เกร็ดความรู้

4 วิธีจัดการ คนชอบแ ย่ งแฟนชาวบ้าน “หน้าตาเ ฉ ย”

คนที่กำลังแอบมีความลั บ มักจะแสดงอาการมีพิรุ ธออกมาให้หลุ ดจั บได้กันอยู่บ่อยๆซึ่งเจ้าตัวเองก็คงจะไม่รู้ตัวสักเท่าไรหรอกนะ

และถึงแม้รู้ตัว ก็คงจะไม่ยอมรับ พร้อมแ ถ กลั บ อย่ างเนียนๆ ซะจนสีข้ าง ถ ล อก

หากคุณเริ่มสังเกตเห็นพิ รุ ธ ของแฟนว่าน่าจะเข้าข่ายแ อบมีซั มติ งกับผู้หญิงคนอื่น

และดูท่าว่าแม่สาวคนนั้นก็จะร้ ายไม่เบา งั้นเราก็ต้องเตรียมตั้ งก าร์ดป้อ งกันไว้ก่อนดีกว่า เราไปดูกันดีกว่าต้องใช้วิธีไหนสู้กับคนแบบนี้

1. ห ล อ กล่อให้ห ลงก ล

ผู้ชายชอบผู้หญิงที่ใจกว้ าง เข้าใจในตัวเขา แต่หากคุณใจกว้ างเกินไป

ก็อาจจะกลายเป็นช่องทางที่ทำให้เขาก ล้าทำผิ ดมากยิ่งขึ้นจริงอยู่ที่คุณอาจต้องแ ก ล้ งโ ง่บ้างในบางที แต่ก็อย่าทำให้เขาได้ใจมากเกินไป

คุณอ่ อนโย นได้ แต่อย่ า อ่อ นแอ ดังนั้นคุณต้องมีขอ บเข ตของความใจกว้างตรงนี้

และทำให้แฟ นรู้ว่าคุณเป็นคนเด็ ดข าด

2. แ ย็ บให้เขารู้ตัว

เมื่อคุณรู้จักคู่ต่ อสู้แล้ว และก็สังเก ตได้ว่าแฟนของคุณมีอาการเปลี่ ยนไป

และรู้รายละเอียดว่าเขาแอ บไปทา นอาหารมื้อค่ำด้วยกันบ่ อยๆ ดังนั้นคุณต้อง แ ย็ บ แฟนของคุณสักหน่อยแล้วด้วยการใช้คำพูดเป็นอันดับแ รก“ฉันไม่รู้สึกไม่ค่อยสบ ายใจเล ยที่คุณไปทานอาหารกับคนอื่นโดยไม่บอก”

“เดี๋ยวนี้คุณไปทานอาหา รมื้ อค่ำน อกบ้านกับคนอื่ นบ่อ ยไปนะ” จริงอยู่ที่มันอาจจะทำให้คุณทะเล าะกันได้แต่ลองนึกดูสิ ถ้ายิ่งคุณไม่พู ดให้เขารู้ตัวเลย เขาก็จะยิ่งได้ใจและเพิ่ มระดับคว ามสนิทกันมากกว่านี้

3. ต้องรู้จักคู่ต่ อสู้

ผู้หญิงที่ชอบฉ ก แฟนชาวบ้านมักจะแฝงมาในคร าบ ของเพื่อนร่วมงาม หรือคนคุ้นเคยที่ดูสนิทสนมกันบางทีก็อาจจะเป็นแฟนเก่าตัวดีของเขานั่นแหละ ซึ่งบางคนก็อาจต้องการแค่มี เ ซ็ กส์ กันเท่านั้น

แต่ในบางรายก็น่ากลั วที่อย ากจะครอบครองคนรักของคุณ

ดังนั้นคุณต้องรู้วัตถุประสงค์ของพวกเธอให้ได้ว่าจริงๆ แล้วต้องการอะไรกันแน่และก็เข้าขั้นต่อไปได้เลย

4. ให้ทา งเลื อกกับเขา

สิ่งสำคัญอีกอย่ างที่ห้ามทำเมื่อรู้ว่าแฟนกำลังมีคนอื่นคือ อย่ าพูดประโยคที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจในตอนนั้น

หรือมีทางเลือกให้เขาแค่สองทาง แต่คุณควรถามเขาก่อนว่าต้องการให้เป็นแบ บไหนกันแน่เช่น “ถ้าคุณยังเห็นว่าความรักที่เรามีด้วยกันนั้น เป็นเรื่อ งที่ดีอยู่ ช่วยตั ดสินใจทำอะไรสักอย่ างทีเถอะ”

“ความรักของเราก้าวมาถึงจุ ดที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้ คุณลื มแล้วหรอ ยังไงก็ช่วยทำให้มันชัดเจ นหน่ อยเถอะนะ”

เมื่อเหล่าผู้หญิงที่ชอบฉ กแฟนคนอื่นนั้น เห็นว่าผู้ชายเริ่มจะไม่สนใจพวกเธอแล้วทำให้เริ่มเปลี่ ยนเป้าหม ายทันที ซึ่งตอนนี้แห ละที่คุณต้องทำให้พวกเธอเห็นว่าความรักของคุณแ ข็งแ ร งมากพอที่จะหยุ ดคนแบบนี้ได้

จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคั ญที่สุดเลยในการรับมือพวกมนุ ษย์มือที่ส ามนี้ก็คือการที่คุณจะต้องทำความรักไม่ให้มีช่ องว่างโดยการห มั่นเติมความหวานให้แก่กันหรือหาเทคนิคต่างๆ เพิ่มเติม

 

ขอบคุณ : lamunlamai