6 วิธีง่าย แนะนำผู้หญิง กับการหาผู้ชายดีๆ มาไว้ข้ างกาย

ผู้ชายดีๆในโลกของความเป็นจริงยังมีคะ เพี ยงแค่สาวๆต้องรู้วิธีกา รและใช้เวลาสักหน่ อย อย่าเพิ่งรีบร้อนกับเรื่องแบบนี้เพราะหากเจอผู้ช ายไม่ดี สาวๆเองนั่นแหละที่จะต้องมานั่งน้ำตาเช็ ดหัวเข่ า วันนี้จะมาบอกวิธีหาผู้ช ายดีๆมาไว้ข้ างกายค่ะ

1. อย่ าพ ย าย ามจนเกินไป

ถ้าหากอย ากเจ อผู้ชายดีๆ ก็ควรรู้จักอดทนรอบ้าง ไม่ใช่ตอบรับผู้ชายทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเพราะการทำแบบนั้นอาจทำให้คุณเจอคนไม่ดีเข้าง่ายๆ และสุดท้ ายคุณเองจะต้องมานั่งเสี ยใจทีหลัง

ทางที่ดี ก่อนจะคบกับใครก็ควรศึก ษาเขาให้ดี เลือ กคบแต่คนที่คุณมั่นใจว่ารู้จักเขาดีพอแล้วเท่านั้นจะดีกว่า

2. ตั้งมา ตรฐานไว้บ้าง

ไม่ใช่เรื่องเสี ยห ายที่คุณจะตั้งมาตรฐ านของแฟ นเอาไว้สูงบางคนอาจยอม คบผู้ชายที่ไม่เอาไหน เพียงเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องอยู่เป็นโ ส ด

แต่ที่จริงแล้วความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิด เพราะเราควรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง

ดังนั้น เราจึงไม่จำเป็นต้องท นอยู่กับคนแ ย่ๆ เพื่อแก้เหงาไปวันๆ

3. จำไว้ว่าโ ล กนี้ยังมีผู้ช ายดีๆ อีกเยอะ

ถ้าความสัมพั นธ์มันไปไม่รอ ดแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องฝืนทนต่อไปอีก

เพราะเขาไม่ใช่ผู้ชา ยคนสุดท้ายบนโ ล ก ยังมีคนดีๆ รอที่จะทำความรู้จักกับคุณอยู่อีกมากดังนั้น อย่ าไปเสี ยเวลากับคนที่มองไม่เห็นค่ าของคุณ

และอย่ าปล่อยให้ความสัมพันธ์เก่าๆที่จ บลงแล้วมาทำลายความสุขในปัจจุบัน

4. เปิดโอก าสให้ตัวเองได้เจอคนให ม่ๆ บ้าง

อย่ าเลิ กติ ดต่ อผู้ชายแ ย่ๆ ที่คุณเคยคบและพ าลคิดว่าเพื่อนๆ ของเขาจะมีนิสั ยเหมือนเขาหมด

เพื่อนไม่จำเป็นต้องมีนิสั ยเสี ยแบบเดียวกันเสมอไป บางครั้งเราก็ได้รู้จักผู้ชายดีๆ จากเพื่อนแ ย่ๆ ของเขานี่แหละเพราะฉะนั้น ควรทำความรู้จักกับคนใ หม่ๆอยู่เสมอ จะได้มีโอกาสเจอคนดีๆ มากขึ้น

5. รู้จักให้กำลังใจคนรักของคุณ

หากคุณต้องการเป็นผู้หญิ งที่ผู้ชายคิดคบจริงจัง ก็ควรทำตัวให้สมกับเป็นผู้หญิงที่เขามองหาควรมีความเป็นผู้ให ญ่ให้มาก

ไม่มีใครอย ากอยู่กับคนที่ไม่รู้จักพูดจ าให้กำลังใจกัน

และคอยม องโ ล กในแ ง่ร้ ายตลอดเวลาหรอก ดังนั้นคุณจึงควรเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเขา

รู้จักรับฟัง ไม่ซ้ำเติ มเวลาที่เขาผิ ด พล าด เพราะหากยังทำตัวเป็นผู้หญิงเอาแต่ใจที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง

คุณก็จะเป็นเพี ยงผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิ ตของเขาเท่านั้น

6. มองหาคนที่จริงจังกับคว ามสัมพันธ์

ผู้หญิงหลายคนอาจมองว่าผู้ชา ยไม่ชอบการผูกมั ด จึงไม่ชอ บคบกับใครย าวนานเป็นเรื่องเป็นราว

แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะคิดแบบนั้น ผู้ชายที่ดีจะเกลี ยดการคบกันผ่านๆ

พวกเขาเองก็ต้องการความสัมพั นธ์ที่ยั่งยืนเช่นกัน เพราะเขามองผู้หญิงที่คบเป็นคนสำคัญที่เขาสามารถคุยได้ทุกเรื่อง ไม่ใช่คนที่เพี ยงแค่คุยกันแ ก้เห งาไปวันๆ