18 แนวคิดเปลี่ยนวิธี เปลี่ยนมุมมอง สร้างฐานะ ให้เป็นคนรวย มีความสุขกับชีวิต

1. พอถึงวัยทำงาน ใครเก็บเงินก่อน รวยเร็วกว่าและสิ่งสำคัญ ที่ต้องจำไว้ คือ

“ชีวิตที่ไม่มีหนี้ ประเสริฐที่สุดแล้ว” และแน่นอนว่าการเก็บเงิน เป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่ความร่ำรวยได้

2. การทำกิจก ร ร มในรั้วมหาวิทย าลัย สำคัญมากพอๆ

กับการคร่ำเ ค ร่ งหน้าตำราเรียน เพราะเราจะได้ทำความรู้จักกับคนได้เยอะ เป็นการสร้างคอนเน็ กชั่ น ในอนาคตไว้

3. หาเป้าหมายในชีวิตให้เจอ ไห้ไว เพราะมันจะเป็นเครื่องนำทางของคุณ ไปตลอด หากใครเจอทางของตัวเองไว

ก็เหมือนได้เริ่มต้นทางของตัวเองได้เร็วกว่าคนอื่นนั่นเอง

เพราะงั้น ยิ่งหาเจอเร็วก็จะยิ่งมีเวลาได้ทำตามเป้าหมายชีวิตได้มากขึ้น

4. ด อ ก เบี้ ยบ้านนั้นมหาโห ด มาก รีบใช้ให้หมดโดยเร็ว ก่อนที่จะแก่ แล้วผ่อนไม่ไหว

เพราะว่ายิ่งอายุมาก ก็ยิ่งมีโอกาสน้อยลง ที่จะทำงาน หาเงิน

ฉะนั้นตอนยังหนุ่มยังสาว ให้รีบทำงานและใช้หนี้ให้หมดโดยเร็วเถอะ

5. ซื้อบ้านก่อน ก่อนที่เราคิดที่จะซื้อรถ เพราะบ้านมีแต่จะมีมู ลค่าเพิ่มขึ้น รถมีแต่ลดลง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า

รถ = ลด ซึ่งก็เป็นความจริง ทั้งค่าซ่อมบำรุงรักษา เสี ยภ าษี น้ำมันรถ

6. การเก็บเงินเป็นแค่บันไดขั้นแรก สู่ความร่ำร วย แต่ต่อมา คือ ต้องรู้จักลงทุ น มันจะช่วยให้เราร วยได้เร็ว

และปล่อยให้เงินทำงาน เก็บอย่ างเดียวไม่มีทางรวยได้แน่ ถึงรวยก็คงใช้เวลานานอยู่แหละ

7. อย่ าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้ แค่อย่ างเดียว เพราะความสามารถ ของคนเรา มีมากกว่า 1

คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอย่ างใดอย่ างหนึ่ง แต่ทำหลายๆ อย่ างที่เราต้องการจะทำได้

8. หาเวลาอยู่ว่างๆ ไม่ต้องทำอะไรเลยบ้าง อย่ าแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียว และอีกอย่ างงานก็ไม่ใช่ทุกอย่ างของชีวิต

ควรหาเวลาให้ร่างกายและสม อ งได้พักผ่อนบ้าง โดยที่ไม่ต้องคิดให้เหนื่ อย

9. ไม่ต้องตั้งใจเรียนเกินไป เพราะในชีวิตจริง เขาวัดกันที่ผลงาน

และไม่ได้บอกว่า ไม่ต้องตั้งใจเรียน เพียงแค่อย ากให้เรียนแบบสนุก

ไม่เครี ย ด กับมันมากจนเกินไป สุดท้ายแล้ว คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

