ข้อคิด

16 ข้อคิดเปลี่ยนชีวิตตัวเอง บอกในทุกๆ เช้า พลั งใจของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่ างแน่นอนเลยล่ะ

การใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นไม่ง่าย เพราะเรื่องที่พบเจอในแต่ละวัน อาจจะทำให้หลายคน ไม่อย ากมีชีวิตไปทำงาน เบื่ อหน่าย หาความสุขในชีวิตไม่ได้ แต่ถ้าคุณบอกกับตัวเองด้วย 16 อย่ างนี้ พลั งใจของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่ างแน่นอนเลยล่ะ

1. ฉันรายล้อมไปด้วยคนที่รักฉัน

ถ้าคุณรู้สึกว่ามีคนรอบข้างที่รักและแคร์ความรู้สึกของคุณ จะทำให้คุณมีพลั งใจและกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตมากยิ่งขึ้น

2. ฉันจะทำทุกอย่ างในชีวิตด้วยความรักและความจริงใจ

ไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องเล่น เรื่องไหนๆ ถ้าคุณมั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นสิ่งที่รัก ก็จงทำมันต่อไปด้วยความรู้สึกที่แท้จริงของคุณ

3. ฉันจะสร้างชีวิตที่ดีด้วยมือของฉันเอง

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคือการเพิ่มโอกาสในการสร้างความสำเร็จให้ตัวเอง และจะเป็นใครได้ นอกจากตัวคุณเอง

4. ฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรได้ทั้งนั้น โดยไม่เดื อดร้ อนใคร

ใช้ชีวิตให้เป็นชีวิตของตัวเองจริงๆ ไม่ต้องแคร์ใครให้วุ่นวาย แค่ไม่ทำให้คนอื่นเดื อดร้ อน ก็เพียงพอแล้วล่ะ

5. ฉันจะซื่อสั ตย์กับความรู้สึกตัวเอง

ความเศร้ าความเสี ยใจ วันแ ย่ๆ ฉันจะรับมันไว้เอง และจะต้องจัดการกับความรู้สึกของตัวเองให้ได้

6. ฉันจะทำเป้าหมายให้สำเร็จ และ จะเพิ่มความท้าทายในอนาคต

สนุกกับการใช้ชีวิตเช่น วันนี้ต้องทำงานชิ้นนี้เสร็จ แล้วจะให้รางวัลตัวเอง หรือ วันนี้ต้องวิ่ง 1 ชม.ให้ได้ เป็นต้น

7. ฉันจะทำให้ตัวเองอายุยืน สุขภาพดี

ถ้าคุณคิดว่าร่างกายคุณแข็งแ ร ง คุณก็จะแข็งแ รง เพราะคุณจะเลือกแต่อาหารที่ดี ออกกำลังกายอย่ างสม่ำเสมอ

8. ฉันจะต้องยิ้มง่าย หั วเร าะง่าย

รอยยิ้มช่วยลดความเครี ยด หั วเร าะช่วยเบิ ร์นแคลอรี่ได้ ข้อดีเยอะแยะไปหมด ไม่มีข้อเสี ยเลยนะ เพราะอะไรทำไมจะไม่ทำล่ะ

9. จงเสี ยสละและแบ่งปัน

จงให้สิ่งดีๆ กลับคืนต่อคนอื่นจนเป็นนิสั ย แล้วชีวิตคุณจะมีความสุข

10. ฉันรักทุกสิ่งที่ฉันทำ และ ฉันรักในสิ่งที่ฉันเลือก

มั่นใจกับสิ่งที่คุณเลือกและสิ่งที่คุณทำ ความสำเร็จก็จะมาในไม่ช้าหรอก

11. ฉันจะไม่เสี ยใจนาน

เรื่องผิ ดพล าดล้วนเป็นบทเรียนให้กับคุณ แต่มีข้อแม้ว่าห้ามเสียใจเป็นเวลานานเกินไป และต้องรับผิ ดชอบสิ่งที่ทำด้วย

12. จงปฏิบัติตัวกับคนอื่นเหมือนที่ปฏิบัติกับตัวเอง

ถ้าคุณปฏิบัติกับคนอื่นอย่ างดี คนรอบตัวคุณก็จะปฏิบัติกับคุณแบบนั้นเช่นกัน คิดไว้เสมอ คนอื่นจะทำกับเราอย่ างไรก็ขึ้นอยู่ที่เราทำตัวทั้งนั้น

13. ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์รอบๆ ตัว

หากเราแ ชร์ความสุข ความสุขจะเพิ่มขึ้นสองเท่า แต่ถ้าเราแ ชร์ความเศร้ า ความเศร้ าจะลดลงครึ่งหนึ่ง  เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในทุกด้าน

เช่น พ่อแม่ เพื่อนฝูง ครอบครัว แฟน สังคมที่ทำงาน อย่ าลืมรักษาและดูแลมันไว้ให้ดี การอยู่คนเดียวนั้นน่าเศร้ า ยิ่งนัก

14. จงมีความสุข พอใจกับสิ่งที่มีอยู่

ความโ ล ภ ความต้องการสิ่งที่มากเกินไป ไม่ทำให้ใครมีความสุขได้จริง จงพอเพียงกับสิ่งที่มีอยู่ รู้จักคำว่าพอ แล้วชีวิตคุณก็จะมีความสุข

15. ทุกวันฉันจะมีความสุขกับเรื่องง่ายๆ

เรื่องเล็กน้อยเช่น พนักงานยิ้มให้ ก็ยิ้มกลับไปบ้าง ความสุขง่ายๆที่คุณมองข้าม ลองให้เวลากับมัน แล้วคุณจะมีความสุขในทุกวัน

16. จงทำตัวง่ายๆ ให้คนอื่นรัก

อาจจะย ากที่จะทำให้คนอื่นรักทุกคน แต่จงทำตัวให้คนอื่นรักได้ง่ายๆ สร้างความสุขให้กับคนรอบข้างแล้วคุณจะมีความสุข

 

ขอบคุณ : w o m e n . m t h a i