ให้คุณค่ากับตัวเองบ้าง อย่ารักคนที่ไม่เห็นค่า จงรักตัวเองแล้วโลกนี้จะเป็นของคุณ

คนที่ไม่เคยมองเห็นคุณค่าเรา รักไปมันก็เท่านั้น มันเหมือนเป็นการดู ถู ก ตัวเอง

การดู ถู กตัวเอง คือ การกระทำที่ทำให้เรามีส ภาพแ ย่ลงมากกว่าเดิม เพราะว่า มันเป็นช่วงที่เราไม่รักตัวเอง

เอาแต่ลงโท ษตัวเองและดู ถู กตนเองซ้ำๆ ความสำเร็จต่างๆ ก็จะยิ่งห่างออกไปไกลเรื่อยๆ

เมื่อเราคิดลบกับตัวเอง เราจะข าดส ติ ยั้งคิดในการพิจารณาหาต้นเหตุ ของปัญหาต่างๆ ไม่ได้ มันก็ยิ่งทำให้ปั ญ หานั้นแ ย่ไปกว่าเดิมอีก

ด้วยและเมื่อปั ญห าชีวิตเดิม ไม่ได้รับการแก้ไข พอมีปัญหาใหม่เข้ามา ก็ทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจขึ้น ทางที่ดีตัวเราต้องไม่ท้ อแ ท้

เสี ยก่อนตั้งสติให้ได้ แล้วรีบทำให้ปัญหาเดิมคลี่คลาย แล้วจัดการแก้ไขปัญหาใหม่

มันก็เหมือนเป็นการก่อปัญหาเพิ่มนั่นแหละ ยิ่งเราดองไว้จนย ากที่จะแก้ไข มันก็เป็นการสร้างปมด้อยให้กับตนเองไปโดยปริย าย

การดู ถู กตนเอง หรือเอาแต่กล่าวโท ษ ตนเองตลอดเวลานั้น เมื่อเราทำบ่อยครั้งเข้า ก็จะทำให้ร่างกาย

และจิตของเราบันทึกไว้แต่ความท้อแท้ล้ มเ ห ล วของเราไว้ จิตและสมองของเรา

ก็จะแยกแยะไม่ได้ว่า เรานั้นกำลังคิดอะไรอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านบวก

หรือด้านลบ จิตกับสมองของเราจะสนับสนุนความคิดนั้นให้เกิ ด

เป็นความจริงขึ้น ยิ่งถ้าเราคิดดู ถู กตัวเองซ้ำๆ

ยิ่งเป็นการ ต อ กย้ำให้เราข า ดความมั่นใจมากขึ้น

พอเวลาที่จะทำอะไรใหม่ๆ ก็จะท้ อแ ท้ หมดกำลังใจไปเสี ยก่อน ทั้งๆ ที่ตัวเราเอง

ก็ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยแม้แต่น้อยฉะนั้น

สิ่งที่เราควรต้องทำ ในตอนนี้ ก็คือ

จงเลิ กดู ถู กตนเองเสี ย ให้คิดว่าคุณนั่นแหละที่เจ๋ง และแน่จริง

การยั ดเยี ยดความรัก ให้คนที่เขาไม่ต้องการ มันคือการดู ถู กตัวเอง

การเหนี่ยวรั้ งคนที่เขาอย ากไป มันคือการดู ถู กตัวเอง

เพราะเขาก็จะ ดู ถู ก และไม่เห็นค่าเราเช่นกัน

การตามง้อคนที่ไม่แคร์เรา มันคือการดู ถู กตัวเอง

หากเรายอมเสี ยความเป็นตัวเองเพื่อให้เขาชอบ มันคือการดู ถู กตัวเอง

ยอมอดทนเจ็บปวด ซ้ำแล้วซ้ำเล่า มันคือการดู ถู กตัวเอง

ทุ่มเทความรักให้กับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าเรา นั่นก็เป็น การดู ถู กตัวเอง.

การดูถูก และทำร้า ยตัวเอง มีแต่จะทำให้เราแ ย่ลง จงรักตัวเอง แล้วโลกนี้จะเป็นของคุณ”