ไม่ได้วัดจากการเรียนหรอกนะ แต่คือคนที่รักษาสมดุลชีวิต ในทุกๆ ด้านได้ดีต่างหากล่ะ

10. เลือกงานที่เราชอบมันก็ใช่ แต่อย่ าลืมด้วยว่า อาชีพนั้น สามารถเลี้ยงดูตัวเราได้จริงไหม

ถ้าไม่ ก็อย่ าหลอ กตัวเอง ทุกอย่ างต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยเสมอ ไม่มีอะไรเป็นดังใจได้ทุกอย่างหรอก

11. เมื่อใดที่มีโอกาสเข้ามาจงอย่ าปฏิเ ส ธ ถึงจะล้ มเ ห ล ว แต่มันก็คือประสบการณ์ชีวิต

เพราะโอกาสไม่ได้มีเข้ามาให้เลือก บ่อยๆ อย่ าปล่อยโอกาส ให้หายไปโดยไม่ทำอะไร

12. ก่อร่างสร้างตัวให้ได้ไวที่สุด ในขณะที่คุณยังมีกำลัง เพราะการดิ้ นรน สู้กับปัญหาต่างๆ

ในช่วงอายุมาก ไม่ใช่เรื่องสนุก ดังนั้นควรทำซะ ตอนที่ยังมีแร งสู้ จะทำได้ดีกว่านะ

13. ความสำเร็จมากมายแค่ไหน ก็ไม่สามารถทดแทนความล้ มเ ห ล ว ของครอบครัวได้

ครอบครัวเป็นเหมือนกำลังใจ ที่จะส่งเสริมให้คนในนั้นมีพลั ง และสู้กับเป้าหมาย ฉะนั้นควรรักษาครอบครัวให้มีแต่ความสุขเข้าไว้

14. คอนเน็คชั่นหรือสายสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ต่อให้เก่ง ก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้หรอก

การอยู่ในสังคม ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฉะนั้นการทำตัวให้เป็นที่รักกับใครต่อใคร

จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี และผู้อื่นพร้อมที่จะช่วยเหลือเราเสมอแม้ในวันที่เราล้ ม ลง

15. อย่ าเป็นศั ต รู กับใครก็ตาม เพราะคุณจะไม่มีทางรู้ว่า วันหนึ่งเขาอาจจะยิ่งใหญ่

จนกลับมาทำร้ า ยคุณ อย่ าสร้างศัต รูไว้จะดีที่สุด การมีมิตรภาพที่ดีให้กัน น่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องทำกว่านะ

16. ควรมีงานทำมากกว่าหนึ่งงาน เพราะความมั่นคง ไม่เคยมีบนโลกใบนี้หรอกนะ เราอาจจะคิดว่างานประจำ

ที่เราทำอยู่นั้น มันมั่นคง แต่ใครจะรู้อนาคต หากเขา

ไ ล่เราออก จะทำยังไง ฉะนั้นควรหาร ายได้หลายๆ ทางที่ไม่กระทบ กับงานหลัก

17. ออกเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ยังหนุ่มๆ สาวๆ เพราะหากมีครอบครัว

การเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งย ากตอนเป็นหนุ่มเป็นสาว

ไม่ได้มีห่วงมาก ถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะไป ถ้าถึงวัยสร้างครอบครัวแล้ว การจะไปไหนแต่ละครั้ง มันย ากมาก

18. เลือกคู่ชีวิต จงคิดให้ดีๆ อย่ าดูเพียงข้อดีของเขา

ต้องดูด้วยว่า เราสามารถรับข้อเสี ยของเขาได้ขนาดไหน

การมองแต่ข้อดี จะทำให้เรายอมรับข้อเสี ยของเขาไม่ได้ เมื่อเวลาผ่านไป สุดท้ายก็ต้องไปกันคนละทาง

“หากเรามีความนับถือตนเอง มองโลกในแ ง่ดี

เปิดเผยตัวเอง และควบคุมชีวิตของเราเองได้

คุณจะพบว่าความสุขอยู่ไม่ไกลเราเลย..”