เกร็ดความรู้

ฝากไว้ให้คิด อย่าคิดทำอวดรวย ทั้งๆ ที่เนื้อในเรายังจน แต่จงติดดินแต่มีเงินเก็บ ดีกว่าใช้ชีวิตหรูหราแต่ไม่มีกิน

ในสมัยนี้เป็นสมัยวัตถุนิยมยอมซื้อ ยอมจ่าย สิ่งของที่เกินความจำเป็น อวดรวยเพื่อได้หน้าแล้วกลับมานั่งใช้หนี้

อย ากให้คุณลองมองตัวเองว่า บทความนี้ตรงกับชีวิตคุณหรือคนใกล้ตัวบ้างไหม

เมื่อ 100 ปีก่อน – คนจีน

หนีความย ากจน เสื่ อผืนหมอนใบ เป็นกุลี ,แบกข้าวส าร ,ล ากรถ,ขายน้ำเต้าหู้ ฯลฯ

คนบ้านเราดูถูก…เรียกไอ้เจ็ ก แต่คนจีนขยัน ขันแข็ ง หนักเอ าเบาสู้ อย ากเป็นเจ้าของกิจการ อย ากเป็นพ่อค้า

คนเราชอบสบาย อย ากเป็นเจ้าคนนายคน รับราชการ มี ย ศ มีเกี ยรติ

มาวันนี้…. “คนจีนร่ำรวย เป็นเจ้าของกิจการมากมาย คนบ้านเราเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คนจีน”

50 ปีก่อน – คนอินเดีย คนบังคลาเทศ

หนีความย ากจน มาเมืองกรุง เป็นย าม เป็นคนขายนมแพะ ขายถั่ ว

คนบ้านเราก็ดูถูก…เรียกไ อ่ บั ง คนอินเดียขยัน เจี ยมเนื้อเจี ยมตัว ประหยัด เก็บออม อดทน ไม่ยอมเสี ยเปรียบ

วันนี้… “คนอินเดียเป็นเจ้าของกิจการมากมาย คนบ้านเราก็เป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คนอินเดีย”

30 ปีก่อน – คนเวียดนาม

อ พ ย พ ม า เพราะส ง ค ร า ม มาเมืองกรุง ชลบุรี มาเป็นลูกจ้างทำประมง ทำนา ซ่อมรถ คนดูถูก เรียกไ อ้แ ก ว

วันนี้… “เมืองเราโดยเฉพาะทางอีสาน และภาคตะวันออก คนเวียดนามเป็นเจ้า

ของกิจการมากมาย คนเราเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คนเวียตนาม”

นี่คือ.. คนบ้านเราแท้ๆ ใช่หรือไม่?

ทำไม? คนคนเดี๋ยวนี้! มีความรู้ มีฝีมือแร งงานที่ดี แต่ไม่สร้างโอกาส ไม่สร้างงานให้มีคุณค่ากับตนเอง

งานหนักหน่อย ท้อ ลาออก งานเหนื่อยหน่อย บ่น ลาออก งานมากหน่อย บอกค่าจ้างถูก ไม่คุ้มค่า

ลาออก น่าเป็นห่วง คนเดี๋ยวนี้รักสนุก รักสบาย ไม่อดทน ไม่พึ่งพาตัวเอง ชอบหรูหรา หน้าใหญ่ ใจถึง ประมาณว่า” ฉิ บ ห า ยไม่ว่า

ต้องการชื่อเสี ยง “ แข่งกันอวดรวยโดยการมีหนี้สิน จนหนี้ท่วมตัว โกหกตัวเอง

หน้าชื่น อ ก ต ร ม เลี้ยงลูกให้เป็นลูกเทวดา เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต เ ส พ ติ ด วัตถุนิยม ขายที่ดิน ปู่ย่ าตา-ย ายกิน

“รักกันไว้เถิ ด”

อย่ าให้ภายภาคหน้า ค น ไ ท ย ต้องไปเป็นลูกจ้างหรือลูกหนี้ ของคนต่างช าติเลย บอกเลยว่า ถ้าไม่อย ากตกเป็นเบี้ ยล่ าง

ก็อย่ ามั วแต่ไปนั่งดูถูกคนอื่น อย่ าอวดมั่ งอวดมีแต่หนี้สินท่วมตัวสุดท้ายก็คงจะกลายเป็นแบบเดิม..

คนร ว ยจริง ๆ เขาไม่ค่อยจะโ ชว์กันหรอก ว่าเขามีอะไรบ้าง เวลาทำอะไรคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขา

10 สิ่งที่อย ากให้เลิ กอวด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

1. อย่าอวดร ว ย คนร ว ยจริง

คนมั่งมีเขาไม่ อวดใครหรอก เนื่องจากเขาไม่ต้อง ดิ้ น ร นหามาเพื่ออวดคนอื่น

2. อย่าอวดเก่ง

ไม่มีใครที่เก่งที่สุดในโลก เหนือฟ้ายังมีฟ้า ทุกคนมีทั้งสิ่งที่ถนัดและไม่ถนัด

3. อย่าอวดดี

การเป็นคนอวดดี ท ะ น งต น ไม่มีใครอย ากจะเข้าใกล้ ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ

4. อย่าอวดฉลาด

หากว่าฉลาดจริงเขาไม่มาโม้กันหรอกนะ แต่จะเป็นผู้ฟังที่ดีมากกว่า อวดฉลาดไปก็ยิ่งดูโ ง่

5. อย่าอวดรู้

อย่ าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว ถ้าเช่นนั้นคงไม่มีใครสนใจอย ากพูดอะไรกับคุณ

6. อย่าอวดเด่น

ไม่ว่าคุณจะเหนือกว่าใคร ก็อย่าทำให้คนอื่นเขารู้สึก ด้ อ ย ค่า

7. อย่าอวดความสุขเกินไป

ถ้ามีความสุขก็ไม่ต้องไปอวดใครเขา ไม่ต้องโ ชว์ ไม่ต้องอวด

8. อย่าอวดผลงานจนเกินไป

หากทำงานดีก็ไม่ต้องอวด เพราะถ้ามันดีจริง คนอื่นจะมองเห็นและชื่นชมเองนั่นแหละ

9. อย่าอวดความ ลั บ

บางคนที่เอาความลั บใครต่อใครไปอวด เช่นนี้ไม่น่าคบเลย

10. อย่าอวดความสำเร็จ

คนเราเวลาขึ้นก็อย่ าทับถมคนอื่นเขา อย่ าหลง ร ะ เ ริ งมากไป ชีวิตเรามีขึ้นมีลง

 

ขอบคุณ : 360-s c o p e n e, wsabuyjaijung