สุขภาพ

25 วิธีทำตัวให้ดูดี แม้อายุมากแล้ว ก็ดูดีได้นะ คนที่โสดอาจสมหวัง

ความสวยงามกับผู้หญิง เป็นสิ่งที่ทำให้ดึ งดูดได้ทุกอย่ าง ไม่ว่าใครๆ ก็อย ากเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ คนรอบข้างเราจะหลงรัก

อย ากคุยด้วยอย ากมอง เรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นเลยทีเดียว เพราะนั้นจึงต้องใส่ใจตัวเองให้มาก

1. นั่งเดินตัวตรง มั่นใจในตัวเองเข้าไว้

2. อ่ านข่ าว ติดต ามข้อมู ลข่ าวส ารที่เป็นปัจจุบันเสมอ

3. อย่ ายีผม อย่ าฉี ดสเปรย์ อย่ าดัดผม

4. อย าก ยิ ง ปื นให้ไป หั ด ยิ ง ปื น อย ากเป็นหม อดูให้ไปเรียนดูหมอ อย าก เต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ

5. ไม่เข้าสังคมที่ตนเองอึดอัด ถึงสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสี ยงขนาดไหนก็ตาม

6. เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจ ใครไม่เข้าใจปล่อยไป เพราะเราไม่มีเวลา ไม่ว่าง และไม่อย ากแ ก่

7. ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ไม่ต้องใส่ใจคนอื่นขนาดนั้น อย่ านิ น ทาว่าร้ า ยเขา

8. มีความคิด มีความฝัน มีความหวัง และมีจินตนาการ

9. มือเท้า เล็บมือ เล็บเท้า สะอาด ผิ วเนื้ อดีเหมือนกับใบหน้า

10. อย่ าหม กมุ่นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว

11. ห ายใจเข้าลึกๆ ผ่อนห า ยใจอ อ ก ย าวๆ

12. อย่ าใส่ชุดเชยๆ ใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ บ้าง แบบที่ไม่คุ้นเคย

13. อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอน าค ต และลืมอดี ต

14. อยู่กับใครแล้วเ ค รี ย ด เรื่องมาก ก็จงถอยออกมา

15. อย่ าพูดจาซ้ำซ าก ให้น่าเบื่ อ

16. ดูแลตนเองดีดี อย่ า ดู ถู ก ตัวเองว่าแ ก่แล้วไม่สำคัญอะไร

17. ทำฟั นให้สวยเสมอ สุขภาพฟั นต้องดีอยู่เสมอ

18. ยิ้มเข้าไว้เสมอ แม้ไม่มีใครมอง ร่องที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง เมื่อเป็นแล้วแ ก้ย ากมาก

19. อย่ าจี บปากจี บคอ เพราะริมฝิป ากจะได้ไม่ย่ น

20. หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ต้องเก่งก็ได้แต่เอาที่ทำแล้วสบายใจก็พอ

21. หัวเราะเสี ยงดังๆ หัวเ ร าะมากๆ

22. อย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ลุง เฒ่ าหั วงู หรือมนุษย์ป้ า

23. ดื่มน้ำสะอาด ทาครี ม กางร่ม ไม่เที่ยว

24. อย่ าแต่งหน้าสีสันจัดจ้ าน อย่ าใส่ข น ต าปล อ ม

25. เวลาไม่มีอะไรทำอย่ าฟุ้งซ่ าน ให้นอนพัก ตื่นมาจะสดชื่น อารมณ์ดี

 

ขอบคุณ : kiddidee