9 เคล็ดลับการวางตัว คนฉลาดจริง เงียบถูกจังหวะไม่พูดมากอย่างคนฉลาดจริง

1. สถานการณ์ครั้งแรกในชีวิต

การทำอะไรๆครั้งแรกไ ม่ควรออกตัวแ รงเกินไปนะถ้าเรายังไม่รู้บริบทนั้นๆ

2. พูดไปสองไ พเบี้ ยนิ่งเสี ยตำลึงทอง

การนิ่งเงียบอาจปิดโอกาสในการโชว์ศั กยภาพกับบางคนบางกรณีเท่านั้น แต่บางครั้งการพูดไปก็ไม่เกิ ด

ประโยชน์อะไร มีแต่จะเกิ ดภั ยเพราะงั้นเงียบไว้ดีกว่า

3. เรียนรู้ใจบุคคลนั้น

คนฉลาดรู้จักโยนหินถามทางก่อนเสมอเขาจะแ ส ร้ งลู่ตามลม

ประเมินดูสถานการณ์ต่างๆ ของอีกฝ่ายเพื่อปฏิบัติก่อนดำเนินแผนการณ์ใดๆ

4. สถานการณ์เพื่อการเรียนรู้

และแม้คุณจะรู้ดีในบางเรื่องอยู่แล้วเชื่อเหอะว่าการเรียนรู้เพิ่มจากสิ่งที่รู้นั้น มันจะช่วยให้คุณเซียนมากขึ้นอย่ าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเลย

5. จิตวิทย าพัฒนาตนทีละสเต็ป

ปล่อยของหมดแม็ กซ์แบบตู้มเดียวไม่ได้ดูดีเท่ากับหยอดละนิดไปทีละขั้น มันแสดงว่าคุณควรรู้จักจังหวะโ ชว์ศั กย ภ าพ

6. เมื่อรู้แต่รู้ไม่หมด

เปรียบเทียบกับคนมองบนฟ้าก็บอกว่าโลกนี้มีแต่นกคนมองลงแม่น้ำก็บอกว่าโลกมีเพียงปลาที่จริงโลกนี้มีทั้งนกและปลา

เมื่อเราเพิ่งมองเพียงด้านเดียวก็อย่ าคิดว่าเป็นพหูสู ตร ควรรู้จักเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้แ ก่ตัวเอง

7. เมื่อต้องการสร้างเมตตามหานิยม

การเลิ กคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจั กรว าลทำตัวให้เล็กๆ บ้าง บางครั้งอาจจะทำให้คุณ

ดูน่าเอ็นดูมากกว่าทำตนให้มีอำน าจบ าตรใหญ่

8. เมื่อเผชิญหน้ากับคนที่อวดภูมิ

คนฉลาดจะรับมือกับคนคุยโ วด้วยการอ่อนน้อมรับฟังจะไม่เ กทับกันไปมานั่น เพราะว่ารู้หลักการว่ามีแต่คน

โ ง่นั่นแหละที่จะเชื่อเรื่องอวดอ้างนั้นได้

9. เทคนิคการยืมแ รงคนอื่น

ในหลายๆ ครั้งความเก่งทำ ให้คุณต้องทำงานหนักแต่ถ้าคุณหาจังหวะซ่อนมันไว้บ้างในบางครั้ง

มันจะทำให้มีคนยื่นมือมาช่วยให้สำเร็จโดยง่าย

“วิธีดูคน

ที่ได้ผล คือ

ดูวิธีปฎิบัติต่อคนที่

เขาไม่มีผลประโยชน์ด้วย..”

“ความจริงใจ

ไม่ได้วัดกันแค่ที่คำพูด

แต่วัดด้วยการกระทำ..”

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h