ข้อคิด

ความดีความจริงใจที่เรามี บางทีก็ไม่สามารถเอาชนะ คนที่เห็นแ ก่ตัวไม่ได้

เราเชื่อมาตลอดว่าถ้าจริงใจกับใคร เราจะได้รับความจริงใจกลับมา ถ้าเราดีกับใครเค้าจะดีตอบกลับมา

แต่โลกแห่งความเป็นจริงสอนให้เรา รู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะฉะนั้นจงจำไว้ว่า

อย่ ายอมให้ใครมา ดู ถู ก ต ร า หน้าว่าความรักของเรานั้น ไม่มีราคา

อย่ าเอาความรักไปผูกของเรา ไปไว้กับใคร อย่ าเอาชีวิตที่มีค่า ไปมอบให้คนที่ไม่เห็นค่า

อย่ าห ยิ บยื่น มี ดให้คนอื่นมา แ ท ง เรา ซ้ำๆ ด้วยการให้อภั ยเขาเหล่านั้น ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

อย่ า ยอมปล่อยให้ตัวเอง ต้องทุ กข์ซ้ำๆ เ จ็ บซ้ำๆ เพราะคำว่า ไม่มีที่ไปคำเดียว

อย่ ายอมให้ใครมาทำร้ าย อยู่ร่ำไป เพียงเพราะเรารักและไว้ใจเขาคนนั้นเพราะบางทีแล้วความดี เอาชนะคนเห็นแ ก่ตัวไม่ได้ ความสงส าร

เอาชนะคนไม่รักไม่ได้ความค าด หวัง เอาใจคนไม่รักไม่ได้ ความทุ่มเทนั้น เอาชนะใจไม่ได้

ความรัก เอาชนะใจคนไม่รักไม่ได้ ความซื่อสั ตย์ เอาชนะคนหลายใจไม่ได้ เมื่อชีวิตมันเหนื่อยนัก ที่ต้องรัก ที่ต้องทุ่มเท

ให้กับคนไม่เห็นค่าในสิ่งที่เราให้ไป เราเองนี่แหละ ควรจะถอยมาตั้งหลักสักพัก ให้ใจได้พักผ่อน ให้เลิ กคิดมากบ้าง

การก้าวออกมาจากจุดที่เคยอยู่ แม้จะเจ็ บป วดแต่เราควรให้โอกาสเราเองได้พักสักนิด อย่ าแขวนชีวิตเรา ไว้กับความพอใจของใครต่อใคร

วันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอแล้ว อย่ าวิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่าเราเลย ช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองสักนิด เราเลือกได้ว่าจะอยู่ในที่ๆ

มีความสุข หรือเราจะทนทุ กข์ตลอดไป

 

ขอบคุณ : คิดเป็น