นิสัย 7 อย่าง ของภรรยๅที่ดี นำพาชีวิตเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านความคิดและจิตใจ

1. รักคุณสามี สุดหัวใจ

คำว่า“รัก” ก็ยังสำคัญกับความสัมพันธ์อยู่ดี เพราะแม้ความรักจะจืดจางลงบ้าง ถ้าแต่ความจริงแล้ว

ความรักมันเปลี่ยนรูปแบบไปตามกาลเวลามากกว่านะ ฉะนั้นถ้าเธอยังอยู่กับคุณ รักคุณเพียงคนเดียว ยังดูแลและเอาใจ

ใส่คุณเหมือนเดิมในทุกๆ วัน เพียงเท่านี้ก็คือความรักแล้วแหละ

2. ให้กำลังใจ

หนุ่มๆ ทั้งหลาย ฟังเอาไว้ จงเ ลือกแต่งงานกับผู้หญิงที่พร้อม ให้กำลังใจคุณ

เลือกคนที่เข้าใจคุณเสมอ เพราะเบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆ คน ล้วนมาจากภรรย าทั้งสิ้น

3. สวยจากภายใน

แต่ภายนอกนั้นก็สำคัญเช่นกัน แต่ถ้าภายใน ไม่สวย ไม่ผ่อง ก็คงเป็นภรรย าที่ดีไม่ได้ใช่ไหมล่ะ

ถ้าคุณเป็นคนจิตใจดีมีนิสัยอ่อนโยนไม่หย าบค ายไ ร้เหตุผล ทำให้คนรอบข้างหัวเราะได้

นี่ก็เป็นข้อ ที่จะเป็นภรรย าที่ดี ให้หนุ่มๆ สักคนได้แล้วนะ

4. เธอสร้างความคาดหวังให้สามี

สร้างบนพื้นฐานความเป็นจริง เธอไม่เพ้อ ไม่สร้างฝันลม ๆ แล้ งๆ ให้สามีแบบที่

ทำไม่ได้บนโลกความจริง แต่เธอมองโลกในแบบที่ควรจะเป็น

ไม่คาดหวังให้คุณ เป็นเจ้าชาย ดูแลเจ้าหญิง เหมือนดังนิย ายเพ้อฝัน

5. เธอรัก คนที่สามีรัก

ครอบครัวของสามีเพื่อนของสามี ถ้าเธอให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณ สามีรัก จับมือเธอไว้แน่น ๆ

เพราะเธอเองไง ที่รักคุณอย่างหมดหัวใจ พร้อมจะเป็นแม่ที่ดีของลูก พร้อมจะดูแลครอบครั วคุณแน่นอน

6. เธอทำให้สามี เป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้

นั่นเพราะใครๆ ก็สามารถทำเรื่องผิ ด พล าดได้ แต่กระนั้นไม่ว่าจะกี่ครั้งที่สามี ทำผิ ด

เธอจะยังคงอยู่คอยประคองให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ หรอก

7. เธอเป็นเพื่อนที่ดี ของสามี

เพราะว่าทุกเรื่อง ไม่ว่าจะทุ กข์แค่ไหน เล็ก ๆ น้อย ๆ คุณสามีสามารถเล่าให้เธอฟังได้นะ

เธอมีเวลารับฟัง ทุกเรื่อง เธอรู้ความลั บของคุณ แล้วไม่จำเป็นต้องมี อะไรปิดบังกัน เพราะผู้หญิงที่รู้ว่าสามีชอบ อะไรไม่ชอบอะไร

ถือเป็นภรรย าในฝันของหนุ่มทุกคนเชียวล่ะ

“คู่ชีวิตที่ดี” ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีช่องว่างให้แก่กัน และเคารพการตัดสินใจกันเสมอ

“คู่ชีวิตที่ดี” มักจะสร้ๅงรอยยิ้ม มากกว่า สๅดน้ำตาใส่กัน

“คู่ชีวิตที่ดี” คือ คู่คิดที่ดี ช่วยกันคิด ช่วยกันสร้ๅง

“คู่ชีวิตที่ดี” อาจทำผิ ด พล าดได้ แต่ต้องยอມรับผิด และแก้ไขทันที

“คู่ชีวิตที่ดี” มักแคร์ความรู้สึกของอีกฝ่ๅยเสมอ

ขอขอบคุณ : w a n s u k t h