารู้เรื่อง ทั้งสองก็ทะเล าะกัน แล้วสุดท้าย เศร้ าเสี ยใจ

ผู้ชายและผู้หญิงเตรียมตัวหย่ าตามคำอธิบาย ในตัวบท ก ฎ หม าย ว่าด้วยการสมรส “บ้าน” ผู้ชายได้ซื้อก่อนแต่งงาน

ส่วนผู้หญิงไม่มีสิ ทธิ์ ฝ่ายหญิงได้บอกว่า เธอไม่ยอม เพราะ“พวกเราทั้งสองช่วยกันผ่อน” ทน ายถามว่า “เธอมีหลักฐานที่ร่วมกันผ่อนส่ง หรือไม่” ฝ่ายผู้หญิง

ตอบว่า “ไม่มี ทุกเดือนจะหักจากบัญชีเงินเดือนของผู้ชายโดยตรง” ผู้หญิงได้บอกอีกว่า “ลูก..ฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่มากับมือ ลูกต้องเป็นของฉัน”

ทนายพูดต่อไปว่า “ลูก..จะเป็นของใคร เราจะดูว่า ใครมีความสามารถที่จะเอื้ อประโยชน์ให้แ ก่เด็ กได้

เธอไม่มีบ้าน ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ คงไม่ใช่เรื่องที่ดีกับเด็ ก ทาง ศ าลจะตัดสินให้เป็นของ ฝ่ายชายไป”

ตอนนี้ผู้หญิง ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีลูก ไม่มีบ้าน โลกของเธอ ล่ ม ส ล ายไป

เธอสิ้ นหวัง ส่วนผู้ชายเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาและผู้หญิงคนนั้น เธอยังจะกล้าที่จะนำเอาความสุขของทั้งชีวิต ฝากไว้กับคนอื่นอีกมั้ย โลกใบนี้ ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิง อาศัยได้ตลอดชีวิตหรอกนะ ไม่มี

เพราะฉะนั้นผู้หญิง จำเอาไว้เลยนะว่า อย่ าหยุดทำงาน อย่ าหยุดหาเงินเอง

แม้ว่าแฟนของเราจะสามารถดูแลเรา หรือซั พ พ อร์ตเราได้ดีมากแค่ไหนก็ตาม

เพราะไม่มีผู้ชายคนใดที่จะชื่นชอบผู้หญิงที่ไม่ทำงาน นั่งๆ นอนๆ ไปวันๆ ทำอะไรไม่เป็นหรอก

ผู้หญิงที่หาเงินเองได้ มีเกี ยรติ และสังคมคนรอบข้างจะยอมรับผู้หญิงเก่ง

ผู้หญิงที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น มันเ ท่กว่า มันคู ล กว่า มีดูดีกว่า มันสบายใจกว่าเป็นไหนๆ

เป็นผู้หญิง “ต้องสูงส่งถึงจะล้ำค่า” จงทะนุถนอมตัวเองให้มาก คิดอย ากจะเป็นผู้หญิงที่แ ก ร่ ง รูปลั กษณ์ของเราเอง เป็นตัวกำหนดว่าจะ ล้ มเ ห ลวหรือสำเร็จ

 

ขอบคุณ : hubkung