เกร็ดความรู้

5 นิสัยด้านดี ของคนไม่อวดฉลาด ไม่พูดมาก ดูเงียบ นิ่งแต่แน่นความรู้

1. ทำให้พัฒนาตัวเองได้ง่าย

เพราะเหล่าคนอวดฉลาด ที่มักหลงลำพองตนเอง

มักมองว่าตัว รู้ทุกด้าน ทุกมุม เขาจึงไม่คิดเรียนรู้อะไรเพิ่ม

จะไม่สามารถพัฒนาตน เองได้อีก เหมือนอยู่ในกะลาจนไม่

สามารถไปไหนได้แล้ว กลับกัน กับคนแกล้ งโ ง่ที่จะทำตัวเล็กอยู่ตลอด

อยู่ไหน ไม่คับแคบสามารถ เดินต่อไปได้เรื่อยๆ เสมอ

3. ทำให้มีเวลามากขึ้น

เพราะเหล่าคนอวดฉลาดนั้น พวกเขาไม่รู้ว่า

อยู่ที่ไหน มักต้องทำงานกว่าใครๆ

ไม่ใช่เพียงงานของตัวเองจะ มากกว่าคนอื่นๆ แต่ยังต้องคอยช่วยงานคนอื่น

จนกลายเป็นเบ๊ ในที่ทำงานไปแบบไม่รู้ตัว

4. มีประสบการณ์ และได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น

คนอวดฉลาด พวกเขาทำอะไรอยู่ ในกรอบของตนเองตลอดนั่นแหละ

และพวกเขาจะไม่ยอมทำอะไรเสี่ ย งๆ เชียวล่ะ

หรือพวกเขาจะไม่ทำสิ่งที่คนอื่นมองว่า

เป็นเรื่องโ ง่ๆ เพราะแบบนี้มันทำให้พวกเขาหมดโอกาสที่จะได้ มีประสบการณ์ใหม่ๆ

2. ทำให้รู้ข้อมู ลมากขึ้น

เพราะบรรดาสายลั บในหนัง หากต้องปลอมตัว ไปสืบข้อมู ลต่างๆ

เขามักทำเป็นคนซื่อๆ เหมือนไม่รู้อะไรสักอย่าง

ง่ายๆ คือแกล้ งโ ง่นั่นแหละนะ และมันก็ทำให้พวกเขา

รู้ข้อมู ลที่ต้องการได้ง่าย เพราะคนอื่นๆ ไม่ทันได้ระวังตัวไง

คุณสมบัติในการเป็นผู้ฟัง ของคนแกล้ งโ ง่

นั่นคือสามารถล้ วงความลั บของใครต่อใครได้ไม่ย าก

เพราะเวลาคนอื่นมอง ว่าคุณเป็นคนโ ง่ สิ่งนี้มันจะทำให้เขาระวั งตัวน้อยลงด้วย

5. ทำให้ชีวิตสบายขึ้น

เพราะผู้หญิงที่ทำกับข้าวเก่ง ทำงานบ้านเก่งเขาแต่งงานไปแล้ว อาจต้องเป็นคนดูแล

งานทุกอย่างในบ้าน และแม้ว่าจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านด้วย

แต่ผู้หญิงที่ทำงานบ้านไม่เป็นหรือไม่เคยทำเลยเนี่ย

จะสามารถเลี่ ยงงานน่าเบื่ อนี้ไปได้

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a