4 วิธี จัดการเรื่องของการเงิน ในช่วงนี้ที่ โ ค วิ ด กลับมาอีกครั้ง อะไรๆ ก็ดูพังกว่าเดิมมาก.

ทุกวันนี้ชีวิตของแต่ละคนเป็นไปอย่างย ากลำบาก เนื่องด้วยสถานการณ์โ ค วิ ด ย าวมาถึงตอนนี้

และบางคนได้ Work From Home แต่ทำไมชีวิตยังพัง ฉะนั้น 4 วิธีนี้ จะช่วยเอาตัวรอด จากการเงินในยุค โ ค วิ ด

1. หาอาชี พเสริ ม

เพราะงานประจำเป็นสิ่งไม่แน่นอน เราต้องมีร ายได้หลายทาง ถ้าเกิ ดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ที่ทำให้เราตกงานงี้

เราต้องใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์ นำงานอดิเรก ที่ชอบมาเป็นช่องท างในการหาเงิน

2. รู้เท่าทัน การเงินยุคใหม่นี้

เรายังต้องศึกษา ค้นคว้าหาข้อมู ลทางออ นไ ลน์ ใช้ ยู ทู ป หา

ข้ อมูลการล ง ทุ น หาช่องท างให้เงินทำงานได้เอง เพื่อเพิ่มร ายได้ให้เราด้วย

3. ไม่สร้างหนี้เสี ย

เราต้องมีเงินสำรอ งฉุ ก เ ฉิ นเอาไว้นะอย่างน้อยๆ เนี่ยสัก 3 -6 เดือน เพราะถ้าโดนไ ล่ออก

ทั้งยังหางานใหม่ก็ไม่ได้ เงินสำรองฉุ ก เ ฉิ นนี่แหละ จะเป็นสิ่งที่จำเป็นสุดๆ

4. จัดระเบียบ การเงินให้รั ดกุ ม

เช่น แบ่งเงินใช้ เก็บ ล ง ทุ น และแยกบัญชี จัดสรรเงินเป็น 3 ส่วน เช่น

ใช้จ่าย 50% เก็บ 10% ล ง ทุ น 10% และอีกอย่างคือใช้หนี้ไม่ควรเกิน 30%

ของเงินเดือน ทีนี้ก็ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้รู้ค่าใช้จ่าย ของเดือนแต่ละเดือน

ว่าจะมีติดลบไหม มีพอเหลือพอใช้ พอเก็บมากน้อยขนาดไหน

จงระวั งการใช้จ่าย แม้เรื่องเล็กน้อย เพราะรูรั่ วเล็กๆ ก็ทำให้เรือทั้งลำจ มลงได้ไม่ช้าก็เร็ว..

 

ขอบคุณ : m c o t