เกร็ดความรู้

อย่าหลงระเริงกับชีวิตมากนัก คนเรามีขึ้นมีลง มีเงินเยอะ ไม่ได้แปลว่าคุณจะดูดีขึ้น.

คนเราในยุคนี้การมีเงินเป็นเรื่องที่สำคัญและทุกคนต้องการมากที่สุด แต่ก็ใช่ว่า มีเงินแล้วเราจะดูดีจะดูรวย

และอยู่เหนือคนที่เขาไม่มี ค่าความเป็นคนจะไม่เท่ากันเป็นหนึ่ง คนที่ให้ค่าของคนจากการกระทำจะรวยหรือจน

ก็เป็นคนเหมือนกันอย่ าเปรียบเทียบอย่ าไปมองว่าเขาสูงหรือต่ำ

“ความน่านับถือ” มิได้ขึ้นอยู่กับ“อายุ” หรือ “ ตำแหน่ง ” แต่ขึ้นอยู่กับ “ ค ว า ม คิ ด ” “คำพูด”และ “ ก า ร ก ร ะ ทำ ” ที่เต็มเปี่ยมด้วย

ข้อคิดดีๆ จากการพบปะสังสรรค์กับมิตรสหาย

คนที่แรก ขับยนต์ธรรมดา ราคา 7 แสน เขากู้แบงค์มาผ่อนบ้าน ราคา 2 ล้าน

ชีวิตของเขา มักมีเรื่องให้กลุ้ มใจอยู่เสมอ

คนที่สอง ขี่มอเตอร์ไซค์ราคา 5 หมื่น

เขามีเงินฝากแบงค์ 7 แสน ชีวิตแม้จะราบรื่น แต่ก็รู้สึกว่างเปล่า ไ ร้ ส า ร ะ

คนสาม ขับรถหรูราคา 3 ล้าน เขาเป็นหนี้แบงค์ 12 ล้าน

ชีวิตของเขา อยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความต ๅ ย

เมื่อทั้ง 3 คนมาเจอกัน

คนขี่มอเตอร์ไซค์ อิ จฉ า คนขับรถยนต์ คนขับรถยนต์ อิจฉาคนขับรถหรู

คนขับรถหรู อิจฉาคนขี่มอเตอร์ไซค์ นี่คือ “ความเป็นจริงของสังคม”

ที่แต่ละคน ต่างเป็นท าสของเงินทอง และโช คชะต า แมว ชอบกินปลา แต่กลับว่ายน้ำไม่เป็น

ปลา ชอบกินไ ส้ เ ดื อ น แต่ก็ไม่สามารถขึ้นบกมาขุดไ ส้ เ ดื อ นได้

เรื่องใหญ่สักเท่าใดของวันนี้ถึงพรุ่งนี้..ก็กลายเป็นเรื่องเล็ กจิ๊ บจ๊ อ ย

เรื่องใหญ่สักเท่าใดของปีนี้ถึงปีหน้า..ก็กลายเป็นนิท านอย่ างมาก

“ชีวิต คนเราก็เท่านี้ มีทั้งดี ไม่ดี ก็เท่านั้น มีสุข ทุ กข์ค ลุ กเ ค ล้ ากันทุกวัน ผสมกันเป็นเรื่องราวกล่าวข านมา

เรื่องเล็ก ใหญ่ใช่ปัญหาอุปสร รค ขอจงหนักแน่น อดทด และฟั นฝ่ า สุดท้ายสิ่งที่หวังประดังมา คือของขวัญล้ำค่า น่าภูมิใจ..”

 

ขอบคุณ : p o s t s o d