อย่ๅเล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟัง ต่อหน้าเขารับฟัง แต่ลับหลังเขากับเอาเรื่องที่เราปรับทุ กข์นั้นไปบอกต่อ

คงเป็นจริงๆ อย่ างเขาว่า และ ยังคงใช้ได้ใน ทุกยุค ทุกสมัย

การเที่ยวบอกความทุ กข์ให้ทุกๆ คนได้รับรู้ ก็ไม่ต่างอะไรกับการประจานตัวเอง

อย่ าป่าวประกาศ “ความทุ กข์” ของเรา ให้ทุกคนฟัง

เพราะ “บางคน” ต่อหน้าก็รับฟัง แต่ “ลับหลัง” กลับนำไปนิ น ท า

ยิ่งรู้มาก ยิ่งช้ำใจ น้ำใส่ๆ ใช่ว่าจะสะอาด รู้หน้า..ไม่รู้ใจ คนสนิท ใช่ว่าจะไม่หักหลัง

อย่ าเที่ยวไปเล่า “ความลั บ” ของเราให้กับทุกคนรู้ ธรรมช าติของ “ตา” มองไม่เห็นถึง “หัวใจ”

ดังนั้น..ธรรมช าติของ “หัวใจ” ก็ไม่ควร..ตัดสินใคร.. ” ด้วยสายตา”..

คุณไม่เคยนิ น ท า ให้ร้ ายใคร แต่เป็นไปไม่ได้ ที่จะไม่มีใครนิ น ท า ให้ร้ ายคุณ

ในสังคมที่หวังแต่ผลประโยชน์ อย่ าไว้ใจ หรือให้ใจใครมากนัก

เรื่องส่วนตัว..อย่ าป่าวประกาศให้ใครรู้มาก ถ้าไม่จำเป็น

ประสบการณ์ จะสอนให้คุณรู้จักเลือกคบคน วางตัว และ รักษาระยะห่าง

มิตรแท้ หรือ ศัตรู จะเผยให้เห็นชัดเจนที่สุด ตอนที่คุณ ” ล้ ม ”

เวลามีคนมา “เกลี ยด” คุณ แท้จริงแล้วเขาไม่ได้เกลี ยดคุณ

เขาแค่อิ จ ฉ าคุณที่คุณมีดีกว่าเขา เพราะเขารู้ตัวว่าไม่มีอะไรดีสู้คุณได้ เพราะลึกๆ แล้วเขาไม่ชอบตัวเอง

 

ขอบคุณ : g a n g b e a u t y